Πέμπτη 8 Δεκ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Παρουσίασε το όραμά του για τον τομέα της υγείας σε έξι πυλώνες ο Ανδρέας Μαυρογιάννης

  22/11/2022 18:16
Παρουσίασε το όραμά του για τον τομέα της υγείας σε έξι πυλώνες ο Ανδρέας Μαυρογιάννης

Παρουσίασε το όραμά του για τον τομέα της υγείας σε έξι πυλώνες ο Ανδρέας Μαυρογιάννης

  22/11/2022 18:16

Τους έξι πυλώνες για την πολιτική που θα ακολουθήσει όσον αφορά τον τομέα της υγείας παρουσίασε ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το εκλογικό επιτελείο του κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη « Η Υγεία για εμάς, αποτελεί το ύψιστο αγαθό. Ένα σύγχρονο κράτος οφείλει να προστατεύει καθολικά και αποτελεσματικά το δικαίωμα των πολιτών του στην Υγεία, ανεξάρτητα από την οικονομική ή την κοινωνική τους κατάσταση. Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι μια κοινωνική κατάκτηση και αποτελεί οφειλόμενη υποχρέωση της πολιτείας προς τους πολίτες. Αυτή την κατάκτηση εμείς θα την προστατεύσουμε, θα την ενισχύσουμε και θα την εξελίξουμε ποιοτικά».

Επίσης στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Ο τομέας της Υγείας δεν εξαντλείται όμως στη δημιουργία και λειτουργία ενός καλού συστήματος υγείας. Απαιτεί όραμα, σχεδιασμό, συνεχή βελτίωση και εξέλιξη. Στοιχεία που λείπουν από τη σημερινή διακυβέρνηση, η οποία διατηρεί τις δαπάνες για την Υγεία σταθερά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Υγεία για εμάς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και αναπνέουμε. Όραμά μας είναι η ουσιαστική και συνεχής αναβάθμιση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν τον τομέα της Υγείας, σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη του νευραλγικού αυτού τομέα να γίνεται με επιστημονικό σχεδιασμό, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση των πραγμάτων. »

Για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, έχουμε καταρτίσει τις ακόλουθες προτάσεις οι οποίες χωρίζονται σε έξι πυλώνες: 

Σύστημα Υγείας

 • Θωράκιση και ενίσχυση του ΓεΣΥ.
 • Δημιουργία αυστηρών δικλίδων συνεχούς αξιολόγησης και ελέγχου, με στόχο την εξάλειψη των ατασθαλιών, της εκμετάλλευσης και των καταχρήσεων.
 •  Δημιουργία μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου για το επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας υγείας με μετρήσιμους δείκτες.
 • Διασφάλιση ουσιαστικής στήριξης ασθενών ειδικών κατηγοριών π.χ. με χρόνιες παθήσεις μέσω ενός σταθερού κονδυλίου, το οποίο δεν εξαρτάται από τον σφαιρικό προϋπολογισμό του ΓεΣΥ.
 • Ουσιαστική ενίσχυση, αναβάθμιση και στήριξη των δημόσιων Νοσηλευτηρίων.
 • Προώθηση συνεργειών μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων Νοσηλευτηρίων, στο πλαίσιο αναγνώρισης των συνολικών αναγκών του τόπου, με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια.
 • Εισαγωγή νέων, καινοτόμων φαρμάκων και τεχνολογιών στο ΓεΣΥ, στη βάση σύγχρονων και επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων.
 • Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας πλήρους Μεταμοσχευτικού Κέντρου, καθώς και Κέντρου Μεταμοσχεύσεως Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.
 • Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον καρκίνο και στήριξη του δικαιώματος στη λήθη για άτομα με εμπειρία καρκίνου.

Δημιουργία:

 •  Mονάδων Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και Λοιμωδών Νοσημάτων.
 • Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
 •  Ανεξάρτητου Ινστιτούτου Δικανικών Επιστημών (ΙΔΕ).
 •  Κέντρων Αναφοράς (reference centres) για σπάνιες παθήσεις και εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για κάθε ομάδα ασθενών
 • Αναδιάρθρωση εκ βάθρων την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για τις ομάδες πληθυσμού που λόγω ηλικίας, απόστασης ή κινητικών και άλλων προβλημάτων δεν μπορούν να προσέρχονται στα Νοσηλευτήρια.

Σχεδιασμός και πρόληψη

 • Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας στη βάση των πραγματικοτήτων στον τομέα της υγείας.
 • Προώθηση της ανάπτυξης των υπηρεσιών Υγείας, βάσει ενός κεντρικού σχεδιασμού. Αξιοποίηση προς αυτό τον σκοπό της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα αναβαθμιστεί.
 • Δημιουργία ειδικού τμήματος στο Υπουργείο Υγείας που θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον. Το τμήμα αυτό θα παρεμβαίνει άμεσα με δράσεις για προστασία της υγείας όπου ανακύπτουν ζητήματα, όπως εκπομπές ρύπων, κυκλοφορία του αέρα, σκίαση, ποιότητα του νερού, παραγωγή και διάθεση τροφίμων, γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα κ.ά., εξετάζοντας και λαμβάνοντας μέτρα εκεί και όπου χρειάζεται και εκπονώντας στρατηγικές για το μέλλον, στη βάση των αναλύσεων των δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.
 • Απόδοση ιδιαίτερης βαρύτητας στις γενετικές παθήσεις του πληθυσμού και αξιοποίηση όλων των σχετικών υπηρεσιών, π.χ. της Βιοτράπεζας του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την αντιμετώπιση των νόσων αυτών.
 • Έχοντας αναγνωρίσει ότι τα αυτοάνοσα νοσήματα ακολουθούν τα τελευταία χρόνια μια ανησυχητικά αυξητική πορεία, τίθεται ως προτεραιότητά η μελέτη του φαινομένου, η διερεύνηση των αιτιών και η πρόληψη μέσα από τα εργαλεία της Επιστήμης.
 • Περαιτέρω ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση στους τομείς πρόληψης (π.χ. καρκίνος του μαστού).
 • Δημιουργία Πανεπιστημιακών κλινικών, με την αξιοποίηση και του ήδη υπάρχοντος προσοντούχου προσωπικού των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Ψυχική υγεία

 • Εκπόνηση και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την προστασία της ψυχικής υγείας.
 • Αύξηση των δαπανών για την ψυχική υγεία.
 • Σημαντική βελτίωση και αύξηση των δαπανών
 • Ενίσχυση της στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
 • Ανάπτυξη δομών φιλοξενίας και αποκατάστασης ασθενών που δεν χρειάζονται πλέον νοσηλεία σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, αλλά αδυνατούν ακόμη να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Κοινότητας.
 • Ανάληψη δράσης για την πρόληψη και καταπολέμηση στερεοτύπων, φαινομένων στιγματισμού και άλλων δυσμενών συμπεριφορών που οδηγούν σε διακρίσεις εις βάρος των ψυχικά ασθενών.

Έρευνα και ιατρικός τουρισμός

 • Διασύνδεση Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με τα νοσοκομεία οριζόντια και κάθετα, συνέργεια ανάμεσα στα νοσοκομεία και την Ιατρική, από τη μια, με την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη βιομηχανία, από την άλλη, για μια γενικότερη ώσμωση ανάμεσα στα οικονομικά και τεχνολογικά επιτεύγματα και την Ιατρική στον τόπο μας, ώστε να βρισκόμαστε σταθερά στην πρωτοπορία και να επωφελούμαστε πλήρως από τις βέλτιστες πρακτικές και τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα της τεχνολογίας (state of the art).
 • Παροχή κινήτρων για περαιτέρω ανάπτυξη της φαρμακευτικής έρευνας, καινοτομίας και βιομηχανίας στην Κύπρο.
 • Στήριξη και ενθάρρυνση της κλινικής έρευνας.
 • Προώθηση και στήριξη συνεργασιών με Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού, με στόχο την αύξηση του ιατρικού και συνεδριακού τουρισμού.
 • Προώθηση του εκσυγχρονισμού και απλοποίηση της νομοθεσίας και των διαδικασιών, με στόχο να διευκολυνθεί η προσέλκυση και/ή παράταση της παραμονής των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών στην Κύπρο, ώστε να αποκτήσουν την ειδικότητά τους στον τόπο μας.

Επαγγελματίες υγείας

 • Σχεδιασμός, θεσμοθέτηση και εφαρμογή ολοκληρωμένης και συνεχούς εκπαιδευτικής πολιτικής για τους επαγγελματίες Υγείας.
 • Εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων και βελτίωση εργασιακών συνθήκων.

Εξαρτήσεις

 • Ενίσχυση και στήριξη της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων μέσω της αύξησης των κονδυλίων και της δημιουργίας ενός ευρύτερου υποστηρικτικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
 • Υλοποίηση της σχετικής εθνικής στρατηγικής 2021-2028.
 • Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων αποτοξίνωσης.
 • Εφαρμογή των νομοθεσιών σχετικά με την πρόσβαση ανηλίκων σε αλκοολούχα ποτά.
 • Προώθηση και ενίσχυση προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία, στην Εθνική Φρουρά κ.α., με παράλληλη εμπλοκή των γονέων, του σχολείου και της Κοινότητας γενικότερα.
 • Ενίσχυση των σχολικών μονάδων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
 • Συμπερίληψη στη Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων και άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως η υπερβολική χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, καθώς και του τζόγου.
 • Λειτουργία νέων και ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων επανένταξης και βοήθειας σε πρώην χρήστες και ουσιοεξαρτώμενα άτομα, όπως και στις οικογένειές τους, με την παροχή όλου του φάσματος των υπηρεσιών (θεραπευτική φαρμακευτική και ιατρική αγωγή, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη κ.ά.).
 • Συνεχής ενίσχυση του μηχανισμού στήριξης και φιλοξενίας ανήλικων χρηστών και ουσιοεξαρτώμενων χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον.
 • Ολιστική βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση των εξαρτήσεων, παλιών και νέων, στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, με γνώμονα ότι οι εξαρτήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας και όχι στη βάση σωφρονιστικών παρεμβάσεων.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας