Τρίτη 7 Δεκ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Ν. Αναστασιάδης: Δεν ζητώ να συγκυβερνήσουμε αλλά να χτίσουμε γέφυρες ευθύνης

  15/06/2021 12:45
Ν. Αναστασιάδης: Δεν ζητώ να συγκυβερνήσουμε αλλά να χτίσουμε γέφυρες ευθύνης

Ν. Αναστασιάδης: Δεν ζητώ να συγκυβερνήσουμε αλλά να χτίσουμε γέφυρες ευθύνης

  15/06/2021 12:45

Τις ευχαριστίες του προς τους αρχηγούς των κομμάτων για τη συζήτηση που είχε με τον κάθε ένα ξεχωριστά αυτό το διήμερο, εκφράζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας παράλληλα πως δεν ήταν μια τυπική, συμβατική διαδικασία, αλλά μια πρωτοβουλία ουσιαστική, αναγκαία και, εκ του αποτελέσματος, ιδιαίτερα γόνιμη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει την ικανοποίηση του, διότι όπως επισημαίνει, «παρά τις διαφωνίες που είναι υπαρκτές και σεβαστές, διαπίστωσα ισχυρή βούληση για εξεύρεση κοινών τόπων και των απαραίτητων συναινέσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των μεγάλων εθνικών στόχων προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών».  

Την ίδια ώρα ο Προεδρος της Δημοκρατίας, δίνει στη δημοσιότητα, το νέο εθνικό σχέδιο «Κύπρος - Το Αύριο» που παρουσίασε και στους πολιτικούς αρχηγούς χθες και σήμερα, και όπως τονίζει, «δεν αφορά μόνο την Κυβέρνηση,  ένα κόμμα, μια κυβερνητική θητεία. Πρόκειται για τη νέα μακρόπνοη εκδοχή της Κύπρου και μας αφορά όλους. Απαιτεί εθνική, πολιτική και κοινωνική συνεννόηση. Αυτό που ζητώ δεν είναι να συγκυβερνήσουμε. Στόχος μου δεν είναι να μοιραστώ τις ευθύνες τις διακυβέρνησης. Ζητώ να χτίσουμε γέφυρες ευθύνης, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις νέες μεγάλες προκλήσεις».   

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Άκουσε έξι «όχι» και βάζει μπρος για ανασχηματισμό ο Αναστασιάδης

Όπως σημειώνει, «αυτό που τόνισα στους πολιτικούς αρχηγούς είναι η ετοιμότητα της Κυβέρνησης να βρίσκεται σε ένα διαρκή και δημιουργικό διάλογο με όλους, προκειμένου να επιτύχουμε την επιθυμητή συνεννόηση και συναίνεση, ώστε από κοινού να επιτύχουμε τις μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν το κράτος μας πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό, πιο φιλικό προς τους πολίτες. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, τους οποίους, για άλλη μια φορά, ευχαριστώ», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πιο κάτω ακολουθεί το έγγραφο επτά σελίδων που ο Νίκος Αναστασιάδης παρουσίασε στα κόμματα και που όπως σημειώνει, πρόκειται για ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό σχέδιο όχι μόνο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου οράματος για τη χώρα μας:  Το Σχέδιο «Κύπρος - το αύριο» που αποτελεί τη γενναία τομή, τον οδικό χάρτη για τη μετά covid εποχή. 

Διαβάστε αυτούσιο το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ «ΚΥΠΡΟΣ– ΤΟ ΑΥΡΙΟ»

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ.

Α. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.

Παρουσιάσαμε ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό σχέδιο όχι μόνο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου οράματος για τη χώρα μας:  Το Σχέδιο «Κύπρος - το αύριο» που αποτελεί τη γενναία τομή, τον οδικό χάρτη για τη μετά covid εποχή. 

Είναι ένας συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός, με επιδίωξη  την ανάδειξη της Κύπρου:

Α.          Ως μιας χώρας με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, μέσω ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Β.          Μιας χώρας όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον.

Γ.           Μίας χώρας που θα συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους στην πράσινη  και ψηφιακή μετάβαση.

Δ.          Μίας χώρας με ανθεκτικό σύστημα υγείας, που θα ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές στη βάση των κορυφαίων συστημάτων στον κόσμο. 

Ε.           Ένα κράτος πρόνοιας που θα ενισχύει περαιτέρω το δίκτυ προστασίας των όσων έχουν ανάγκη τη συνδρομή του κράτους. 

ΣΤ.        Ένα κράτος δικαίου, διαφάνειας και λογοδοσίας, με ισχυρούς μηχανισμούς πάταξης της διαφθοράς.

Β. ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

1ος Άξονας: Δημόσια Υγεία και πολιτική προστασία.

Περιλαμβάνει μέτρα που θα συμβάλουν στην αύξηση της ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών του Γενικού Συστήματος Υγείας. Δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό και διαδικασίες, θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν μελλοντικές κρίσεις υγείας.

Ο Άξονας περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και, συγκεκριμένα, τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών για τον αποτελεσματικό χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ο Άξονας επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσα από την επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείριση των υδάτων πόρων αλλά και του περιβάλλοντος ευρύτερα.

3ος Άξονας: Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.

O εν λόγω Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των συμπερασμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

4ος Άξονας: Προς μια ψηφιακή εποχή .

Βασικός στόχος αυτού του άξονα είναι να γεφυρώσει τις διαφορές και να διασφαλίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, χωρίς αποκλεισμούς και μέσω επαρκούς πρόσβασης σε υποδομές επικοινωνίας για όλους τους πολίτες.

Αυτό θα επιτευχθεί με την εξασφάλιση κάλυψης κινητής τηλεφωνίας 5G και δικτύου οπτικών ινών για το 100% του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας 5G κατά μήκος των κύριων «terrestrial corridors» και της καθολικής και προσιτής πρόσβασης στη συνδεσιμότητα Gigabit σε όλες τις αστικές και αγροτικές περιοχές.

Ο άξονας αποτελεί θεμελιώδες μέρος της συνολικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, προωθώντας ένα νέο οικονομικό μοντέλο με όραμα για μία δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία, βασισμένη στη γνώση και τις ψηφιακές και αναδυόμενες τεχνολογίες.

5ος  Άξονας: Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο πέμπτος άξονας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο υφιστάμενο αλλά και μελλοντικό εργατικό δυναμικό, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τάσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές της ανάγκες, περιλαμβανομένων αυτών που απορρέουν από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες.

Ο άξονας περιλαμβάνει επίσης μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς εργασίας που σχετίζονται με την ανάγκη διευκόλυνσης της εισόδου στην αγορά, ιδίως για γυναίκες με παιδιά, στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της προσιτής εκπαίδευσης και φροντίδας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και στη δημιουργία ενός δικτύου εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας. Στοχεύει επίσης στην αύξηση της απασχόλησης για τους νέους εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ.

Για την υλοποίηση του Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο» θα αξιοποιηθούν:

Α.          Το 1.2 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Β.          Το 1.8 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπεται για την ίδια περίοδο από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, μέσω του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ.

Γ.           Το 1.4 δισεκατομμύριο ευρώ που, σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου, θα προκύψουν από ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.

Δ.          Ενώ, οι ετήσιες δαπάνες των επόμενων προϋπολογισμών θα προσαρμοστούν και κατανεμηθούν σύμφωνα με τους άξονες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Συνεπώς, το συνολικό ποσό για υλοποίηση του Προγράμματος για την περίοδο 2021-2026, ανέρχεται, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετησίων προϋπολογισμών, στα 4.4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ως αποτέλεσμα εφαρμογής μόνο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1.2. δισεκατομμυρίου ευρώ, θα ευεργετηθεί το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας αφού, πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), θα προστεθεί ένα επί πλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ, από την υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου προβλέπεται να δημιουργηθούν πέραν των 11 χιλιάδων νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Χωρίς να υπολογίζονται οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ από το υπόλοιπο ποσό των 3.2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εντάσσονται στο Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο».

                Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ.

Η εκταμίευση πόρων του Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο» προαπαιτεί σειρά μεταρρυθμίσεων και νομοθετικών πράξεων.

Σημειώνεται πως οι δράσεις του σχεδίου «Κύπρος - το αύριο» περιλαμβάνουν 58 συνολικά μεταρρυθμίσεις και 76 αναπτυξιακές επενδύσεις.

Ήδη βρίσκονται ενώπιον της Βουλής 23 νομοσχέδια που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων στους τομείς της ενέργειας, της δημόσιας υπηρεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, 20 εκ των οποίων πρέπει να ψηφιστούν από την νέα Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2021.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται η σταδιακή κατάθεση 28 νομοσχεδίων που άπτονται μεταρρυθμίσεων στους τομείς της κλιματικής ουδετερότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της κυκλικής οικονομίας, της έρευνας και καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της παιδείας και της κοινωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης.

Επισυνάπτονται 2 σχετικά παραρτήματα:

Παράρτημα Α: Νομοσχέδια που ευρίσκονται ενώπιον της Βουλής.

Παράρτημα Β: Νομοσχέδια που αναμένεται να κατατεθούν.

Ε. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Σε ένα κόσμο που η μόνη σταθερά πλέον είναι οι διαρκείς και ραγδαίες αλλαγές, χρειάζονται νέες και σύγχρονες απαντήσεις και εκσυγχρονισμό και εναρμόνιση του κράτους στα δεδομένα και προκλήσεις που καθορίζουν το αύριο.

Και η απάντηση της Κύπρου είναι το νέο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Σχέδιο «Κύπρος-το αύριο».

Γιατί το Σχέδιο «Κύπρος-το αύριο» μπορεί και πρέπει να αλλάξει την πορεία της Κύπρου.

Μπορεί και πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητα του κάθε πολίτη.

Είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας μας.

Είναι η νέα εθνική προσπάθεια.

Όπως έχει αναφερθεί, για την εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων που μας αναλογούν, καθίσταται επιβεβλημένη η συνεργασία όλων των θεσμών της χώρας, με προεξάρχουσα την Κυβέρνηση, το νομοθετικό σώμα, τη Δημόσια Υπηρεσία και τους κοινωνικούς εταίρους.

Για αυτό και καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους, να συστρατευτούν και από κοινού να στηρίξουμε το σχέδιο «Κύπρος το αύριο», γιατί ο μόνος κοινός αντίπαλος είναι οι στρεβλώσεις του συστήματος, αλλά, και ως αποτέλεσμα, τα προβλήματα που ο λαός και η πατρίδα αντιμετωπίζει.

Αυτό που όλοι οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε είναι πως αυτό που διακυβεύεται δεν είναι η πολιτική πορεία κάποιου από εμάς, το μέλλον οποιουδήποτε πολιτικού σχηματισμού, αλλά το μέλλον των επόμενων γενεών, της ίδιας της πατρίδα μας.

Όσες και όποιες διαφορές και αν μας χωρίζουν,  αυτό που πρέπει να μας ενώνει είναι το όραμα και το καθήκον να δημιουργήσουμε την Κύπρο του αύριο.

Μόνο έτσι θα μετατρέψουμε ξανά την κρίση σε ευκαιρία και θα δώσουμε τη δική μας απάντηση στις προκλήσεις της επόμενης μέρας, διασφαλίζοντας το μέλλον των επόμενων γενεών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ.

Α/Α

ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΒτΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ

1.

2.1 Κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ΑΠΕ.

Ανεξαρτητοποίηση του Κυπριακού Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (TSOC) από την αρμόδια Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για να διευκολύνει το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό και την προώθηση της υιοθέτησης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

- «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2021».

23.4.2021.

Δεκέμβριος 2021.

2.

3.3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Νομοθετικό πλαίσιο για διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων.

«Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019».

6.12.2019.

Μάρτιος 2022.

3-5.

3.4.1. Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.

Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για καλύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής.

Εισαγωγή νέου πλαισίου για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και νέων κανονισμών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων.

 • «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος».

 • «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος».

 • «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί».

11.10.2019.

11.10.2019.

11.10.2019.

Δεκέμβριος 2021.

Δεκέμβριος 2021.

Δεκέμβριος 2021.

6-8.

3.4.2. Μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης και χωροταξικού σχεδιασμού.

- «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020».

 • « Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

 • «Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015».

13.3.2020.

13.3.2020.

15.7.2015.

Δεκέμβριος 2021.

Δεκέμβριος 2021.

Ιούνιος 2024.

9-15

3.4.3. Μεταρρύθμιση δικαστικού συστήματος.

Αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της δικαιοσύνης.

Δέσμευση για μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια:

 • Μέχρι Δεκέμβριο 2021 υποβολή Σχεδίου Δράσης για την μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων.

 • Μέχρι Ιούνιο 2024 μείωση καθυστερημένων υποθέσεων κατά 20%.

 • Μέχρι Ιούνιο 2026 μείωση καθυστερημένων υποθέσεων κατά 40%.

Αναθεωρημένα Νομοσχέδια που αφορούν στη μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας - μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της δομής και της λειτουργίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τη δημιουργία ξεχωριστού Εφετείου για την αντιμετώπιση των καθυστερημένων υποθέσεων – backlog:

 • «Ο περί της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2021».

 • «Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

 • «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

Νομοσχέδια για την ίδρυση και λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου στην Κύπρο:

 • «Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019».

 • «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

 • «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2019 - για την επέκταση των κλιμάκων δικαιοδοσίας του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και του Επαρχιακού Δικαστή».

 • «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 - για τη δημιουργία, στα πλαίσια του Επαρχιακού Δικαστηρίου, νέας ειδικής δικαιοδοσίας εκδίκασης διαφορών που προκύπτουν από ή σε σχέση με πιστωτικές διευκολύνσεις ή αξιόγραφα.

30.5.2019.

30.5.2019.

30.5.2019.

6.5.2019.

6.5.2019.

2.10.2019.

25.1.2019.

Τα νομοσχέδια συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2021, με στόχο να επιτευχθεί η δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων κατά 20% μέχρι τον Ιούνιο 2024 και κατά 40% μέχρι τον Ιούνιο 2026.

16- 18.

3.4.4. Καταπολέμηση της διαφθοράς.

Βελτίωση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για καταπολέμηση της διαφθοράς.

Σύσταση νέου φορέα - Αρχής για την καταπολέμηση της διαφθοράς

 • «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019»

 • «Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημοσίων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019». (lobbying και θεμάτων ασυμβίβαστου).

 • «Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς Νόμος του 2017» (για την προστασία όσων αποκαλύπτουν στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς).

22.3.2019

14.6.2019.

18.5.2017.

Μάρτιος 2022.

Δεκέμβριος 2021.

Δεκέμβριος 2021.

19-23.

3.5. Διασφάλιση της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Πλαίσιο και Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των Μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων – ΜΕΧ.

Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού – ATP

 •  «Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

 •  «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

 •  «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

 • Ο Περί Φορολογίας του Εισοδήματος (τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2021».

 •  «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας  (τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021».

5.3.2021.

5.3.2021.

5.3.2021.

8.3.2021.

8.3.2021.

Δεκέμβριος 2021.

Δεκέμβριος 2021.

Δεκέμβριος 2021.

Δεκέμβριος 2021.

Δεκέμβριος 2021.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ.

 

Α/Α

ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ

1.

2.1 Κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ΑΠΕ.

Εισαγωγή πράσινης φορολογίας.

Νομοσχέδιο για την εισαγωγή:

 (α) του φόρου άνθρακα στα καύσιμα για τους τομείς της οικονομίας που δεν εμπίπτουν στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων,

(β) της σταδιακής εισαγωγής περιβαλλοντικού τέλους ύδατος, και,

(γ) τέλος οικιακών αποβλήτων/σκυβαλότοπων.

Ιούνιος 2023.

2-3.

2.1 Κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ΑΠΕ.

Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για αποθήκευση ενέργειας με στόχο την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ.

 • Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής (ΚΔΜ).

 • Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ).

Δεκέμβριος 2021.

4.

2.1. Κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ΑΠΕ.

Δημιουργία διαδικτυακού One-Stop-Shop για τη διευκόλυνση της πληροφόρησης, εξυπηρέτησης αλλά και αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, καθώς και τη διευκόλυνση της υλοποίησης ενεργειακών αναβαθμίσεων σε κτήρια.

«Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

Δεκέμβριος 2025.

5.

2.2. Βιώσιμες μεταφορές.

σταδιακή κατάργηση των πλέον ρυπογόνων οχημάτων, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα ρύπανσης.

Υποβολή νομοθετικής πρότασης.

Δεκέμβριος 2023.

6.

2.2. Βιώσιμες μεταφορές.

Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη μιας διαλειτουργικής και αποτελεσματικής υποδομής επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και για τη ρύθμιση της σχετικής αγοράς.

Υποβολή νομοθετικής πρότασης.

Δεκέμβριος 2024.

7.

2.2. Βιώσιμες μεταφορές.

Ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος Μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών Ψηφιακού Αντίγραφου (Digital Twin) για συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, επιτρέποντας την παρακολούθηση και την αναπαραγωγή των φυσικών δικτύων κινητικότητας με την πρόβλεψη για τη λήψη αποφάσεων σεναρίων πραγματικής ζωής.

Αναμένεται να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση λόγω συλλογής προσωπικών δεδομένων για να υπάρχει συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Δεκέμβριος 2025.

8.

3.1.1. Ανθεκτικός και ανταγωνιστικός πρωτογενής τομέας.

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για βελτίωση του εμπορίου και της συμμετρίας πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού φρέσκων προϊόντων, μεταξύ παραγωγών-εμπόρων-αγοραστών.

Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές (ΑθΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην Κύπρο.

Ιούνιος 2022.

9.

3.1.4. Κυκλική Οικονομία.

Ίδρυση Συντονιστικού Φορέα μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εφαρμογή Νομοθεσίας μέσω της οποίας θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει ο Συντονιστικός Φορέας μεταξύ Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των αποβλήτων, ο οποίος  θα παρέχει μηχανισμό για την αναβάθμιση της διαχείρισης των αποβλήτων, θα συμβάλει στη συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και θα προωθήσει την κυκλική οικονομία.

Ιούνιος 2025.

10.

3.2. Ενισχυμένη έρευνα και Καινοτομία.

Κίνητρα για ενθάρρυνση και προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της Ε&Κ.

Αναμένεται να κατατεθεί τροποποίηση του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου ώστε να διευρυνθεί το υφιστάμενο πλαίσιο επένδυσης σε καινοτόμες επιχειρήσεις.

Μάρτιος 2022.

11.

3.3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Εκσυγχρονισμός του περί Εταιρειών Νόμου.

Υποβολή νομοθετικής πρότασης.

Δεκέμβριος 2025.

12.

3.3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Σχεδιασμός και σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού (National Promotional Agency)

Υποβολή νομοθετικής πρότασης εάν απαιτηθεί μετά από σχετική μελέτη.

Μάρτιος 2024.

13.

3.4.2. Μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης και χωροταξικού σχεδιασμού.

Αστικός αναδασμός – πολεοδομικός ανασχεδιασμός για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση της γης.

Υποβολή νομοθετικής πρότασης.

Σεπτέμβριος 2022.

14.

3.5. Διασφάλιση της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας.

«Ο περί πώλησης ακινήτων (ειδική εκτέλεση) τροποποιητικός νόμος».

Δεκέμβριος 2022.

15-16.

3.5. Διασφάλιση της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Νέο νομικό πλαίσιο και μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αναμένεται να κατατεθούν:

 • «Ο περί Σύστασης, Λειτουργίας και Διαχείρισης Κεντρικού Μητρώου Πληροφοριών Πιστοληπτικής Ικανότητας του 2021».

 • «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. Χ) Νόμος του 2021».

Μάρτιος 2023.

17-20.

3.5. Διασφάλιση της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για Διαχείριση Κρίσεων στα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Αναμένεται να κατατεθούν:

 • «Ο περί της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Νόμος του 2021».

 • «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. x) Νόμος του 2021».

 • «Ο περί Χρηματοπιστωτικής Στήριξης στα Πλαίσια Εξυγίανσης Νόμος του 2021».

Σεπτέμβριος 2023.

21.

3.5. Διασφάλιση της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού – ATP.

Νομοθετική πρόταση για αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που ενδεχόμενα να πραγματοποιείται μέσω πληρωμών σε δικαιοδοσίες με χαμηλό φορολογικό συντελεστή, είτε με επιβολή παρακράτησης φόρου στους τόκους, μερίσματα και τις πληρωμές δικαιωμάτων ή άλλα ισοδύναμα μέτρα.

Δεκέμβριος 2023.

22-23.

4.1. Αναβάθμιση υποδομής για συνδεσιμότητα.

Ενδυνάμωση της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής / Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων – ΓΕΡΗΕΤ.

- «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»

- «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2021»

Σημ.: Έχει ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος και αναμένεται να υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στην συνέχεια στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μάρτιος 2022.

24-25.

5.1. Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού συστήματος, αναβάθμιση και ενίσχυση δεξιοτήτων.

Επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

 • Τροποποίηση «του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμου του 1993 (24(Ι)/1993)».

 • Τροποποίηση «των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμών».

Δεκέμβριος 2022.

26.

5.1. Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού συστήματος, αναβάθμιση και ενίσχυση δεξιοτήτων.

Νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.

Nομοθετική ρύθμιση για το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης (Νόμος ή/και Κανονισμός)

Δεκέμβριος 2023.

27.

5.1. Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού συστήματος, αναβάθμιση και ενίσχυση δεξιοτήτων.

Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

Ενδέχεται να προωθηθεί τροποποίηση κανονισμών λειτουργίας στην περίπτωση δημιουργίας νέων κατευθύνσεων στην Μέση Εκπαίδευση.

Δεν καθορίστηκε.

28.

5.2. Αγορά εργασίας, κοινωνική ευημερία και ενσωμάτωση.

Ευέλικτες μορφές εργασίας με τη μορφή τηλεργασίας.

Κατάθεση νομοσχεδίου για τις ευέλικτες μορφές εργασίας με τη μορφή τηλεργασίας.

Ιούνιο 2023.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας