Παρασκευή 12 Αυγ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Ψάχνουν λύση για ποινικοποίηση αναρτήσεων στα ΜΚΔ-Ελέγχεται μόνο ο ρατσισμός

  13/09/2021 07:02
Ψάχνουν λύση για ποινικοποίηση αναρτήσεων στα ΜΚΔ-Ελέγχεται μόνο ο ρατσισμός

Ψάχνουν λύση για ποινικοποίηση αναρτήσεων στα ΜΚΔ-Ελέγχεται μόνο ο ρατσισμός

  13/09/2021 07:02

Την τρύπα στο κενό της νομοθεσίας για την ανάρτηση ψευδών ειδήσεων ή ειδήσεων με κακόβουλο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλει να κλείσει η Βουλή, με νομοθεσία που προωθεί η Επιτροπή Νομικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Ποινικοποιούνται αναρτήσεις στα ΜΚΔ-Στο επίκεντρο απειλές κατά δημόσιων λειτουργών

H νομοθεσία, που είχε συζητηθεί στην Επιτροπή Νομικών, έχει στόχο, όπως ανέφερε αρμόδια πηγή, την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών από επεμβάσεις, παρεμβάσεις και αυθαιρεσίες που προκύπτουν από μερίδα ατόμων, οι οποίοι με ψευδείς πληροφορίες ή κακόβουλο περιεχόμενο παραβιάζουν τα δικαιώματα των πολιτών. Ως εκ τούτου, η λύση είναι η ποινικοποίηση τέτοιου είδους αναρτήσεων, μέσα από νόμο που θα περάσει από τη Βουλή σε κατοπινό στάδιο, όταν και εφόσον ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών.

Παρόλα αυτά, η εξεύρεση φόρμουλας, η οποία θα ορίζει τι είναι ψευδής είδηση ή είδηση με κακόβουλο περιεχόμενο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί δύσκολη εξίσωση για τους βουλευτές.

Έγνοια των βουλευτών, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων να δημοσιεύεις κάτι και να εκφέρεις την άποψή σου και από την άλλη να υπάρχει ένας περιορισμός.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Νομικών είχε αποφασίσει κατά τη συνεδρία της στην οποία εξέτασε το θέμα, όπως η νομοθεσία σταλεί στη Γενική Εισαγγελία για να επικαιροποίηση της, στη βάση των εισηγήσεων που δόθηκαν από τους βουλευτές, ώστε να υπάρξει ένα κείμενο σύγχρονο και επίκαιρο, το οποίο δεν θα προκαλεί θέματα αντισυνταγματικότητας ή ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Ποιες αναρτήσεις ελέγχονται

Μιλώντας στον REPORTER, ο Βοηθός Υπεύθυνος του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Γιώργος Κάρκας, εξήγησε ότι τη δεδομένη στιγμή, οι μόνες αναρτήσεις που υπόκεινται σε ποινικά αδικήματα, είναι όσες αφορούν ρατσισμό ή ξενοφοβία, ενώ όσον αφορά αναρτήσεις που αφορούν εξύβριση κάποιου πολίτη από άλλον, δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα.

Όπως εξήγησε, τη δεδομένη στιγμή, εάν ένας πολίτης θεωρήσει ότι δέχθηκε εξύβριση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από άλλο πρόσωπο, θα πρέπει να προβεί σε καταγγελία μέσω δικηγόρου και να καταχωρηθεί αστικής φύσεως υπόθεση.

Για τέτοιας φύσεως υποθέσεις δεν υπάρχει πρόνοια για φυλάκιση, παρά μόνο ποινές προστίμων.

Την ίδια ώρα, ποινές προβλέπονται από τη νομοθεσία και για παραβίαση της ιδιωτικότητας, οι οποίες υπόκεινται στο γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η νομοθεσία που διέπει την παραβίαση της ιδιωτικότητας, δεν θα εμπίπτει στη νομοθεσία που προωθείται, αλλά θα παραμείνει στη δικαιοδοσία της Επιτρόπου.

Για παράδειγμα εάν κάποιος δημόσιος φορέας δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου, χωρίς την έγκρισή του και γίνει καταγγελία στην Επίτροπο το πρόστιμο φθάνει μέχρι και τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ.

Οι ποινές που προβλέπονται

Εξάλλου με βάση τη νομοθεσία, σε περίπτωση που υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού και του νόμου κατά τη διενέργεια πράξης επεξεργασίας η οποία δεν συνιστά αδίκημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, όπως επίσης και δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας που προβαίνει στο συνδυασμό συστημάτων αρχειοθέτησης μεγάλης κλίμακας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου 125 (Ι)/2018, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Σε ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια ή πρόστιμο τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) ή και τις δύο ποινές μαζί, υπόκειται κάποιος εάν παραβιάσει μία από τις παρακάτω πρόνοιες του νόμου.

(α) Υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία ο οποίος δεν τηρεί το αρχείο δραστηριοτήτων που προβλέπεται το άρθρο 30 του κανονισμού ή δεν επικαιροποιεί το αρχείο αυτό ή αρνείται να θέσει το αρχείο στον Επίτροπο κατόπιν αιτήματός του ή παρέχει στον Επίτροπο ψευδείς, ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το αρχείο αυτό,

(β) υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος δεν συνεργάζεται με τον Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του κανονισμού,

(γ) υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος δεν γνωστοποιεί στον Επίτροπο παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του άρθρου 33 του κανονισμού,

(δ) εκτελών την επεξεργασία ο οποίος δεν ενημερώνει αμελλητί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του άρθρου 33 του κανονισμού,

(ε) υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος δεν ανακοινώνει παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του κανονισμού,

(στ) υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος δεν διενεργεί εκτίμηση αντικτύπου, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 35 του κανονισμού ή του άρθρου 13 του παρόντος νόμου,

(ζ) υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία ο οποίος εμποδίζει τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τη συνεργασία με τον Επίτροπο,

(η) φορέας πιστοποίησης που χορηγεί ή δεν ανακαλεί πιστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του κανονισμού,

(θ) υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία ο οποίος διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό κατά παράβαση των διατάξεων του κεφαλαίου V του κανονισμού,

(ι) υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία ο οποίος διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό κατά παράβαση των περιορισμών που επέβαλε ο Επίτροπος δυνάμει διατάξεων των άρθρων 17 ή 18 του παρόντος νόμου,

(ια) πρόσωπο που χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων, για σκοπούς επικερδείς ή μη,

(ιβ) υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος εμποδίζει ή παρακωλύει την άσκηση των εξουσιών του Επιτρόπου που προβλέπονται στο άρθρο 58 του Κανονισμού και στο άρθρο 17 του παρόντος νόμου,

Τέλος, σε ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια ή μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ πρόστιμο (€50.000) ή και τις δύο ποινές μαζί, υπόκειται κάποιος που θα καταδικαστεί για παραβίαση των παραγράφων από το (ζ) μέχρι και το (ι), όπως παρουσιάζονται πιο πάνω.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας