Δευτέρα 4 Ιουλ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Γρ. Διασύνδεσης: Εξελίσσοντας την επαγγελματική πορεία των νέων

  18/05/2022 15:49
Γρ. Διασύνδεσης: Εξελίσσοντας την επαγγελματική πορεία των νέων

Γρ. Διασύνδεσης: Εξελίσσοντας την επαγγελματική πορεία των νέων

  18/05/2022 15:49

Πολλαπλά και πολυδιάστατα είναι τα οφέλη για φοιτητές και επιχειρήσεις που προκύπτουν μέσα από την λειτουργία των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων. Συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της ανεργίας ανάμεσα στους νέους, τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων δημιουργούν συνθήκες ευκολότερης πρόσβασης και ένταξης της νέας γενιάς στην αγορά εργασίας.

Στο Έργο, συμμετέχουν τα τρία δημόσια και τα πέντε ιδιωτικά Πανεπιστήμια που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, και συγκεκριμένα: το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το UCLan Cyprus.

Πιο συγκεκριμένα, για τα οφέλη και την δράση του Έργου μίλησε στην κάμερα του InBusiness TV, η Λειτουργός Ά του ΤΕΠΑΚ, Μαρίλια Παναγιώτου. Μιλώντας με ποσοστά ανέφερε πως, από το 2018 μέχρι σήμερα, στο 78% των φοιτητών του ΤΕΠΑΚ προσφέρθηκε επιπλέον αμοιβή κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης τους, ενώ ένα σεβαστό ποσοστό του 45% των φοιτητών αποδέχθηκε πρόταση για συνέχιση της εργοδότησης από τους οργανισμούς υποδοχής.

Επίσης, η κ. Παναγιώτου τόνισε τα οφέλη της ενδοεπιχειριασιακής κατάρτισης, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τα ίδια τα Πανεπιστήμια αφού έτσι ενισχύονται οι σύνδεσμοι μεταξύ της αγοράς εργασίας και πανεπιστημιακής κοινότητας.  

Πώς οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ εκμεταλλεύτηκαν το έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας;»

Σε ένα Πανεπιστήμιο με τεχνολογικό χαρακτήρα, όπου η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών όλων σχεδόν των Τμημάτων του, δεν θα μπορούσε το Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας» να μην αγκαλιαστεί με μεγάλο ενθουσιασμό και επιτυχία.

Με τη χρήση της εφαρμογής της «Κοινής Δικτυακής Πύλης» 2BeConnected, οι φοιτητές άμεσα και εύκολα αναζητούν καθημερινά και επιλέγουν οργανισμούς, τους οποίους θεωρούν ότι δύναται να αξιοποιηθούν οι επιστημονικές τους γνώσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι, από το 2018 μέχρι σήμερα, στο 78% των φοιτητών μας προσφέρθηκε επιπλέον αμοιβή κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, ενώ το 45% των φοιτητών αποδέχθηκε πρόταση για συνέχιση της εργοδότησης από τους οργανισμούς υποδοχής. Τα αποτελέσματα αυτά δεικνύουν και την επιτυχία που κατέγραψε το Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας» με όλα τα συνεπακόλουθα οφέλη που είχε και έχει για τους φοιτητές.

Ποιο ήταν το άμεσο όφελος που είχαν οι φοιτητές;

Το άμεσο όφελος που είχαν και έχουν οι φοιτητές καταγράφεται μέσα από τις καθημερινές τους εμπειρίες και τις δεξιότητες που επιδεικνύουν και που πηγάζουν κυρίως από το χώρο εργασίας των οργανισμών που τοποθετούνται.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή για απόκτηση των αναγκαίων επαγγελματικών δεξιοτήτων και εμπειριών στις πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Επιπρόσθετα, οι ασκούμενοι φοιτητές αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση αλλά και καλύτερο προσανατολισμό ως προς την επιλογή εξειδικεύσεων, στην περαιτέρω φοιτητική ή και επαγγελματική τους πορεία, ενώ μεγιστοποιούν παράλληλα την δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης στον οργανισμό που πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση τους.

Πόσο σημαντικές είναι κατά τη γνώμη σας τέτοιες ενέργειες; Τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και για τους ίδιους τους φοιτητές.

Τα οφέλη της ενδοεπιχειριασιακής κατάρτισης είναι πολλαπλά καθώς δημιουργούνται πλέον σταθεροί σύνδεσμοι αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της Πανεπιστημιακής κοινότητας και της αγοράς εργασίας. Με αυτόν το τρόπο, το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, όπως αυτές προκύπτουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι συνέργειες μεταξύ Εκπαίδευσης- Έρευνας- Παραγωγής. 

Επιπρόσθετα, η ένταξη των φοιτητών στον εργασιακό χώρο συνάδει και με τη μετάδοση της σημασίας των εννοιών της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας με παρονομαστή την ενδυνάμωση των ζητούμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων και του πνεύματος της συνεχούς βελτίωσης για μια επιτυχημένη καριέρα.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας