Παρασκευή 30 Σεπ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Εκδόθηκε ανακοίνωση για εξέταση αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα

  29/04/2021 17:56
Εκδόθηκε ανακοίνωση για εξέταση αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα

Εκδόθηκε ανακοίνωση για εξέταση αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα

  29/04/2021 17:56

Εξεδόθη από τις  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση για ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε Συντάξεις, Επιδόματα, Βοηθήματα.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται  για επίδομα ανεργίας αιτήσεις οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 28/02/2021 και οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Μαρτίου 2021.

Για πληρωμή λόγω πλεονασμού εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Μάρτιο - Απρίλιο του 2020. Σημειώνεται ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι πραγματοποιείται παγκύπρια εκστρατεία για εξέταση των   αιτήσεων για επίδομα ασθενείς και ότι εξετάζονται παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 09/03/2021.

Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2021, οι αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Για σύνταξη ανικανότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021 νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2021 για επίδομα σωματικής βλάβης και οι ιεραρχικές προσφυγές Μαρτίου - Απριλίου 2020 στο δευτεροβάθμιο ιατρικό συμβούλιο.

Για θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Νοέμβριο - Δεκέμβριο του 2020 και για κοινωνική σύνταξη οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Νοέμβριο - Δεκέμβριο του 2020.

Για σύνταξη χηρείας για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2020 και για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2020, επίσης εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις, από άνδρες αιτητές, του 2019 και του 2020.

Σε ό,τι αφορά το βοήθημα κηδείας, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2020, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2020, για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2020.

Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2020.

Για το επίδομα Ορφάνιας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, για βοήθημα τοκετού εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου του 2021, για πρώτη πληρωμή σε επίδομα μητρότητα εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 01/02/2021 και για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Ιανουάριο του 2021

Για επίδομα πατρότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2021.

Για θεσμοθετημένη Σύνταξη με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1954–1957.

Για σύνταξη ανικανότητας με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου 2021.

Για σύνταξη χηρείας με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2021 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Για επίδομα ορφάνιας με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Σε ό,τι αφορά τις  Ποινικές Υποθέσεις αναφέρεται ότι τον Δεκέμβριο του 2020 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 383 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 184 αφορούν εργοδότες και οι 199 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας