Τρίτη 26 Ιαν, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Το Συμβούλιο ενέκρινε με γραπτή διαδικασία τα συμπεράσματα για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ

  25/06/2020 20:20
Το Συμβούλιο ενέκρινε με γραπτή διαδικασία τα συμπεράσματα για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ

Το Συμβούλιο ενέκρινε με γραπτή διαδικασία τα συμπεράσματα για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ

  25/06/2020 20:20
Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε σήμερα, με γραπτή διαδικασία, τα συμπεράσματα για τη διαπραγμάτευση για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ.

Αναλυτικά, το Συμβούλιο σημειώνει την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην ζητήσει και την πρόθεσή του να αρνηθεί παράταση της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη Συμφωνία Αποχώρησης. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβατική περίοδος θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζει ότι, στα συμπεράσματά του της 13ης Δεκεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) επανέλαβε την αποφασιστικότητα της Ένωσης να έχει "όσο το δυνατόν στενότερη εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον, σύμφωνα με την Πολιτική Διακήρυξη για τον καθορισμό των βασικών παραμέτρων την προβλεπόμενη εταιρική σχέση μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου".

Το  Συμβούλιο "επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή του στον διαπραγματευτή της Ένωσης και επαναλαμβάνει την ετοιμότητά του να καταλήξει σε φιλόδοξη συμφωνία σύμφωνα με τις οδηγίες διαπραγμάτευσης της 25ης Φεβρουαρίου 2020, τηρώντας ταυτόχρονα τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως, καθώς και τις δηλώσεις ιδίως εκείνες της 25ης Νοεμβρίου 2018.

Το Συμβούλιο σημειώνει την περιορισμένη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις μέχρι τώρα. Χαιρετίζει τα σχέδια που συμφώνησαν οι  Διαπραγματευτές για την εντατικοποίηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και τη δημιουργία των πιο ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επίτευξη συμφωνίας πριν από το τέλος του 2020 και υπενθυμίζει ότι "το Συμβούλιο θα ενημερωθεί πλήρως για οποιαδήποτε εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από την Κομισιόν σε συνεχή συντονισμό και μόνιμο διάλογο με το Συμβούλιο και σύμφωνα με τις οδηγίες του".

Το Συμβούλιο "θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης, ιδίως το μέρος της για τα δικαιώματα των πολιτών και των τριών πρωτοκόλλων της". Ειδικά όσον αφορά το Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, "αναμένει από το Ηνωμένο Βασίλειο να προχωρήσει ουσιαστικά και συγκεκριμένα βήματα σε αυτό το θέμα".

Καλεί τέλος τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και όλους τους ενδιαφερόμενους "να εντείνουν το έργο τους σχετικά με την ετοιμότητα και την ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της μη συμφωνίας". 
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας