Διαφωνούν με τις αλλαγές που τις ενσωματώνει στους Δήμους οι Σχολικές Εφορείες

Έκκληση στους Βουλευτές και ειδικά στα μέλη της επιτροπής Εσωτερικών, να επανεξετάσουν τη στάση τους, έναντι των προνοιών των τροπολογιών που βρίσκονται ενώπιον τους σε σχέση με τη λειτουργία των Σχολικών Εφορειών, εκφράζει με επιστολή της η Παγύπρια Συντονιστική Επιτροπη Σχολικών Εφορειών, μέσω του προέδρου της, Ντίνου Έλληνα.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή του προς τα μέλη της επιτροπής Εσωτερικών, ο Ντίνος Έλληνας υποδεικνύει ότι για την προωθούμενη ψήφιση για την κατάργηση των Σχολικών Εφορειών υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από μέρους της Εκκλησίας, των Παγκύπριων Συνομοσπονδιών των Συνδέσμων Γονέων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ ΟΛΤΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ (Κλαδικού Συμβουλίου των Σχολικών Υπαλλήλων), του Συνδέσμου Ελλήνων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΔΜΕΚ) και από άλλα οργανωμένα σύνολα και εμπλεκόμενους φορείς.

Μάλιστα, αναφέρει πως η προωθούμενη ενσωμάτωση των Σχολικών Εφορειών στους Δήμους, είναι ενέργεια η οποία μόνο αρνητικές και καταστροφικές συνέπειες μπορεί να έχει προς την παιδεία του τόπου μας. Επιπλέον αναφέρεται σε σχετική γνωμάτευση που έλαβε η Ομοσπονδία Σχολικών Εφορειών, σύμφωνα με την οποία, η προωθούμενη αλλαγή, είναι αντισυνταγματική, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι Σχολικές Εφορίες, παρουσιάζονται έτοιμες να προχωρήσουν άμεσα σε κάθε νομική διαδικασία για τη διεκδίκηση του αυτονόητου, όπως σημειώνουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Ψήφισαν τη Μεταρρύθμιση της ΤΑ για εξοικονομήσεις και εν τέλει αύξησαν το κόστος

Την ώρα που για τις προωθούμενες τροποποιήσεις στο Νόμο, που επιφέρουν και αλλαγές στη μισδοδοσία των αντιδημάρχων, αλλαγές στις οποίες αντιδρούν μια σειρά από δήμους και κοινότητες, η επιτροπή Εσωτερικών, καλείται να συζητήσει το όλο ζήτημα στην επικείμενη συνεδρία της την Πέμπτη.

Στην επιστολή του προς τα μέλη της επιτροπής ο κ. Έλληνας, εκφράζει μεγάλη απογοήτευση και έντονη αγανάκτηση για τις όποιες ενέργειες, όπως αναφέρει, έγιναν εν αγνοία των Σχολικών Εφορειών, κόανοντας λόγο για «συμβιβασμούς και σκοπιμότητες που έχουν γίνει μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Προέδρου της Ένωσης Δήμων για να καταργήσουν ένα Νομοθετικά εκλελεγμένο από τους Δημότες σώμα και να υποβαθμίσει και να καταργήσει τον ουσιαστικό ρόλο τους προς την Παιδεία και τις Σχολικές Μονάδες».

Αναφερόμενος στις προτεινόμενες τροποποιήσεις, ο κ. Έλληνας αναφέρει πως, οι αλλαγές προνοούν πως αντί να υπάρχουν εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι των δημοτών να υπάρξει για ανάληψη της άσκησης των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Εφορειών από μία «Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτηρίων» που θα ορίζεται από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με Πρόεδρο το Δήμαρχο για να χειρίζεται τα θέματα που περιλαμβάνονται στο Νόμο περί Σχολικών Εφορειών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενημερώνει τους βουλευτές με μια σύντομη αναδρομή πως, οι Σχολικές Εφορείες έχουν συσταθεί με την έναρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελούσαν Ανεξάρτητα Συλλογικά Όργανα Δημόσιου Δικαίου για να χειρίζονται τα θέματα των Δημόσιων Σχολείων που είναι εγγεγραμμένα επ' ονόματι τους κάτω από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού (που ως γνωστό είναι δημιούργημα του δικαίου της ανάγκης).

«Παρά την ύπαρξη του Νόμου Περί Σχολικών Εφορειών αρ. 108(I)/1997 και τη δημοκρατική αρχή ουδέποτε κληθήκαμε να συζητήσουμε το σοβαρό αυτό θέμα, το οποίο τεκμηριωμένα απορρίπτουμε γιατί είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα εξυπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον των Σχολείων, των παιδιών και ευρύτερα της Παιδείας», υποδεικνύει ο κ. Έλληνας.

Υπενθυμίζει μάλιστα στους βουλευτές πως, το Νομικό πλαίσιο, ο εκσυγχρονισμός, η λειτουργία και αναδιοργάνωση των Σχολικών Εφορειών μελετήθηκε διεξοδικά κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών το 2014 και μετά από διαβουλεύσεις με τη Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπής Σχολικών Εφορειών που έχουν γίνει τότε και την εισήγηση των Βρετανών εμπειρογνωμόνων και την Παγκόσμια Τράπεζα αποφασίσθηκε όπως οι Σχολικές Εφορείες συνεχίσουν να παραμείνουν ανεξάρτητα σώματα Δημοσίου Δικαίου.

«Όργανα Συλλογικά», προσθέτει ο κ. Έλληνας, «κατά την επιλογή των ψηφοφόρων που ενισχύθηκε ο ρόλος τους με περισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες για να μπορούν να λειτουργούν με περισσότερη ευχέρεια και αποτελεσματικότητα. Αποφασίστηκε επίσης ότι οι Σχολικές Εφορείες συμβάλλουν στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής στον ευαίσθητο τομέα της παιδείας κάτω από το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας χωρίς να υπάγονται στους Δήμους».

Την ίδια ώρα, παραθέτει σχετικό υπόμνημα που ετοιμάσθηκε από τη Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή, που περιέχει τους σοβαρούς λόγους συνέχισης της τεράστιας προσφοράς τους προς την παιδεία του τόπου και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων που καθιστούν προφανώς αχρείαστη και εσφαλμένη την καταστροφική κατάργηση και ενσωμάτωση τους στους Δήμους.

Απευθύνει την ίδια ώρα, τη θερμή παράκληση της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής, όπως μελετηθούν από τη Βουλή το Νομοσχέδιο και οι Κανονισμοί για τον Εκσυγχρονισμό του πλαισίου Αναδιοργάνωσης των Σχολικών Εφορειών που αφορούν την τροποποίηση του Νόμου για τη Λειτουργία τους, σύμφωνα με τις εισηγήσεις τόσο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, όσο και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών και των εμπειρογνωμόνων ώστε να παραμείνουν οι Σχολικές Εφορείες ανεξάρτητα σώματα Δημοσίου Δικαίου, με δική τους αυτονομία και εξουσίες, για να υπηρετούν τα σχολεία κάτω από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ως γνωστό το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το πιο πάνω Νομοσχέδιο και τους Κανονισμούς για έγκριση, τα οποία περιλαμβάνουν:

α) Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολικών Εφορειών Νόμος του 2019

β) Οι περί Λειτουργίας του Συμβουλίου και των Επιτροπών των Σχολικών Εφορειών Κανονισμοί του 2019

γ) Οι περί Προσωπικού των Σχολικών Εφορειών Κανονισμοί του 2019

δ) Οι περί Σχολικών Εφορειών (Ανέγερση, Επέκταση, Συντήρηση και Βελτίωση Σχολικών Κτιρίων και Άλλα Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2019

ε) Οι περί Σχολικών Εφορειών (Διαδικασία Εκλογών) Κανονισμοί του 2019

Το Νομοσχέδιο και οι Κανονισμοί έτυχαν νομικής επεξεργασία από τη Νομική Υπηρεσία και κατατέθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας τα οποία όμως αποσύρθηκαν στις 18.06.2019 λόγω άλλων πιέσεων, αναξιοκρατικά, στα πλαίσια που υπήρξαν με την υποβολή των προτάσεων για την αναδιάρθρωση των Δήμων.

Δειτε Επισης

Πρώτη συμφωνία μεταξύ των 27 για μεταναστευτικό-«Πάγιο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας»
Μπερδεύεται η εικόνα στο ΔΗΚΟ ενόψει υποβολής-Ερωτηματικό για οργανωτικό γραμματέα
Έγινε το πρώτο βήμα για ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στο Κυπριακό-Βλέπει προοπτικές ο Πρόεδρος
«Ναι» Υπουργικού στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής
Ενέκρινε το νομοσχέδιο για την τηλεργασία το Υπουργικό-Οδηγείται στη Βουλή
Βάζουν στην... πρίζα τα οχήματα των κρατικών αξιωματούχων-Τι αλλάζει
«Αρχές της ερχόμενης εβδομάδας ο Ερντογάν στα κατεχόμενα»
Ο Στιούαρτ ενημέρωσε Ολλανδούς αξιωματούχους για τις δράσεις του ΟΗΕ στην Κύπρο
Τι προνοεί το νέο «πρωτόκολλο συνεργασίας» Τουρκίας-ψευδοκράτους
«Δόθηκαν 32 εκατομμύρια σε μη δικαιούχους στην πανδημία»-Όσα εντόπισε ο Γ. Ελεγκτής