Κυριακή 29 Ιαν, 2023 | Επικοινωνία
trans gif

Παρουσίασες τους πέντε πυλώνες ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής εκπαίδευσης ο Μαυρογιάννης 

  06/12/2022 16:58
Παρουσίασες τους πέντε πυλώνες ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής εκπαίδευσης ο Μαυρογιάννης 

Παρουσίασες τους πέντε πυλώνες ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής εκπαίδευσης ο Μαυρογιάννης 

  06/12/2022 16:58

«Η απάντηση σε κάθε ερώτημα είναι το τρίπτυχο Παιδεία, Εκπαίδευση, Μόρφωση. Τρία αγαθά που αποτελούν τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης κάθε προοδευτικής κοινωνίας, κάθε σύγχρονου κράτους. Όροι παρεμφερείς αλλά και αλληλοσυμπληρούμενοι, συνώνυμοι της εξασφάλισης του σημερινού ζην και του αυριανού ευ ζην κάθε πολίτη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το εκλογικό επιτελείο του ανεξάρτητου υποψηφίου για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης, παρουσιάζοντας τους πέντε πυλώνες ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «θέτουμε την Παιδεία στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας, ως αδήριτη κοινωνική ανάγκη. Θεωρούμε πως, αποτελεί το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα της αλλαγής για την Κύπρο και θα συμβάλει στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική, πολιτισμική και πολιτιστική ανάπτυξη των ανθρώπων της. Τα τελευταία δέκα χρόνια, δεν έγιναν στην Παιδεία μας όσα απαιτεί η νέα εποχή. Κύριο χαρακτηριστικό της δεκαετίας ήταν η απουσία οράματος, ουσιαστικού στρατηγικού σχεδίου και ευδιάκριτων στόχων για τον νευραλγικό τομέα της Παιδείας και της εκπαίδευσης. Αντίθετα, με ευθύνη της απερχόμενης κυβέρνησης, καλλιεργήθηκε ένα κλίμα τοξικό, με έντονες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, με απουσία διαλόγου, με πρόχειρους σχεδιασμούς και μονομερείς αποφάσεις, με αμφιλεγόμενες και αποσπασματικές πολιτικές».

«Στόχος της διακυβέρνησής μας, αποτελεί η δημιουργία ενός ανθρώπινου, δημοκρατικού, αποτελεσματικού και καινοτόμου δημόσιου σχολείου, με κεντρικό άξονα την αειφορία, που θα διαμορφώνει ενημερωμένους, ενεργούς, δημιουργικούς και διεκδικητικούς πολίτες, εμφορούμενους από δημοκρατικά ιδεώδη, πανανθρώπινες αξίες, κοινωνικές ευαισθησίες. Τα μέσα που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων μας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα, σαφή και ξεκάθαρα και περιλαμβάνονται στους πέντε πυλώνες που ακολουθούν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εκπαίδευση που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής ολόκληρης της Κοινωνίας:

 • Επεκτείνουμε μελετημένα και στοχευμένα τα δημόσια Ολοήμερα Σχολεία, υποχρεωτικά και προαιρετικά, από τον βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι το Λύκειο, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους μέσα από εργασιακές και εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη την απαραίτητη και αναπόφευκτη αύξηση στον αριθμό των εκπαιδευτικών που απαιτείται για στελέχωσή τους. Το σχολείο πρέπει να προσφέρει στους μαθητές/-ήτριες μια ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης, σίτισης και δραστηριοτήτων, παράλληλα με την εκτέλεσης της εργασίας που τους ανατίθεται από τους διδάσκοντες. Κάνουμε πράξη την πολιτική της «ελαφριάς τσάντας».
 • Εφαρμόζουμε πλήρως την πολιτική του Σχολικού Λεωφορείου από πόρτα σε πόρτα.
 • Καταργούμε το άδικο καθεστώς εργοδότησης της αγοράς υπηρεσιών για εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Σεβόμαστε πλήρως τις σχετικές αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων μας.
 • Ενισχύουμε ουσιαστικά τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, όπως και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στα σχολεία.
 • Διαμορφώνουμε ολοκληρωμένη πολιτική για ποιοτική και προσιτή φοιτητική στέγη, με αύξηση της προσφοράς. Σχετική πρόταση περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο «Στεγαστική πολιτική» στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης.
 • Αυξάνουμε και εξειδικεύουμε κίνητρα επαναπατρισμού μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας (brain gain).
 • Αξιοποιούμε αποτελεσματικά τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού και των διαρθρωτικών ταμείων για τη δημιουργία ιδιόκτητων υποδομών στα πανεπιστήμια μας.
 • Προωθούμε την έννοια των περιβαλλοντικά ευαίσθητων Πανεπιστημίων, ευθυγραμμίζοντας τις δράσεις των Πανεπιστημίων μας με τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.
 • Στηρίζουμε τη δημιουργία Δημόσιων Πανεπιστημίων με διεθνείς φοιτητές/-ήτριες, συμβάλλοντας στην αύξηση της πολυμορφίας και της διαφορετικότητας ανάμεσα στη φοιτητική κοινότητα.
 • Δημιουργούμε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε όλα τα Πανεπιστήμια, με στόχο την υπηρεσία στην κοινωνία.

Εκπαίδευση Ψηφιακή, καινοτόμα και Σύγχρονη:

 • Ενσωματώνουμε την τεχνολογία στον σχεδιασμό και στην παράδοση των μαθημάτων.
 • Επαναξιολογούμε τα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα και προβαίνουμε στις αλλαγές που θα τα καταστήσουν αποτελεσματικά ως προς τον στόχο για ένα καινοτόμο και σύγχρονο σχολείο. Δίνουμε περισσότερη έμφαση στα μαθήματα STEAM (Science Technology Engineering Mathematics).
 • Υλοποιούμε κατά προτεραιότητα και ενημερώνουμε με βάση τις εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες το έργο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης των Σχολείων.
 • Συστηματοποιούμε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση, που περιλαμβάνει ψηφιακές αίθουσες διδασκαλίας, πλήρη ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού / μαθησιακού υλικού και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
 • Εξασφαλίζουμε ότι όλοι/όλες οι μαθητές/-ήτριες έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή tablet.
 • Ξεπερνούμε εντός της πενταετίας τον μέσο όρο της Ε.Ε. στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών/-τριών.
 • Προωθούμε μεθόδους συμμετοχικής διδασκαλίας και μάθησης εντός και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας, με περισσότερες επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος.
 • Δημιουργούμε ευκαιρίες εκμάθησης δεύτερης και τρίτης ξένης γλώσσας από το Δημοτικό.
 • Βελτιώνουμε την κατάταξη της Κύπρου στην έρευνα TIMSS και PISA, ξεπερνώντας τον μέσο όρο εντός της πενταετίας.
 • Υλοποιούμε το μέτρο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία δύο νέων Τεχνικών Σχολών και αναβαθμίζουμε τις υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, με ταυτόχρονο σχεδιασμό προγραμμάτων για ολοήμερη αξιοποίησή τους.
 • Αναδεικνύουμε τη σημασία και τον ρόλο των προγραμμάτων και αυξάνουμε τους σπουδαστές στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • Καταπολεμούμε την γραφειοκρατία στην ανώτατη εκπαίδευση, με απλοποίηση των διαδικασιών και χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και της ηλεκτρονικής υπογραφής.
 • Συστήνουμε Εθνικό Συμβούλιο για την Ανώτερη Εκπαίδευση με στόχο την ολιστική μελέτη και τον επανασχεδιασμό της Ανώτερη Εκπαίδευσης στην Κύπρο, με ενθάρρυνση της περαιτέρω αυτονόμησης των Πανεπιστημίων έτσι ώστε να μπορέσουν να διευρύνουν τους ορίζοντες τους.

Εκπαίδευση Συμπεριληπτική, Δημοκρατική και Ανθρωποκεντρική

 • Μεταβαίνουμε συνειδητά, σταδιακά και επιστημονικά μελετημένα, στην εποχή της Ενιαίας Εκπαίδευσης.
 • Σεβόμαστε τους μηχανισμούς διαλόγου με εκπαιδευτικούς, μαθητές/-ήτριες και γονείς. Αναδεικνύουμε και αποδεικνύουμε έμπρακτα τον σεβασμό μας προς το λειτούργημα του εκπαιδευτικού (σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης).
 • Στηρίζουμε αποτελεσματικά σε κάθε βήμα μεταρρύθμισης τους/τις εκπαιδευτικούς μας με ουσιαστικούς τρόπους, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν το κλειδί για την επιτυχία των όποιων αλλαγών.
 • Αυξάνουμε τις μόνιμες οργανικές θέσεις στην Προδημοτική, Δημοτική, Ειδική και Μέση εκπαίδευση, για την αντιμετώπιση προβλημάτων και στρεβλώσεων του νέου συστήματος διορισμού.
 • Δημιουργούμε συστηματικούς και διαφανείς μηχανισμούς παραγωγής νέων ιδεών και πολιτικής για την Παιδεία και την Εκπαίδευση, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών/-τριών, ακαδημαϊκών και άλλων επαγγελματιών του χώρου της Εκπαίδευσης.
 • Συνδιαμορφώνουμε εντός έξι μηνών ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών/-τριών και καταργούμε τις εξετάσεις τετραμήνων μετά από διάλογο όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η παιδεία δεν πρέπει να είναι εξετασιοκεντρική και οι μηχανισμοί αξιολόγησης οφείλουν να υπηρετούν και όχι να στρεβλώνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση.
 • Ενισχύουμε τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για παιδιά με μεταναστευτικό βιογραφικό και δημιουργούμε μηχανισμούς στήριξης κάθε ευάλωτης ομάδας παιδιών.
 • Λειτουργούμε εργαστήρια δεξιοτήτων, όπως ενσυναίσθησης, ψυχικής ανθεκτικότητας, σεβασμού της πολυμορφίας, αποδόμησης έμφυλων στερεοτύπων, ομαδικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, εντός και εκτός σχολικού χρόνου. Παράλληλα, επεξεργαζόμαστε μεθόδους προκειμένου να εντάξουμε τις δεξιότητες αυτές οριζόντια σε όλες τις δράσεις, εκπαιδευτικές και μη, των σχολικών μονάδων.
 • Εισάγουμε στο σχολικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης τη σεξουαλική, κυκλοφοριακή και αντιναρκωτική αγωγή, καθώς και προγραμμάτων σε σταθερή βάση για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.
 • Ενισχύουμε το πρόγραμμα στήριξης των φοιτητών με μαθησιακά προβλήματα ή με αναπηρίες, με εκσυγχρονισμό των παρερχομένων υπηρεσιών.

Εκπαίδευση με κουλτούρα Δημιουργίας και Καινοτομίας

 • Δημιουργούμε μικρά makerspaces σε κάθε σχολείο, με τρισδιάστατους εκτυπωτές, ρομποτική, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, χώρους δημιουργικότητας και πειραματισμού.
 • Προωθούμε τη μάθηση μέσω διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων (problem/project based και enquiry based).
 • Θεσμοθετούμε ετήσια «Έκθεση Νέων Κατασκευαστών / Young Makers Fair» στο Προεδρικό Μέγαρο.
 • Θεσμοθετούμε ετήσιο διεθνή διαγωνισμό τύπου «hackathon», με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στην Εκπαίδευση (Ed-tech).
 • Δημιουργούμε και αξιοποιούμε μηχανισμούς «ανοικτής καινοτομίας» στην Εκπαίδευση, με στόχο την εύκολη πρόσβαση σε νέες ιδέες και πετυχημένα παραδείγματα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία.
 • Καθιερώνουμε «Εβδομάδα Καινοτομίας στην Εκπαίδευση», δίνοντας την ευκαιρία σε μέλη της εκπαιδευτικής και ευρύτερης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κοινότητας να παρουσιάζουν νέες ιδέες και προγράμματα.
 • Δημιουργούμε και επεκτείνουμε, χώρους πειραματικής εφαρμογής νέων μεθόδων διδασκαλίας, καινοτόμων εκπαιδευτικών εφαρμογών και παιδαγωγικών μεθόδων (Edu Living Labs).
 • Δρομολογούμε τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων και της Πολιτείας, κυρίως στους ημικρατικούς οργανισμούς, μέσω της υποβολής ερευνητικών έργων και ανάληψης κοινών δράσεων σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και ανάπτυξης υποδομών.
 • Στηρίζουμε διεθνείς πρωτοβουλίες των Πανεπιστημίων μας, με στόχο τη διεθνή προώθηση της έρευνας και τις συνεργασίες στοχεύοντας μεταξύ άλλων, στην ένταξη των Πανεπιστημίων μας σε μεγάλα χρηματοδοτούμενα διεθνή δίκτυα Πανεπιστημίων , όπως π.χ. το πρόγραμμα της ΕΕ για Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
 • Προβάλλουμε το ερευνητικό έργο των Πανεπιστημίων μας μέσω ετήσιων εκθέσεων, σεμιναρίων, ημερίδων έρευνας, ερευνητικών διαγωνισμών και άλλων δράσεων με τη συμμετοχή του κοινού περιλαμβανομένων μαθητών, φοιτητών και πολιτών.
 • Ενθαρρύνουμε την δημιουργία κέντρων μάθησης στα Πανεπιστήμια για ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέρνων και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης.
 • Δημιουργούμε Εθνικά Ερευνητικά Εργαστήρια με ελεύθερη πρόσβαση των ερευνητών στη βάση ειδικού πρωτοκόλλου χρήσης.

Εκπαίδευση που εμπνέει

 • Εισάγουμε ελάχιστες ώρες ετήσιας επιμόρφωσης για τις διευθυντικές ομάδες των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς, με στόχο την καλλιέργεια ηγετικών και άλλων σημαντικών δεξιοτήτων αλλά και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
 • Δίνουμε σημαντικά μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία και περιθώριο πρωτοβουλίας στις σχολικές μονάδες και στους/στις εκπαιδευτικούς.
 • Προχωρούμε συστηματικά στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων και στη δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης στις τάξεις.
 • Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα «Όμορφα Σχολεία», με τη συνεργασία Σχολικών Εφορειών και Συνδέσμων Γονέων, με στόχο τη διαμόρφωση λειτουργικών και φωτεινών εσωτερικών και εξωτερικών σχολικών χώρων, που να εμπνέουν παιδιά και εκπαιδευτικούς.
 • Ετοιμάζουμε νέες τεχνικές προδιαγραφές για τα σχολεία, που θα ενθαρρύνουν την ομαδικότητα και τη συνεργασία και θα προάγουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρεις υποδομές σίτισης καθώς και δραστηριοτήτων.
 • Δημιουργούμε γέφυρες συνεργασίας με τους απόδημους Κύπριους (ακαδημαϊκούς αλλά και επιχειρηματίες) με στόχο τη διεύρυνση των συνεργασιών των Πανεπιστημίων μας με φορείς στο εξωτερικό. Τέτοιες συνεργασίες μπορούν να περιλαμβάνουν ερευνητικά εργαστήρια, θερινά σχολεία, δωρεές, κλπ.
 • Με στόχο να καταστεί η Κύπρος κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή, αναλαμβάνουμε δράση για να δοθεί η δυνατότητα και στα δημόσια πανεπιστήμια να προσφέρουν αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα σε φοιτητές από το εξωτερικό.
 • Προχωρούμε σε εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Πανεπιστημίων, μέσα από διάλογο και διαβούλευση με την Σύνοδο των Πρυτάνεων και με τα Πανεπιστήμια.
 • Με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών εντοπισμού και αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο, τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλους πόρους, προχωρούμε: (α) στη δημιουργίας ενιαίας βάσης δεδομένων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων των Πανεπιστημίων. Η βάση θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα είναι άμεσα προσβάσιμη σε διδακτορικούς φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς (β) στη σύσταση ομάδας εργασίας, η οποία θα απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς που έχουν προσελκύσει ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, και θα στοχεύει στη διοργάνωση συναντήσεων/εργαστηρίων με νέους ερευνητές για τη διάχυση καλών πρακτικών.
 • Ενθαρρύνουμε και εξετάζουμε την παροχή κινήτρων για την προσφορά από τα Πανεπιστήμια μας ευέλικτων, αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης σύντομης διάρκειας προς επαγγελματίες και στελέχη του Κράτους, των ημικρατικών οργανισμών και των επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αυτά αναμένεται να συνεισφέρουν στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας και να ενισχύσουν τα έσοδα των πανεπιστημίων.
 • Προωθούμε τη διεθνοποίηση της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης ειδικού φορέα, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, για την προώθηση και προβολή της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Κύπρου στο εξωτερικό.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας