Κυριακή 20 Ιουν, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Καρφώνει τρεις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων εντός Υπουργικού η Ερευνητική

  27/04/2021 15:39
Καρφώνει τρεις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων εντός Υπουργικού η Ερευνητική

Καρφώνει τρεις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων εντός Υπουργικού η Ερευνητική

  27/04/2021 15:39

Σοβαρές παραλείψεις, και μη τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας από το Υπουργικό Συμβούλιο, εντοπίζει μεταξύ άλλων στο ενδιάμεσο πόρισμα η Ερευνητική Επιτροπή για τις πολιτογραφήσεις, καταγράφοντας μάλιστα σύγκρουσή συμφερόντων για τρία μέλη του Υπουργικού, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου της δημοκρατίας.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στο Ενδιάμεσο Πόρισμα, το Υπουργικό Συμβούλιο λειτουργούσε, κατά παράβαση των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης, οι οποίες περιλαμβάνουν το αξίωμα ότι ουδείς μπορεί να είναι κριτής της δικής του υπόθεσης. Όπως αναφέρεται, παρά το γεγονός ότι υπήρχε από το 2013, δεν τηρείτο Κώδικας Δεοντολογίας και, επομένως, τόσο τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος προήδρευε του Υπουργικό Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δεν πληροφορούνταν, την ταυτότητα των παρόχων υπηρεσιών, προκειμένου να δηλώνουν οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον τους στην υπόθεση, και να αυτοεξαιρούνται, ως όφειλαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Ανεπαρκείς διαδικασίες και κριτήρια αλά καρτ-Πού αποδίδει ευθύνες η Ερευνητική

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ενδιάμεσο πόρισμα, ο πρώην Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Μάριος Δημητριάδης, συμμετείχε στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου από τις 14/3/14 μέχρι τις 28/2/2018. Στις εν λόγω συνεδριάσεις, εγκρίθηκαν περίπου 137 πολιτογραφήσεις επενδυτών, οι οποίες προωθούνταν από συνδεδεμένο με αυτόν δικηγορικό γραφείο και είχε δικαίωμα ψήφου.

Επιπλέον, σύγκρουση συμφέροντος εμφανίζεται και για τον πρώην Υπουργός Άμυνας και νυν βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, αφού, από τις 1.3.18 μέχρι τις 26.6.20 συμμετείχε στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, στις οποίες εγκρίθηκαν 3 πολιτογραφήσεις επενδυτών, που προωθήθηκαν από δικηγορικό γραφείο στο οποίο εργάζεται συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο.

«Οι πιο πάνω πρώην Υπουργοί, συμμετείχαν στις συνεδριάσεις των Υπουργικών Συμβουλίων, στη διάρκεια των οποίων εγκρίθηκαν πολιτογραφήσεις επενδυτών που προωθούνταν από τα συνδεδεμένα με αυτούς δικηγορικά γραφεία και είχαν δικαίωμα ψήφου», αναφέρεται στο ενδιάμεσο πόρισμα.

Στο ενδιάμεσο πόρισμα προστίθεται, συμμετείχαν στις συζητήσεις που πραγματοποιούνταν με σκοπό την αλλαγή των Κριτηρίων του Προγράμματος. «Στη βάση των ανωτέρω, εκτιμάται ότι οι πρώην Υπουργοί όφειλαν, όχι μόνο να ενεργούν με απόλυτη αμεροληψία, αλλά και να φαίνονται ότι ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο».

«Η απουσία σχετικής αναφοράς, ότι, δηλαδή, δικηγορικό γραφείο συνδεδεμένο με αυτούς προωθούσε αιτήσεις πολιτογραφήσεων σε οποιαδήποτε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που συμμετείχαν ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τη Χάρτα που υπέγραψαν ότι θα τηρούσαν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Στη δημοσιότητα το ενδιάμεσο πόρισμα για τις πολιτογραφήσεις

Η περίπτωση του Προέδρου της Δημοκρατίας
Κατά παρόμοιο τρόπο, αναφέρει το πόρισμα, «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, στις οποίες το εγκρίθηκαν περίπου 50 πολιτογραφήσεις επενδυτών που προωθούσε το δικηγορικό γραφείο στο οποίο ποσοστό 50% ανήκει σε συγγενικά του πρόσωπα 1ου βαθμού. Επίσης, άλλα πρόσωπα, τα οποία ήταν συνδεδεμένα με τον ίδιο, συμμετείχαν στο πρόγραμμα μέσω της παροχής άλλων υπηρεσιών. Κατά την άποψή μας, το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει δικαίωμα ψήφου, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να ενεργεί με απόλυτη αμεροληψία και να φαίνεται ότι ενεργεί κατ’ αυτό τον τρόπο».

Και προστίθεται: «Με τη δικαιολογία λοιπόν, ότι τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου δεν λάμβαναν σχετική πληροφόρηση, ουδέποτε εφάρμοσαν τη Χάρτα και παραμένει το γεγονός ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν εφάρμοζε την αρχή της αμερόληπτης κρίσης, η οποία πολύ ορθά προβλέπεται στη Χάρτα Δεοντολογίας του Υπουργικού Συμβουλίου».

«Ωστόσο, είναι πράγματι γεγονός ότι το άρθρο 36 του Συντάγματος, υπαγορεύει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «αναπληρούται ή αντικαθίσταται εν τη ασκήσει του λειτουργήματος αυτού εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος, ως εν τη δευτέρα παραγράφω του παρόντος άρθρου ορίζεται. Είναι, επιβεβλημένη για τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου η τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας, αθέτηση του οποίου θα επιφέρει συνέπειες ούτως ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των βασικών αρχών της φυσικής δικαιοσύνης και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Βλέπει παράνομο deal Αρχιεπισκόπου-Low η Ερευνητική, καλεί ΜΟΚΑΣ να παρέμβει

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας