Δευτέρα 25 Ιαν, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Έκανε πίσω ο Οδυσσέας... Δεν πάει Ανώτατο, αλλά συνεχίζει την έρευνα

  08/09/2020 13:57
Έκανε πίσω ο Οδυσσέας... Δεν πάει Ανώτατο, αλλά συνεχίζει την έρευνα

Έκανε πίσω ο Οδυσσέας... Δεν πάει Ανώτατο, αλλά συνεχίζει την έρευνα

  08/09/2020 13:57
Έκανε πίσω η Ελεγκτική υπηρεσία μετά τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως μην παραδώσει 15 φακέλους για πολιτογραφήσεις στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, απέστειλε στον Γενικό Ελεγκτή την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα στην οποία όπως αναφέρει βασίστηκε για τη μη προσκόμιση των στοιχείων που ζητήθηκαν για την έρευνα για τις πολιτογραφήσεις.

Μετά την εξέλιξη αυτή η Ελεγκτική Υπηρεσία όπως δήλωσε στον REPORTER λειτουργός Ελέγχου της Ελεγκτικής υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης «επειδή ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν αμφισβήτησε τη δικαιοδοσία της υπηρεσίας μας για τον έλεγχο αυτό, είναι απομακρυσμένο το ενδεχόμενο  να προσφύγουμε στο Ανώτατο αφού δεν αμφισβητούνται οι εξουσίες μας. Φυσικά ως υπηρεσία διαφωνούμε με το να μην δοθούν άλλα στοιχεία, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό».

Όπως ανέφερε ο κ. Πετρίδης, η Ελεγκτική Υπηρεσία θα συνεχίσει το έλεγχο με βάση τα στοιχεία για πέντε πολιτογραφήσεις, που ήδη εξασφάλισε.

Υπενθυμίζεται ότι Eλεγκτική Υπηρεσία, είχε προειδοποιήσει πριν από μία εβδομάδα πως θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο εάν δεν της δοθούν τα στοιχεία, αναφέροντας πως «ο σχετικός περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.113(I)/2002) είναι σαφής στο ότι οι Υπουργοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, κλπ οφείλουν να μην αμελούν, παραλείπουν ή αρνούνται την προσκόμιση στον Γενικό Ελεγκτή, το ταχύτερο δυνατό, ή να μην εμποδίζουν την πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε υπηρεσιακό φάκελο, βιβλίο, συμβόλαιο, σύμβαση, λογαριασμό, τιμολόγιο ή άλλο υπηρεσιακό φάκελο ή στοιχείο εναποθηκευμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο αναγκαίο, κατά την κρίση του, έγγραφο για τους σκοπούς του ασκούμενου ελέγχου, και να μην εμποδίζουν ή αρνούνται την παροχή αντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων που αναφέρονται πιο πάνω. Φυσικά, αρμόδιος για την ενεργοποίηση του πιο πάνω άρθρου και των ποινικών διαδικασιών που προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του, είναι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, υπό την συνταγματική ιδιότητα του ως ο αρμόδιος για να κινεί οποιαδήποτε ποινική διαδικασία.
 
Σε περίπτωση που η τυχόν άρνηση της Κυβέρνησης βασιστεί σε σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα τότε, κατά την άποψη μας, αρμόδιο για επίλυση του θέματος θα είναι το Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο, με βάση το άρθρο 139 του Συντάγματος, κέκτηται αρμοδιότητα να αποφασίζει οριστικώς και αμετακλήτως σε κάθε προσφυγή που αφορά σύγκρουση ή αμφισβήτηση εξουσίας ή αρμοδιότητας εγειρομένης μεταξύ οιωνδήποτε οργάνων ή αρχών της Δημοκρατίας».

Ο διορισμός της τετραμελούς Διερευνητικής Επιτροπής, από το Γενικό Εισαγγελέα κλείνει αυτό το κεφάλαιο συζήτησης, για την Κυβέρνηση τουλάχιστον, που επιχειρεί να ρίξει τους τόνους προκειμένου όπως λέει να μην επέλθει πλήγμα, στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Κυβερνητική πηγή, ανέφερε στον REPORTER πως ο διορισμός του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή, Κυριάκου Κυριάκου, στην τριμελή επιτροπή θα έπρεπε να είχε ικανοποιήσει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, εφόσον εκπροσωπείται η Υπηρεσία του.

Ωστόσο, η Ελεγκτική Υπηρεσία φαίνεται να μην ήταν ενήμερη για το διορισμό Κυριάκου, ο οποίος δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος σε δύο έρευνες ταυτόχρονα και έτσι αναμένεται να εξαιρεθεί από την έρευνα της υπηρεσίας του.

Δεν είναι λίγες πάντως και οι νομικές αλλά και οι πολιτικές φωνές που ακούγονται για νομικά ανεπίτρεπτη τακτική σε σχέση με το διορισμό Διερευνητικής που καλείται να εξετάσει, μεταξύ άλλων και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, μέλη του οποίου ήταν τόσο ο Γενικός όσο και ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας