Δευτέρα 19 Απρ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Προκήρυξε διαγωνισμό για τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και συντονισμό των Ιατρείων το Υπ. Υγείας

  05/03/2021 15:51
Προκήρυξε διαγωνισμό για τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και συντονισμό των Ιατρείων το Υπ. Υγείας

Προκήρυξε διαγωνισμό για τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και συντονισμό των Ιατρείων το Υπ. Υγείας

  05/03/2021 15:51

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προσκαλεί όσους φοιτητές ή/και πτυχιούχους ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα «Αγορά υποστηρικτικών υπηρεσιών από Φοιτητές ή/και Πτυχιούχους για τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων και για τις ανάγκες συντονισμού Ιατρείων Δημόσιας Υγείας», με διάρκεια κάθε σύμβασης τρεις (3) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρεις (3) μήνες όπως ήθελε καθορίσει η αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, να υποβάλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021, και ώρα 10 π.μ..

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας