Τρίτη 28 Σεπ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Αποτελέσματα στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης, αλλά και αδυναμίες εντοπίζονται στον κώδικα ορθών πρακτικών της ΕΕ

  10/09/2020 14:31
Αποτελέσματα στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης, αλλά και αδυναμίες εντοπίζονται στον κώδικα ορθών πρακτικών της ΕΕ

Αποτελέσματα στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης, αλλά και αδυναμίες εντοπίζονται στον κώδικα ορθών πρακτικών της ΕΕ

  10/09/2020 14:31
Την αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του κώδικα πρακτικής για την παραπληροφόρηση, δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν.

Η αξιολόγηση δείχνει ότι ο Κώδικας έχει αποδειχθεί "πολύτιμο μέσο, ​​το πρώτο του είδους του παγκοσμίως", και έχει παράσχει ένα πλαίσιο για έναν "δομημένο διάλογο" μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων για να εξασφαλιστεί "μεγαλύτερη διαφάνεια των πολιτικών των πλατφορμών κατά της παραπληροφόρησης εντός της ΕΕ". Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση επισημαίνει ορισμένες αδυναμίες κυρίως λόγω της αυτορύθμισης του κώδικα.

Η αξιολόγηση του Κώδικα καλύπτει τους αρχικούς 12 μήνες λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, ο κώδικας αύξησε την υπευθυνότητα των πλατφορμών και τον δημόσιο έλεγχο των μέτρων που έλαβαν οι υπογράφοντες για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης εντός της ΕΕ. Ωστόσο, η ποιότητα των πληροφοριών που αποκαλύπτονται από τους υπογράφοντες τον Κώδικα παραμένει ανεπαρκής και οι ελλείψεις περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του Κώδικα.

Η αξιολόγηση εντόπισε τις ακόλουθες αδυναμίες:

- την απουσία σχετικών βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών πλατφορμών για την αντιμετώπιση του φαινομένου ·
- την έλλειψη σαφέστερων διαδικασιών, κοινών ορισμών και ακριβέστερων δεσμεύσεων ·
- την έλλειψη πρόσβασης σε δεδομένα που επιτρέπουν μια ανεξάρτητη αξιολόγηση των αναδυόμενων τάσεων και απειλών που δημιουργούνται από διαδικτυακή παραπληροφόρηση ·
- λείπει η δομημένη συνεργασία μεταξύ πλατφορμών και της ερευνητικής κοινότητας ·
- την ανάγκη συμμετοχής άλλων σχετικών ενδιαφερομένων, ιδίως από τον διαφημιστικό τομέα.

Σε σχέση με την παραπληροφόρηση για τον κορωνοϊό, οι πλατφόρμες έχουν δείξει ότι μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω την απόδοσή τους, σε σύγκριση με αυτά που επιτεύχθηκαν προηγουμένως βάσει του κώδικα. Οι αναληφθείσες ενέργειες οδήγησαν σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, δηλαδή αύξηση της προβολής που δόθηκε σε έγκυρες πηγές πληροφοριών και τη διαθεσιμότητα νέων εργαλείων στους χρήστες για την κριτική αξιολόγηση του διαδικτυακού περιεχομένου και την αναφορά πιθανών καταχρήσεων. Η κρίση είχε επίσης ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση των συνεργασιών με ελεγκτές γεγονότων και ερευνητές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον υποβιβασμό ή την κατάργηση περιεχομένου που έχει ελεγχθεί ως ψευδές ή παραπλανητικό και δυνητικά επιβλαβές για την υγεία των ανθρώπων.

Παράλληλα με την αξιολόγηση του Κώδικα Πρακτικής, η Κομισιόν δημοσιεύει τις πρώτες βασικές εκθέσεις σχετικά με τις ενέργειες που έχουν αναλάβει οι υπογράφοντες τον Κώδικα για την καταπολέμηση ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών που σχετίζονται με τον κορωνοϊό έως τις 31 Ιουλίου. Για παράδειγμα, καταγράφεται ότι η Google έδωσε έμφαση σε άρθρα που δημοσιεύθηκαν από οργανισμούς ελέγχου πληροφοριών της ΕΕ, το Facebook και το Instagram κατευθύνουν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια άτομα σε πληροφορίες από υγειονομικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΠΟΥ, ενώ το Twitter αμφισβήτησε περισσότερους από 3,4 εκατομμύρια ύποπτους λογαριασμούς.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας