Δευτέρα 25 Ιαν, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Τι αποφασίστηκε στη συνάντηση Κύπρου-Αιγύπτου για τα φάρμακα

  10/10/2019 09:25
Τι αποφασίστηκε στη συνάντηση Κύπρου-Αιγύπτου για τα φάρμακα

Τι αποφασίστηκε στη συνάντηση Κύπρου-Αιγύπτου για τα φάρμακα

  10/10/2019 09:25
Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες της 1ης Συνάντησης των Τεχνικών Επιτροπών Κύπρου και Αιγύπτου για τα φάρμακα, που συστάθηκαν στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης που υπεγράφη το 2017 στην Λευκωσία, παρουσία των Προέδρων των δύο χωρών κ. Νίκου Αναστασιάδη και κ. Abdel Fattah Al Sisi.
 
Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν και συζητήθηκαν οι δυνητικές συνεργασίες των δύο χωρών, με ειδική έμφαση στα φάρμακα.
 
Οι αντιπροσωπείες αποφάσισαν όπως προβούν σε ενέργειες για τα ακόλουθα:
 
1. Λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εισήγηση για προσθήκη της Κύπρου στον Κατάλογο Χωρών Αναφοράς, ο οποίος εγκρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου. Αυτό θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την εξαγωγή κυπριακών φαρμακευτικών προϊόντων στην Αίγυπτο.
 
2. Προώθηση των επενδύσεων από την κυπριακή φαρμακευτική βιομηχανία στην Αίγυπτο. Οι δυνατότητες δημιουργίας μονάδων παραγωγής στην Αίγυπτο, θα εξετασθούν μαζί με τους Κύπριους παρασκευαστές.
 
3. Λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών, ώστε η Κύπρος να καταστεί κόμβος για την πρόσβαση αιγυπτιακών φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη δημιουργία της Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής, η Κύπρος δυνατόν να αναλάβει τον ρόλο Κράτους Μέλους Αναφοράς για διαδικασίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης και Αποκεντρωμένης Διαδικασίας (MRP/DCP ) για προϊόντα από την Αίγυπτο.
 
4. Ενθάρρυνση της εγγραφής και εξαγωγής ογκολογικών, ορμονικών, εισπνεόμενων, καινοτόμων και τοπικών αναισθητικών προϊόντων από την Κύπρο στην Αίγυπτο.  Ανταλλαγή πληροφοριών για τα προϊόντα που χρειάζεται η αιγυπτιακή αγορά και η εξέταση των δυνατοτήτων εγγραφής αυτών των προϊόντων στην Αίγυπτο από κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες.
 
5. Εξέταση των δυνατοτήτων συνεργασίας για τη αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας Γ Κυπρίων ασθενών με τη διευκόλυνση της θεραπείας τους στην Αίγυπτο με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από το τρέχον στην Κύπρο.
 
6. Ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα επιθεωρήσεων για την Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική. Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες θα παρέχουν επιτόπια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων αιγυπτιακών μονάδων παρασκευής σε εκπαιδευομένους επιθεωρητές, καθώς και στο προσωπικό του Αιγυπτιακού Οργανισμού Φαρμάκων.
 
7. Ανταλλαγή πληροφόρησης για τις ελλείψεις φαρμάκων στις δύο χώρες και τη διευκόλυνση των μεθόδων για την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος.
 
8. Εξέταση της δυνατότητας της χρήσης αιγυπτιακών ερευνητικών οργανισμών (CROs) για τη διενέργεια μελετών βιο-ισοδυναμίας από την κυπριακή φαρμακευτική βιομηχανία.
 
9. Η Αίγυπτος να καταστεί κόμβος για κυπριακά φαρμακευτικά προϊόντα για την επέκταση της πρόσβασής τους στις αγορές αφρικανικών χωρών.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας