Δευτέρα 17 Ιαν, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Εκτόξευσε το δημόσιο χρέος το 2020 η πανδημία

InBusinessNews  16/04/2021 10:20
Εκτόξευσε το δημόσιο χρέος το 2020 η πανδημία

Εκτόξευσε το δημόσιο χρέος το 2020 η πανδημία

InBusinessNews  16/04/2021 10:20

Η βελτίωση της καμπύλης λήξεων χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά την μεγάλη αύξηση του χρέους κατά 24 μονάδες  του ΑΕΠ ή €6,3 δισεκατομμύρια το 2020 λόγω της πανδημίας, διασφαλίζει την άνετη εξυπηρέτησή του, τονίζει το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ) στην έκθεσή του για το 2020.

Στην έκθεση του ΓΔΔΧ, απεικονίζεται η ανατροπή που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού στη στρατηγική διαχείρισης του δημοσίου χρέους, υποχρεώνοντας τη Δημοκρατία να προχωρήσει περισσότερες πράξεις δανεισμού, με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της  πανδημίας του κορωνοϊού και την ενίσχυση των ρευστών διαθεσίμων, σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη στρατηγική διαχείρισης δημοσίου χρέους (ΜΣΔΔΧ).

Σύμφωνα με την έκθεση, παρά τις αυξημένες συναλλαγές, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής χρέους βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο και η λήξη χρέους επεκτάθηκε μέχρι το έτος 2050.

«Παρόλο το συγκριτικά μεγάλο ύψος του δημόσιου χρέους και της ανάγκης σημαντικής μείωσης του, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του χρέους κατανέμεται με τρόπο που να διασφαλίζει την άνετη εξυπηρέτηση του και η λήξη χρέους βρίσκεται σε διαχειρίσιμα επίπεδα και εντός των στόχων που τέθηκαν στη ΜΣΔΔΧ για τα έτη 2020-2022», τονίζει το ΓΔΔΧ.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήλθε στα €24,8 δις στο τέλος του 2020, που αντιστοιχούσε στο 118% του ΑΕΠ.

Η αύξηση του χρέους κατά 24 μονάδες, κατανέμεται στην αύξηση του χρέους ως προς το ΑΕΠ κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, στη μείωση του ΑΕΠ η οποία προκάλεσε αύξηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες και στα ταμειακά ελλείμματα, τα οποία προκάλεσαν αύξηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, το ΓΔΔΧ τονίζει πως το καθαρό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, δηλαδή μη συμπεριλαμβανομένων των ρευστών ταμειακών αποθεμάτων ύψους €3.616 εκατ., εκτιμήθηκε στο 101% στο τέλος του 2020.

Βελτίωση προφίλ κινδύνων

Όσον αφορά τους τρεις σημαντικότερους κινδύνους, δηλαδή τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης, τον επιτοκιακό κίνδυνο και τον συναλλαγματικό κίνδυνο, το ΓΔΔΧ σημειώνει πως σε γενικές γραμμές, οι εξελίξεις του 2020 ως προς τους δείκτες κινδύνου επηρεάστηκαν θετικά από τις μακροπρόθεσμες εκδόσεις χρέους και τη συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου που εκτελέστηκε κατά  τη διάρκεια του έτους.

Όπως αναφέρεται, η έκθεση ευρωπαϊκών μεσοπρόθεσμων ομολόγων (ΕΜΤΝ) κατά το έτος 2020 διάρκειας 7, 10, 20 και 30 ετών «αναμφίβολα είχε ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση της μέσης σταθμικής διάρκειας χρέους και κατά συνέπεια τη μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης καθώς και του επιτοκιακού κινδύνου».

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι λόγω της πρόωρης αποπληρωμής του δανείου προς το ΔΝΤ (€717 εκατ. στις αρχές του 2020), το χρέος σε κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε σημαντικά «ενώ ο συναλλαγματικός κίνδυνος εκμηδενίστηκε».  Το ΓΔΔΧ επισημαίνει ακόμη ότι μολονότι το χρέος κυμαινόμενου επιτοκίου που αφορά κυρίως τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είναι πιο ψηλό από το μέσο όρο της ευρωζώνης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάνεια αυτά φέρουν χαμηλό επιτόκιο βάσης, ο κίνδυνος επιτοκίου είναι περιορισμένος.

«Συμπερασματικά, η έκθεση στον κίνδυνο αναχρηματοδότησης είναι σε αποδεκτό επίπεδο δεδομένου του τρέχοντος επιπέδου των ρευστών διαθεσίμων και της άνετης πρόσβασης στις αγορές», αναφέρει το ΓΔΔΧ.

Στα €1,76 δις οι κυβερνητικές εγγυήσεις, αναμένεται αύξηση

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, το συνολικό απόθεμα των κυβερνητικών εγγυήσεων που εκκρεμούσαν το 2020 ανήλθε σε €1,76 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 8,4% του ΑΕΠ ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με το απόθεμα ύψους €1,86 δισ. στο τέλος του 2019.

Εξαιρουμένων των ΚΕ που χορηγήθηκαν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (καθότι το εκκρεμές υπόλοιπο των εγγυήσεων αυτών περιλαμβάνεται ήδη στο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης), η καθαρή αξία των εκκρεμών κυβερνητικών εγγυήσεων ήταν €1,51 δισ. ή περίπου 7,2% του ΑΕΠ στο τέλος του 2020.

Στο τέλος του 2020, το σύνολο των εγγυήσεων που κλήθηκαν να πληρωθούν ανήλθε σε €42 εκατ. ή περίπου 2% του συνολικού αποθέματος των κυβερνητικών εγγυήσεων, με την πλειονότητα να αφορά φυσικά πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι το απόθεμα των κυβερνητικών εγγυήσεων αναμένεται να αυξηθεί εφόσον η Ολομέλεια της Βουλής εγκρίνει πριν την αυτοδιάλυσή της το νομοσχέδιο για κρατικές εγγυήσεις ύψους €1 δισ. στις τράπεζες για την παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας