Τρίτη 9 Αυγ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Αναπέμφθηκαν τρεις νόμοι από τον Πρόεδρο-Εντοπίζονται ασάφειες και παραλείψεις

  23/06/2022 17:02
Αναπέμφθηκαν τρεις νόμοι από τον Πρόεδρο-Εντοπίζονται ασάφειες και παραλείψεις

Αναπέμφθηκαν τρεις νόμοι από τον Πρόεδρο-Εντοπίζονται ασάφειες και παραλείψεις

  23/06/2022 17:02

Σε αναπομπή τριών νόμων προέβη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τη Βουλή να έχει 15 μέρες στη διάθεσή της για να επανεξετάσει.

Ο πρώτος είναι ο «περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022», που ψηφίστηκε στις 2 Ιουνίου. Το σκεπτικό της αναπομπής είναι ότι η Βουλή εισήγαγε άρθρο, σύμφωνα με το οποίο, ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου έχει συμπεριληφθεί εκπρόσωπος των καταναλωτών, κατόπιν εισήγησης των νόμιμων οργανισμών ή συνδέσμων. Η νέα αυτή διάταξη, αναφέρεται, ενδεχομένως να επηρεάσει δυσμενώς τη νόμιμη συγκρότηση και σύνθεση της Επιτροπής, εφόσον είναι γενική και αόριστη, αφού αυτές οι οργανώσεις δεν ορίζονται από τη νομοθεσία. Εντοπίζεται, επίσης, πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αναφορά σε απαρτία.

Ο δεύτερος νόμος είναι ο «περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμο του 2022», που ψηφίστηκε στις 2 Ιουνίου. Ως λόγοι της αναπομπής αναφέρεται πως η φράση «νοουμένου ότι δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού» δεν προβλέπεται στην ευρωπαϊκή οδηγία και περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού. Επίσης, ενδεχομένως να περιορίζει τη δυνατότητα του κράτους να στηρίζει μια τεχνολογία σε σχέση με άλλες. Περαιτέρω δεν καθορίζονται οι συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να μην είναι κατανοητή η ερμηνεία.

Ο τρίτος νόμος είναι ο «περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022», που ψηφίστηκε στις 2 Ιουνίου. Η αναπομπή σχετίζεται με χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν για τη διαδικασία αδειοδότησης, τα οποία είναι περιοριστικά και μικρότερα από αυτά που επιτρέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Επίσης, σε ό,τι αφορά την παροχή αρμοδιοτήτων στη ΡΑΕΚ στη διαδικασία αδειοδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε υφιστάμενες οικοδομές, διαπιστώνεται παραβίαση και σύγκρουση με τις πρόνοιες άλλων νομοθεσιών. Εντοπίζεται ακόμη ασάφεια. Η αναπομπή αναφέρει ως τρίτο λόγο πρόνοιες που δεν αποτελούν ορθή εναρμόνιση με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας. Σημειώνεται ότι οι αναπομπές έγιναν από την Αννίτα Δημητρίου, υπό την ιδιότητά της ως Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας και οι επιστολές απευθύνονται προς τον Ζαχαρία Κουλία, ως Προεδρεύοντα της Βουλής.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας