Δευτέρα 15 Αυγ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Αυξάνεται το μισθολογικό κόστος για αιρετούς της ΤΑ-Οι μισθοί πριν και μετά

Μιχάλης Πολυδώρου  27/03/2022 06:52
Αυξάνεται το μισθολογικό κόστος για αιρετούς της ΤΑ-Οι μισθοί πριν και μετά

Αυξάνεται το μισθολογικό κόστος για αιρετούς της ΤΑ-Οι μισθοί πριν και μετά

Μιχάλης Πολυδώρου  27/03/2022 06:52

Ωφελήματα περίπου ίδια με τα σημερινά, αναμένεται να έχουν και με την εφαρμογή της Μεταρρύθμισης οι δήμαρχοι των είκοσι νέων δήμων, την ίδια ώρα βέβαια που οι αντιδήμαρχοι θα δουν τους μισθούς τους να διπλασιάζονται. Στο Νομοσχέδιο που αφορά τη Μεταρρύθμιση των Δήμων, η οποία θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο του 2024, προβλέπονται οι μισθοί που θα λαμβάνουν τόσο οι δήμαρχοι όσο και οι αντιδήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι.   

Υπενθυμίζεται πως ο νέος νόμος προβλέπει τη λειτουργία 20 δήμων, άρα δημιουργεί αντίστοιχες θέσεις δημάρχων καθώς επίσης και τριπλασιασμό των θέσεων αντιδημάρχων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δημοτικά διαμερίσματα των νέων δήμων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Τα οξύμωρα της Μεταρρύθμισης-Μείωσαν δήμους, άυξησαν συμβούλους κι αντιδημάρχους

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου ο κάθε δήμαρχος και αντιδήμαρχος, θα λαμβάνει πέραν της αντιμισθίας του και έξοδα παραστάσεως αλλά και επιδόματα, τα οποία θα δικαιούνται και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Οι προϋπολογισμοί των δήμων στους οποίους θα περιλαμβάνονται, τόσο οι μισθοί όσο και τα υπόλοιπα έξοδα παραστάσεως και επιδόματα, θα εγκρίνονται σε ετήσια βάση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα πάντα με τον Νόμο οι αντιμισθίες και τα έξοδα παραστάσεως για τους δημάρχους των ελεύθερων και κατεχόμενων δήμων συσχετίζονται ως ποσοστό εκείνων που λαμβάνουν οι βουλευτές, ως ακολούθως:

(α) Σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς δεν υπερβαίvoυv τους τρεις χιλιάδες (3.000): 60%·

(β) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τους τρεις χιλιάδες (3.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τους πέντε χιλιάδες (5.000): 70%·

(γ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τους πέντε χιλιάδες (5.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τους είκοσι χιλιάδες (20.000): 80%·

(δ) στους δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τους είκοσι χιλιάδες (20.000): 100%·

(ε) στους κατεχόμενους δήμους Αμμοχώστου, Κερύνειας και Μόρφου: 60%·

(στ) στους υπόλοιπους κατεχόμενους δήμους: 40%.

Από την πλευρά τους οι αντιδήμαρχοι οι οποίοι υπολογίζεται ότι θα ανέρχονται σε 92 με βάση τις συνενώσεις, θα λαμβάνουν αντιμισθία ίση με το 50% του μισθού του δημάρχου, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα φτάνουν τους 312 στους δήμους των ελεύθερων περιοχών, θα λαμβάνουν ως αντιμισθία το 10% του μισθού του δημάρχου.

Επίσης στο Νομοσχέδιο προβλέπεται πως για σκοπούς καθορισμού των κυρώσεων στις οποίες υπόκειται δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του από συνεδρία του συμβουλίου, εκδίδονται Κανονισμοί, οι οποίοι δύναται να ρυθμίζουν ανάλογη αποκοπή από την αντιμισθία ή/και αποζημίωσή τους για την εν λόγω απουσία. Σημειώνεται επίσης ότι συντάξεις και φιλοδωρήματα τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί σε δημάρχους δυνάμει Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος νόμου, δεν επηρεάζονται και εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν χορηγηθεί.

Το κόστος και οι νέοι μισθοί

Αυτό που ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό τους πολίτες, είναι πώς η νέα διαρρύθμιση και γενικότερα η μικρή μείωση του αριθμού των δημάρχων που συνεπάγεται και της ραγδαίας αύξησης του αριθμού των αντιδημάρχων, θα λειτουργήσει υπέρ της οικονομίας κλίμακας που θεωρητικά αποτελεί στόχο της Μεταρρύθμισης, για να μείωσει αφενός το κόστος της λειτουργίας των δήμων και κατ΄ επέκταση το κόστος λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τους πολίτες. Αυτό ωστόσο αναμένεται να συμβεί σε άλλους τομείς εξόδων, αφού τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται πως το κόστος των μισθών των δημοτικών αξιωματούχων θα είναι αυξημένο. 

Με βάση τα δεδομένα που αντλήθηκαν από την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας το 2016 για τους δήμους, διαφαίνεται πως τουλάχιστον σε ότι αφορά τους μισθούς δημάρχων, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων το κόστος με την εφαρμογή της Μεταρρύθμισης θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το σημερινό.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας το κόστος μισθών ανήλθε σε  περίπου 4,4 εκ. ευρώ για ένα χρόνο, ενώ με βάση τα στοιχεία για τον τρόπο υπολογισμού των μισθών και τις οργανικές θέσεις που αυξάνονται, το κόστος για μισθούς δημάρχων, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων θα ανέλθει με την εφαρμογή της Μεταρρύθμιση σε 4,81 εκ. ευρώ, ανά έτος, δηλαδή θα είναι αυξημένο κάτι περισσότερο από 400 χιλιάδες ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αύξηση του ποσού έγκειται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων, αφού το κόστος σήμερα υπολογίζεται κοντά στις 71 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο και με την εφαρμογή της Μεταρρύθμισης και τη λειτουργία των δημοτικών διαμερισμάτων θα εκτοξευθεί στα 2,17 εκ. Ωστόσο θα πρέπει να υπολογισθεί πως θεωρητικά θα εξοικονομηθεί ένα ποσό αφενός από τους μισθούς των δημάρχων που οι δήμοι τους καταργούνται και συνενώνονται. Επίσης εξοικονόμηση θα υπάρξει και από τους μισθούς των κοινοταρχών που θα συνενωθούν με κάποιο δήμο και οι οποόιο δεν συμπεριλαμβάνονται στους πιο κάτω υπολογισμούς. 

Προ Μεταρρύθμισης

Μετά Μεταρρύθμισης

Κόστος Μισθών Δημάρχων

1590000

1022000

Κόστος Μισθών Αντιδημάρχων

71133

2177000

Κόστος Μισθών Δημ. Συμβούλων

2762197

1617000

Συνολικό Κόστος

4423330

4816000

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί πως οι πιο κάτω υπολογισμοί έγιναν στη βάση στοιχείων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας του 2016, και των στοιχείων που αντλήθηκαν μέσα από το Νομο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, συνεπώς, από τη στιγμή που η τελική μορφή του Νόμου, με ενσωματωμένες τις τροπολογίες δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα, τα στοιχεία επιδέχονται αλλαγών. 

Επίπλέον δεν αποκλείεται μέχρι την εφαρμογή της Μεταρρύθμισης, να υπάρξουν εκ νέου αλλαγές αφού ήδη εγκρίθηκε τροπολογία που κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου, η οποία προβλέπει πως περιοχές που με βάση τον καταργηθέντα Νόμο είχαν Συμβούλια Βελτιώσεως, έχουν το δικαίωμα μετά από αίτημα τους να μετατραπούν σε διαμερίσματα των νέων δήμων. 

Τέτοιο δικαίωμα αποκτούν περιοχές όπως το Καϊμακλί και η Παλλουριώτισσα στη Λευκωσία, το Ζακάκι και η Αγία Φύλα στη Λεμεσό, αλλά και περιοχές του Στροβόλου, που πριν από το 1990 ήταν Συμβούλιο Βελτιώσεων, όπως η Ακροπολη με τη Δασουπολη και η Χρυσελεούσα με τον Άγιο Βασίλειο. 

4175561594000000 09

 * Στον αριθμό των δημοτικων συμβούλων συμπεριλαμβάνονται και οι 92 αντιδήμαρχοι, συνεπώς εκ των 404 που θα εκλεγούν 92 θα διορισθούν αντιδήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι 312.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας