Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2020 | Επικοινωνία
Facebook Header Button  Tweeter Header Button   Youtube Header Button Instagram Header Button
trans gif

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί χρωστούν €785.835 στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης

  22/11/2019 13:25
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί χρωστούν €785.835 στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί χρωστούν €785.835 στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης

  22/11/2019 13:25
 
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέδωσε την ειδική έκθεση για την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, όπου μεταξύ άλλων, σημειώνει την ισότιμη μεταχείριση οργανισμών, την είσπραξη εκ μέρους της Αρχής αλλά και τα ταξίδια των αξιωματούχων της Αρχής.
 
 

Πιο κάτω τα πιο σημαντικά ευρήματα, όπως τα καταγράφει η Ελεγκτική Υπηρεσία:

 • Έλεγχος παραβάσεων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών – μη ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των Οργανισμών.
 • Μη ετοιμασία εγχειριδίου για καταγραφή διαδικασιών για την επιβολή και είσπραξη των τελών.
 • Αποστολή επιστολής στους οργανισμούς για τη χρέωση διοικητικών προστίμων αντί έκδοση τιμολογίου.
 • Μη λήψη των αναγκαίων μέτρων (περιλαμβανομένων και δικαστικών) για είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών.
 • Το ύψος των χρεωστών στις 31.12.2018 ανερχόταν σε €785.835, στο οποίο περιλαμβανόταν ποσό ύψους €18.507 που αφορούσε σε οργανισμούς που έκλεισαν.
 • Υπηρεσιακό ταξίδι της Προέδρου της Αρχής σε επιχειρηματική θέση, χωρίς να είναι δικαιούχα.
 • Μη επιστροφή κινητού τηλεφώνου και tablet από πρώην αξιωματούχο της Αρχής.
 • Παραχώρηση τεσσάρων προσαυξήσεων σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής-μετατροπή του συγκεκριμένου παροχέα υπηρεσιών σε υπάλληλο.
 • Ποσό €22.358 δαπανήθηκε για άλλο σκοπό από αυτόν που εγκρίθηκε στον Επεξηγηματικό Προϋπολογισμό.
 • Μη έγκαιρη χρέωση των οργανισμών για τα τέλη αδειών, η οποία γίνεται με την αποστολή επιστολής αντί της έκδοσης τιμολογίου.
 • Τέλη διαφημίσεων – μη έγκαιρη υποβολή στοιχείων από τους Οργανισμούς.
 • Μη έλεγχος του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησής τους από αυτήν.
 

Το ποσό των 785.835 ευρώ καταγράφεται στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ως σύνολο των χρεωστών στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης μέχρι τις 31.12.2018. Σύμφωνα με την έκθεση, ποσό 90.975 ευρώ αφορούσε σε τέλη αδειών, 141.565 ευρώ σε τέλη στις διαφημίσεις και 553.295 σε διοικητικά πρόστιμα.

Πιο αναλυτικά:

 • Από το σύνολο των οφειλόμενων διοικητικών προστίμων, ποσά ύψους €218.380 και €93.450 οφείλονται από τηλεοπτικούς οργανισμούς, ενώ μέχρι τις 20.6.2019 είχε εισπραχθεί συνολικό ποσό ύψους 253.769 ευρώ (€85.950 τέλη αδειών, €129.379 τέλη διαφημίσεων και €38.440 διοικητικά πρόστιμα).
 •  Σχετικά με τηλεοπτικό οργανισμό που οφείλει 223.429 ευρώ στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, προέκυψε συμφωνία για άμεση καταβολή €14.000, καθώς επίσης για μηνιαίες πληρωμές €2.500, προς εξόφληση του ποσού των €56.050.
 •  Δεύτερος οργανισμός, που οφείλει €95.105, υπέβαλε πρόταση στην Αρχή μέσω των δικηγόρων του, για αποπληρωμή των οφειλόμενων διοικητικών προστίμων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από την Αρχή, ενώ η Πρόεδρός της, ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία, ότι συμφωνήθηκε με τον οργανισμό η καταβολή με μηνιαίες δόσεις των €5.000 μέχρι τον Μάρτιο του 2020 και έπειτα με δόσεις €1.800 μέχρι εξοφλήσεως.
 •  Ακόμα, Γενικός Διευθυντής τηλεοπτικού οργανισμού, που οφείλει 124.391 ευρώ, ζήτησε όπως διευθετηθούν οι οφειλές σε 24 μηνιαίες δόσεις των €4.200, αρχίζοντας από τον Ιούλιο του 2018, ενώ με νέα επιστολή ζήτησε όπως η διευθέτηση γίνει με 26 μηνιαίες δόσεις των 5.000 ευρώ από τον Νοέμβριο του ιδίου έτους. Από 1.1.2019 μέχρι 20.6.2019 ο εν λόγω οργανισμός εξόφλησε ποσό 31.000 ευρώ.
 •  Τέλος, από τις 111.284 ευρώ που οφείλει έτερος τηλεοπτικός οργανισμός, ποσό 32.034 που αφορά σε τέλη διαφημίσεων εισπράχθηκε από την Αρχή στις 28.2.2019. Το υπόλοιπο ποσό των €79.250 αφορά σε διοικητικά πρόστιμα, για τα οποία το Διοικητικό Πρόστιμο στις 31.1.2019 έκρινε ότι η επίδικη απόφαση πάσχει λόγω παράβασης του Κανονισμού και ακυρώθηκε υπέρ του Οργανισμού. Η Πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, που άσκησε έφεση για την απόφαση, ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι οι οφειλές από χρηματικά πρόστιμα του συγκεκριμένου τηλεοπτικού οργανισμού βρίσκονται στο δικαστήριο για είσπραξή τους.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας