Τρίτη 24 Μαϊ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Κράτος δικαίου, διαφάνεια και λογοδοσία-Οι τρεις πυλώνες πάταξης της διαφθοράς

  29/01/2021 13:11
Κράτος δικαίου, διαφάνεια και λογοδοσία-Οι τρεις πυλώνες πάταξης της διαφθοράς

Κράτος δικαίου, διαφάνεια και λογοδοσία-Οι τρεις πυλώνες πάταξης της διαφθοράς

  29/01/2021 13:11

Στο τρίπτυχο κράτους δικαίου, διαφάνειας και λογοδοσίας βασίζονται τα μέτρα της Κυβέρνησης για πάταξη της διαφθοράς, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, καλώντας όλους σε συνεργασία και αποφασιστικότητα για πάταξη του φαινομένου.

Σε εισαγωγική ομιλία κατά την παρουσίαση του σχεδιασμού στο Προεδρικό, με την Υπουργό Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη και τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παναγιώτη Σεντώνα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι η καθυστέρηση στην εξαγγελία οφειλόταν στην βούλησή του να εμπλακούν στη συζήτηση για διαμόρφωση του πλαισίου οι πολιτικές δυνάμεις, οι θεσμοί , ΜΚΟ και άλλοι.

Αναφέρθηκε σε δράσεις που θα αναληφθούν όπως η πρόληψη, η εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα και την εποπτεία για αξιολόγηση κινδύνων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε επίσης την ανάγκη για αλληλοσεβασμό και σεβασμό στους θεσμούς, στην προσήλωση στην αντικειμενικότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία και στη διαφάνεια των ολοκληρωμένων ερευνών για να αποφεύγεται ο διασυρμός.

Κάλεσε επίσης τα ΜΜΕ σε τήρηση του  κώδικα δεοντολογίας του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, σημειώνοντας ότι βεβαίως και πρέπει να κρίνουν και να επικρίνουν αλλά να μην υπάρχει εκτροπή που πολλές φορές δημιουργεί εσφαλμένες εικόνες.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε ακολούθως στα μέτρα που λήφθηκαν ήδη και στις τομές που έγιναν ως τώρα για πάταξη της διαφθοράς.  Είπε ότι σήμερα η χώρα μας κάνει ένα ακόμη βήμα στην ομολογουμένως δύσκολη προσπάθεια για την πάταξη της διαφθοράς, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να καταπολεμήσει μια μάστιγα που βαραίνει τον τόπο μας εδώ και δεκαετίες.

«Σήμερα η χώρα μας κάνει ένα ακόμη βήμα στον ομολογουμένως δύσκολο αγώνα για την πάταξη της διαφθοράς, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να καταπολεμήσει μια μάστιγα που βαραίνει τον τόπο μας εδώ και δεκαετίες. Μέχρι σήμερα έχουν αναληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση από τη διακυβέρνηση σας και τους προκατόχους μου σειρά από πρωτοβουλίες και έχουν προωθηθεί πολυάριθμα νομικά και άλλα μέτρα. Την ίδια στιγμή, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω σε ένα φιλόδοξο σχεδιασμό που θα αναπτυχθεί εν συνεχεία και θα ενισχύσει περαιτέρω την πιο πάνω προσπάθεια συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση του φαινομένου», είπε η υπουργός Δικαιοσύνη κατά την εισαγωγική της ομιλία.

Στη συνέχεια η υπουργός αναφέρθηκε σε όλα όσα έγιναν σε οριζόντιο επίπεδο, αρκετά από τα οποία δεν αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, αλλά εντάσσονται κάτω από την πολυσχιδή προσέγγιση που ακολουθεί η Κυβέρνηση κατά της διαφθοράς και αφορούν πλέον σε θεσμικές αποφάσεις.

Ακολούθως η κ. Γιολίτη αναφέρθηκε σε σωρεία, όπως είπε, πρόσθετων νομοσχεδίων, πολλά από τα οποία είναι στο τελικό στάδιο επεξεργασίας τους ή έχουν ήδη κατατεθεί στη Βουλή προς επικύρωση.

Τα νέα μέτρα
«Τα νέα μέτρα που προτείνουμε  ενισχύουν καθοριστικά, το πλαίσιο προστασίας από φαινόμενα διαφθοράς. Αντιμετωπίζουν ολιστικά, τα ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και καταπολέμησης της διαφθοράς, με την ενίσχυση υπαρχόντων θεσμών αλλά και την δημιουργία νέων επιπρόσθετων δικλείδων ασφαλείας», εξήγησε η υπουργός.

Ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης στοχεύει στην μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση του νομοθετικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, μέσα από δράσεις που χωρίζονται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

  • Πρόληψη, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.
  • Νομοθετικά μέτρα.
  • Εποπτεία και αξιολόγηση κινδύνων.

Σε ότι αφορά τον πρώτο πυλώνα που αφορά στην πρόληψη:

Οι έξι δράσεις του πρώτου πυλώνα
1. Ουσιαστική ενίσχυση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και Οργανισμούς δημοσίου δικαίου, Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και άλλους φορείς.

Καθορισμός σημείων επαφής πολιτών στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και λειτουργία παγκύπριας τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών και παροχής πληροφοριών.

Αυξημένοι έλεγχοι σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως οι δημόσιες προμήθειες, η υγειονομική περίθαλψη, τα αναπτυξιακά έργα, οι άδειες και οι αποφάσεις αλλαγής χρήσης της γης κ.ά.

Η χαρτογράφηση δομών, αρμοδιοτήτων και τομέων δράσης για όλους τους φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη και την καταστολή διαφθοράς.

2. Εκπαίδευση και επιμόρφωση με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε λειτουργούς και διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

3. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του τόπου, με στόχο την άντληση εμπειρογνωμοσύνης και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων/πρακτικών πρόληψης και καταστολής της διαφθοράς.

4. Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και καλλιέργειας συνείδησης μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα διαφθοράς. Συνεργασία μεταξύ κρατικών και μη κρατικών φορέων σε θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης της κοινωνίας ενάντια στη διαφθορά.

5. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών για θέματα διαφθοράς: Εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα διαφθοράς σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Διακήρυξη Νέων κατά της Διαφθοράς: στο πλαίσιο της Διακήρυξης θα προωθηθεί σειρά δράσεων με τελικούς αποδέκτες τους νέους και με τρόπο που θα τους καθιστά συμμέτοχους στον αγώνα για διαφάνεια.

Οι εννέα δράσεις του δεύτερου πυλώνα

Τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα που αφορά τον νομοθετικό, εκσυγχρονισμό και κατασταλτικά μέτρα.

1.Σύσταση Εθνικής Υπηρεσίας Ακεραιότητας, με στόχο τον έλεγχο, σε πραγματικό χρόνο, των περιουσιακών στοιχείων, πιθανού ασυμβιβάστου και σύγκρουσης συμφερόντων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων.

2. Δημιουργία Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσλήψεων, Προαγωγών και Μετακινήσεων για τους υπαλλήλους των Ημικρατικών Οργανισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής εσωτερικής κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού με εναλλαγή στις θέσεις ευθύνης ανά εύλογο χρονικό διάστημα, εκεί και όπου τούτο δεν απαιτεί εξειδικευμένη γνώση.

4. Σύσταση Μονάδας Καταπολέμησης της Διαφθοράς υπό την καθοδήγηση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

5. Σύσταση Μονάδας Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Αστυνομία.

6. Θέσπιση ή Ενδυνάμωση του Κώδικα Δεοντολογίας: Υπουργικό Συμβούλιο, Βουλή των Αντιπροσώπων, Δικαστών, Αστυνομίας, Δημόσια Υπηρεσία.

7. Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης και εκσυγχρονισμός των Δικαστηρίων.

8. Νομοθετικές ρυθμίσεις σε θέματα διαφθοράς και διαφάνειας:

Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς (whistleblowers) τόσο στον Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Ρύθμιση κανόνων διαφάνειας και δημιουργία μητρώου προσώπων που εμπλέκονται στις διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων (lobbying).

Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Υπηρεσίας: Σύστημα Αξιολόγησης, Προαγωγών, Προσλήψεων, Μετακινήσεων.

Αυστηρότερες ποινές, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, για τις περιπτώσεις καταδίκης για αδικήματα διαφθοράς.

Εκσυγχρονισμός της Περί Τύπου Νομοθεσίας με τρόπο που να περιλαμβάνει και τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.

9. Προώθηση και εφαρμογή προτύπων πιστοποίησης για διαφάνεια και ακεραιότητα. Παροχή κινήτρων για εφαρμογή και στον ιδιωτικό τομέα, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους

O τρίτος πυλώνας αφορά την εποπτεία, την αξιολόγηση κινδύνων και ενημέρωση των πολιτών

1.Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου από Ακαδημαϊκούς και άτομα της κοινωνίας των πολιτών με ειδικές γνώσεις υπό την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

2. Δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού υποβολής στοιχείων, πληροφοριών και καταγγελιών, επωνύμως ή ανωνύμως, προς την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

3. Δημοσιοποίηση σε διαδικτυακή πλατφόρμα των ερευνών που γίνονται και αφορούν φαινόμενα διαφθοράς, ευνοϊκή μεταχείριση και διαπλοκή, δημοσίων λειτουργών και αξιωματούχων.

4. Δημιουργία της εθνικής δικτυακής πύλης για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, σε τομείς ιδιαίτερου κινδύνου, όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι δημόσιες προμήθειες, οι αποφάσεις του πολεοδομικού συμβουλίου κ.ά.

5. Υποβολή αίτησης για εθελοντική ένταξη της χώρας μας στο Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Δημόσια Ακεραιότητα

Το Σχέδιο Δράσης είναι προσβάσιμο στους πολίτες μέσα από το πρόγραμμα παρακολούθησης του κυβερνητικού προγράμματος «ΕΞΑΝΤΑΣ».

Για κάθε μια των δράσεων καθορίζεται υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, ενώ με την έναρξη του σχεδιασμού της υλοποίησης θα προστεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δείκτες ελέγχου της υλοποίησης.

Το Σχέδιο Δράσης θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι για την πρόοδο υλοποίησης.

Κλείνοντας, η υπουργός δικαιοσύνης επανέλαβε πως, «αναγνωρίζουμε τη δυσκολία του εγχειρήματος που έχουμε αναλάβει. Η διαφθορά αποτελεί ένα τεράστιο ζήτημα που απλώνει τα πλοκάμια της σε όλες τις δομές της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής κάθε κράτους. Συνεπώς, θέλω να τονίσω εμφαντικά ότι για να πετύχουμε αυτό το μεγαλεπήβολο στόχο, απαιτείται η συστράτευση και η συνεργασία όλων, Πολιτείας, Βουλής, Ανεξάρτητων Θεσμών και πάνω από όλα της κοινωνίας, των οργανωμένων συνόλων αλλά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά».

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας