«Με το πιστόλι στον κρόταφο» για τον ΦΠΑ στα ακίνητα

Για ακόμα μια φορά οι βουλευτές καλούνται να αποφασίσουν άρον- άρον τη Δευτέρα (11 Δεκεμβρίου) και να υπερψηφίσουν τους κανονισμούς που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο που αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις στις οποίες θα επιβάλλεται ΦΠΑ 19% κατά τις πράξεις αγοραπωλησίας τεμαχίων γης. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση, από τις 2 Ιανουαρίου 2018 θα επιβάλλεται ΦΠΑ σε κάθε μεταβίβαση μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης η οποία προορίζεται για την ανέγερση μας ή περισσότερων σταθερών κατασκευών και πραγματοποιείται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας όπως προνοείται από τη σχετική  νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε και εν συνεχεία το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τους σχετικούς κανονισμούς καθώς κατά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσία, η πλειοψηφία των βουλευτών υπερψήφισαν τροπολογία σύμφωνα με την οποίαν η κυβέρνηση θα πρέπει να καθορίζει τις περιπτώσεις που θα επιβάλλεται ΦΠΑ με κανονισμούς και όχι με γνωστοποίηση του ο Έφορος Φορολογίας.
Στην εισηγητική έκθεση σημειώνεται επίσης πως το περιεχόμενο των προτεινόμενων κανονισμών αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και έτυχαν, στο πλαίσιο επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδοχής καθότι συνάδουν με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και το πνεύμα των αποφάσεων του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί του θέματος.

Μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη
Μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη με βάση τους προτεινόμενους κανονισμούς αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες:
1.    Όλα τα ουσιαστικά μη οικοδομημένα τεμάχια γης που προορίζονται για την ανέγερση μιας ή περισσότερων κατασκευών. Αφορά μη οικοδομημένα τεμάχια γης που είτε καλύπτονται είτε δεν καλύπτονται από υδατοπρομήθεια και τα οποία αφορούν οικόπεδα όλων των ειδών όπως οικόπεδα υπό δημιουργία, οικόπεδα υπό κατασκευή, ολοκληρωμένα οικόπεδα, οικόπεδα με πιστοποιητικό τελικής έγκρισης ή με τίτλο οικοπέδου.
2.    Τεμάχια γης που προσομοιάζουν με οικόπεδα (λόγω θέσης, πολεοδομικής ζώνης, γειτνίασης με υποδομές κα κυρίως λόγω του ιστορικού ανάπτυξης του κάθε τεμαχίου είναι καταχωρημένα στα αρχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με άλλες ονομασίες, π.χ. «οικοδομή/κατοικία και αυλή», «τόπος», «αλώνι» ή παρόμοια τα οποία εμπίπτουν εντός ορίου/περιοχής οποιουδήποτε Σχεδίου Ανάπτυξης που προορίζεται/καθορίστηκε για ανάπτυξη, αφορούν δηλαδή Πολεοδομική ζώνη/περιοχή για χρήση οικιστική, εμπορική, τουριστική, παραθεριστική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή άλλου ειδικού ή μικτή ανάπτυξη ή αφορούν τεμάχια γης σε ζώνη/περιοχή στην οποία η ανάπτυξη ενεργοποιήθηκε μετά την ικανοποίηση κάποιων προϋποθέσεων (π.χ. σχεδιασμό οδικού δικτύου)
3.    Τα τεμάχια γης που βρίσκονται εκτός ορίου/περιοχής ανάπτυξης για τα οποία εξασφαλίστηκε πολεοδομική ή/και οικοδομική άδεια και η οποία αφορά μεγάλες ή άλλες αναπτύξεις όπως ενοποιημένες, ολοκληρωμένες, εξειδικευμένες, αναπτύξεις αναψυχής/ψυχαγωγίας, ειδικού τύπου και οι οποίες αδειοδοτήθηκαν είτε με κανονικές διαδικασίες είτε κατά παρέκκλιση.
4.    Νέα τεμάχια γης που μπορούν να δημιουργηθούν λόγω επίχωσης της θάλασσας τα οποία θα εγγραφούν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και για τα οποία εξασφαλίστηκε Πολεοδομική ή/και

Οικοδομική άδεια.
Με βάση τον ορισμό της μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμης γης θα επιβάλλεται 19% ΦΠΑ στις εξής περιπτώσεις:
- τεμάχια γης στα οποία δεν υφίσταται καμία ανάπτυξη και στα οποία δεν βρίσκεται σε ισχύ οποιαδήποτε πολεοδομική ή/και οικοδομική άδεια.
- τεμάχια γης στα οποία δεν υφίσταται καμία ανάπτυξη και για τα οποία υποβλήθηκε και μελετάται αίτηση για την εξασφάλιση πολεοδομικής ή/και οικοδομικής άδειας.
- τεμάχια γης στα οποία δεν υφίσταται καμία ανάπτυξη και για τα οποία έχει εκδοθεί και βρίσκεται σε ισχύ πολεοδομική ή/και οικοδομική άδεια.
- τεμάχια γης στα οποία δεν υφίσταται καμία ανάπτυξη αλλά υπάρχουν σε αυτά αρχαιότητες που προστατεύονται με βάση τον νόμο περί αρχαιοτήτων.
- τεμάχια στα οποία υφίστανται νόμιμη ή παράνομη κατασκευή και θα κατεδαφιστεί.
-  τεμάχια στα οποία υφίσταται μικρό τμήμα αδειοδοτηθείσας κατασκευής το οποίο είναι ατελές, μη λειτουργικό και παγοποιημένο, δηλαδή δεν βρίσκεται υπό ενεργό εκτέλεση ή κατασκευή.
- τεμάχια στα οποία υφίσταται μικρό λειτουργικό τμήμα αδειοδοτηθείσας κατασκευής ή διατηρητέα οικοδομή που δεν ξεπερνά σε δομήσιμο εμβαδόν το 10% του ανώτατου επιτρεπόμενου.

Δεν θα επιβάλλεται ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες τεμαχίων γης που βρίσκονται σε κτηνοτροφική ζώνη/περιοχή, ούτε σε τεμάχια γης που βρίσκονται σε ζώνη/περιοχή εκτός ορίου/περιοχής ανάπτυξης που βασικά δεν προορίζεται για ανάπτυξη, όπως είναι οι ζώνες/περιοχές προστασίας του περιβάλλοντος, αρχαιολογική, αγροτική.