Τρίτη 7 Φεβ, 2023 | Επικοινωνία
trans gif

Τα στατιστικά στοιχεία που επέτρεψαν να πάμε στην επόμενη φάση-Έπεσε ο δείκτης

  30/04/2020 18:07
Τα στατιστικά στοιχεία που επέτρεψαν να πάμε στην επόμενη φάση-Έπεσε ο δείκτης

Τα στατιστικά στοιχεία που επέτρεψαν να πάμε στην επόμενη φάση-Έπεσε ο δείκτης

  30/04/2020 18:07
Σταθεροποιείται η καμπύλη κρουσμάτων στην Κύπρο, κάτι το οποίο διαφαίνεται και μέσα από τα αναθεωρημένα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας. 
 
Μέχρι την 28η Απριλίου 2020, έχουν αναφερθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία 836 περιπτώσεις COVID-19 και 20 θάνατοι (θνητότητα: 2,4%), μεταξύ αυτών των περιπτώσεων, το 21,5% είναι εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας (ν=180) 4,5% είναι ιατροί (ν=38), 10,8% νοσηλευτές (ν=90), 1,4% άλλα επαγγέλματα υγείας (ν=12) και 4,8% βοηθητικό προσωπικό (ν=40).
 
Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 είναι τα 46 έτη και το 50,5% αφορά γυναίκες, ενώ οι περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης είναι 579 (83,3% από τις 695 περιπτώσεις που είναι γνωστό το επιδημιολογικό ιστορικό). Από αυτές, 80 (13,8%) καταγράφηκαν στον Δήμο Αραδίππου και 56 (9,7%) είχαν σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. 
 
Επιδημιολογικά Δεδομένα 
Οι αναλύσεις βασίζονται σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που κοινοποιούνται στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι την 28η Απριλίου, έχουν αναφερθεί 836 εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19.
 
O διάμεσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την ημερομηνία της δειγματοληψίας είναι 4 μέρες. Πρέπει να σημειωθεί ότι για 14 περιστατικά, η ημερομηνία συλλογής του δείγματος ήταν πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ως αποτέλεσμα της άμεσης εξέτασης ατόμων που είχαν επαφή με επιβεβαιωμένο ή πιθανό περιστατικό COVID-19.
 
Μέχρι την 28η Απριλίου, η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών του COVID-19 (ανά 100.000 κατοίκους), ένα μέτρο που αντικατοπτρίζει το ποσοστό ενεργών περιπτώσεων COVID-19 στον πληθυσμό (επιπολασμός ενεργής νόσου) 1, είναι 14,3 ανά 100.000 κατοίκους.
1
2
3
Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Μεταξύ όλων των περιπτώσεων COVID-19, το 49,5% αφορά σε άνδρες (ν=414) και το 50,5% σε γυναίκες (ν=422). Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 είναι τα 46 έτη.
 
Ανά ηλικιακές ομάδες: 51 βρέφη, παιδιά και έφηβοι 0-17 ετών (6,1%), 574 ενήλικοι ηλικίας 18-59 ετών (68,7%) και 210 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (25,2%). Η ηλικία μίας περίπτωσης δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί.
4
Μεταξύ όλων των περιπτώσεων, 317 (37,9%) είχαν τόπο διαμονής στην επαρχία Λευκωσίας, 218 (26,1%) στην επαρχία Λάρνακας, 153 (18,3%) στην επαρχία Πάφου, 91 (10,9%) στην επαρχία Λεμεσού, 40 (4,8%) στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και 14 περιστατικά (1,7%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτά διαθέσιμη πληροφορία.
 
Σημειώνεται ότι 122 περιπτώσεις (14,6%) αναφέρθηκαν στην Αραδίππου, δήμο της επαρχίας Λάρνακας. Οι περιπτώσεις στην Αραδίππου, συμπεριλαμβανομένου ενός δικτύου σε μία τοπική μονάδα παραγωγής ενός αρτοποιείου, είναι κυρίως άνδρες (59%, ν=72) και η διάμεση ηλικία είναι τα 49 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 33-62 έτη).
 
Εξαιρώντας το συγκεκριμένο δίκτυο, οι περιπτώσεις είναι κυρίως γυναίκες (53,4%, ν=50) και η διάμεση ηλικία είναι 55 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 40,5-69,5 έτη). Μεταξύ των 836 περιπτώσεων, το 21,5% είναι εργαζόμενοι στον τομέα Υγείας2 (ν=180) - 4,5% είναι ιατροί (ν=38), 10,8% νοσηλευτές (ν=90), 1,4% από άλλα επαγγέλματα υγείας (ν=12) και 4,8% βοηθητικό προσωπικό (ν=40). 
5
Επιδημιολογικό ιστορικό
Μέχρι την 28η Απριλίου, ο τρόπος έκθεσης είναι διαθέσιμος για 695 περιπτώσεις (83,1%). Από αυτές τις περιπτώσεις, το 16,7% (ν=116) είχε πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού ή έμενε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των 14 ημερών πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
 
Οι περιπτώσεις αυτές είχαν κυρίως άμεση σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Εγχώρια μετάδοση καταγράφηκε στο 83,3% (ν=579) των περιπτώσεων (επί 695 με γνωστό τρόπο έκθεσης), εκ των οποίων το 9,7% (n=56) είχε σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Στην Αραδίππου (δήμο της επαρχίας Λάρνακας) έχουν καταγραφεί 122 περιπτώσεις - 80 (65,6%) περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης, ενώ 10 (8,2%) περιστατικά είχαν πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού. Για 32 (26,2%) περιπτώσεις στην Αραδίππου, δεν έχει καταγραφεί το επιδημιολογικό ιστορικό.
 
Κλινικά Χαρακτηριστικά
Από τα 836 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19, υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές πληροφορίες για το 94,4% (ν=823), εκ των οποίων το 29,5% (ν=243) δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση και το 70,5% (ν=580) ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα.
 
Τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα είναι:  πυρετός (ν=299/799, 37,4%),  βήχας (ν=270/808, 33,4%),
-μυαλγία (ν=192/806, 23,8%),
-πονόλαιμος (ν=152/804, 18,9%)
-ανοσμία (ν=105/712, 14,7%) και
-δυσκολία στην αναπνοή (ν=104/790, 13,2%).
 
Άλλα αναφερόμενα συμπτώματα είναι η καταρροή, η διάρροια και ο πονοκέφαλος.
 
Υποκείμενα νοσήματα
Δεδομένα για υποκείμενα νοσήματα σε άτομα με COVID-19 ήταν διαθέσιμα για 720 (86,1%) περιπτώσεις. Από αυτές, 302 (42%) ανέφεραν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα. Τα πιο συχνά υποκείμενα νοσήματα ήταν:
-υπέρταση (119/700, 17%), 
-διαβήτης (66/704, 9,4%),
-καρδιακές παθήσεις (60/700, 8,6%)
-κακοήθειες (18/433, 4,2%).
 
Άλλες αναφερόμενες συν-νοσηρότητες ήταν η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αυτοάνοσες νόσοι και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
 
Θάνατοι
Μέχρι την 28η Απριλίου, αναφέρθηκαν 20 θάνατοι στην Κύπρο σε περιστατικά με COVID-19 (Θνητότητα: 2,4%). Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 2,3. Δεκαέξι θάνατοι (80%) σημειώθηκαν σε άνδρες και τέσσερις (20%) σε γυναίκες.
 
Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους είναι τα 76 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 67-79 έτη). Έξι θάνατοι δηλώθηκαν στην επαρχία της Λάρνακας και έξι στην επαρχία Πάφου, από τρεις στις επαρχίες Λευκωσίας και ελεύθερης Αμμοχώστου και δύο στην επαρχία Λεμεσού.
 
Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου ήταν 7 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 3,5-15,0 ημέρες). 
6
Εισαγωγές σε Νοσοκομεία και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
Συνολικά, 19,6% (ν=164) των περιστατικών COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη, εκ των οποίων 116 (70,7%) έχουν πάρει εξιτήριο. H διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύτηκαν είναι τα 62 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 49,5-72,5 έτη).
 
Η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορούσε κυρίως σε άνδρες (ν=109, 66,5%). Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 6) παρουσιάζει τον αριθμό εισαγωγών σε νοσοκομεία ανά ημέρα.
7
Συνολικά, 31 ασθενείς (18,9% από το σύνολο των νοσηλευόμενων) εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ4), εκ των οποίων οι 6 βρίσκονταν ακόμα σε ΜΕΘ (μέχρι την 28η Απριλίου). Εικοσιέξι από τους 30 ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ (83.9%) είχαν διασωληνωθεί, από τους οποίους 6 είναι ακόμα διασωληνωμένοι.
 
Η διάμεση διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ (για όλους τους 31 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν ή ακόμα νοσηλεύονται στη ΜΕΘ) είναι 10 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 7-27 ημέρες).
 
Για τους ασθενείς που απεβίωσαν στη ΜΕΘ (ν=13) η διάμεση διάρκεια παραμονής ήταν 9 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 3-16 ημέρες).
 
Για τους ασθενείς που μεταφέρθηκαν ή πήραν εξιτήριο από τις ΜΕΘ (ν=12), η διάμεση διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ ήταν 9 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 7,5-24,5 ημέρες). Η διάμεση ηλικία των ατόμων που εισήχθησαν σε ΜΕΘ είναι τα 66 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 56-76 έτη). Οι ασθενείς στη ΜΕΘ είναι κυρίως άνδρες (ν=22, 71,0%).
 
Ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση (σε ΜΕΘ) ανά 100.000 κατοίκους είναι 0,7. Για λόγους σύγκρισης, η Ιταλία γενικά και η Λομβαρδία ειδικότερα ανέφεραν τους μεγαλύτερους αριθμούς, 6,7 ανά 100.000 κατοίκους (ν=4.068) και 13,8 ανά 100.000 κατοίκους (ν=1.381) αντίστοιχα, την 3η Απριλίου 2020. Οι αριθμοί την 28η Απριλίου σε Ιταλία και Λομβαρδία ήταν 3,1 ανά 100.000 κατοίκους (ν=1.863) και 6,6 ανά 100.000 κατοίκους (ν=665).
8
Ανάρρωση 
Μέχρι την 28η Απριλίου, το 35,4% (ν=296) των περιστατικών COVID-19 έχουν αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο εξετάσεις που έγιναν μετά τη διάγνωσή τους5. Ο διάμεσος χρόνος μεταξύ του δεύτερου αρνητικού αποτελέσματος και της πρώτης δειγματοληψίας για τη διάγνωση της COVID-19 είναι 18 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 16-21 ημέρες). Για δύο περιπτώσεις η ημερομηνία δειγματοληψίας δεν ήταν διαθέσιμη. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τον αριθμό ατόμων με COVID-19 με δύο εξετάσεις αρνητικές για τον SARS-CoV-2 και τα χαρακτηριστικά τους.
9
Σύγκριση με επιλεγμένες χώρες
Μέχρι την 28η Απριλίου, οι διαγνώσεις COVID-19 στην Κύπρο ανέρχονται σε 95,4 ανά 100.000 κατοίκους και η σχετική θνησιμότητα σε 2,3 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Η θνητότητα (το ποσοστό θανάτων στα περιστατικά της νόσου) ανέρχεται στο 2,4%. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει δείκτες της Κύπρου και άλλων επιλεγμένων χώρων. Το Γράφημα Α2 στο παράρτημα παρουσιάζει διαγνωστικές εξετάσεις και περιπτώσεις COVID-19 ανά 100.000 κατοίκους στην Κύπρο και σε άλλες επιλεγμένες χώρες. Στην Κύπρο, έχουν πραγματοποιηθεί 6.046,6 διαγνωστικές εξετάσεις ανά 100.000 κατοίκους. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον αριθμό των περιπτώσεων νόσου, στις διαγνωστικές εξετάσεις και στους θανάτους για την Κύπρο, περιλαμβάνονται άτομα από το εξωτερικό και τις Βρετανικές βάσεις, ενώ ο συνολικός πληθυσμός στους δείκτες δεν περιλαμβάνει κατοίκους από το εξωτερικό ή τις Βρετανικές βάσεις.
10
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας