Τρίτη 9 Μαρ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

«Καταδέχτηκε» 5000 ευρώ για ιατρικά έξοδα-Τον τρέχουν να τα επιστρέψει

Έμιλυ Αντωνίου  03/06/2019 17:21
«Καταδέχτηκε» 5000 ευρώ για ιατρικά έξοδα-Τον τρέχουν να τα επιστρέψει

«Καταδέχτηκε» 5000 ευρώ για ιατρικά έξοδα-Τον τρέχουν να τα επιστρέψει

Έμιλυ Αντωνίου  03/06/2019 17:21
Σε μια περίοδο που γενικά επικρατούσε μια οικονομική χαλαρότητα σε όλες τις Πρεσβείες της Κύπρου στο εξωτερικό, ως προς τον έλεγχο των εξόδων και στην προκειμένη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των λειτουργών που υπηρετούσαν σε αυτές, η Ελεγκτική Υπηρεσία κλήθηκε να ερευνήσει σχετική καταγγελία σε βάρος πρώην Πρέσβη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ο οποίος όπως αναφέρεται, χρέωσε και έλαβε από την Κυπριακή Δημοκρατία ποσό πέραν των πέντε χιλιάδων ευρώ, τα οποία όμως δεν νομιμοποιόταν να πάρει. 
 
Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα σε ειδική έκθεση ελέγχου του Υπουργείου Εξωτερικών του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή που δημοσιοποιήθηκε χθες, η υπόθεση αφορούσε την περίοδο Ιανουάριος 2010 έως Αύγουστος 2013. Όπως επισημαίνεται, ζητήθηκαν στοιχεία και για περίοδο που προηγήθηκε, αλλά δεν δόθηκαν.
 
Κατά την επίμαχη αυτή περίοδο, αναφέρεται ότι καταβλήθηκε από την κυπριακή Πρεσβεία σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στον πρώην Πρέσβη συνολικό ποσό €25.508, για έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ιδίου και της συζύγου του.
 

Ωστόσο, ποσό €5.208 αφορούσε κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων που πληρώθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς και φαρμακεία στην Κύπρο, τα πλείστα εντάλματα πληρωμής από τα οποία, σύμφωνα με την έκθεση, εξουσιοδοτήθηκαν από τον ίδιο και κάποια από τον Λογιστή της Πρεσβείας.
 
Υπογραμμίζεται ότι, «το ποσό των €5.208 δεν το δικαιούτο, εφόσον δικαιούτο δωρεάν περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια ενόσω διέμενε στην Κύπρο σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό».
 
Έρευνα και ανάκτηση του
ποσού ζήτησε ο Ελεγκτής
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, σε σχέση με τη διαδικασία ελέγχου που θα έπρεπε να ακολουθείται, διαπιστώθηκε ότι δεν γινόταν ο ενδεδειγμένος έλεγχος και γι’ αυτό η Ελεγκτική Υπηρεσία απέστειλε επιστολή προς τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και τη Γενική Λογίστρια, με δύο συστάσεις:
 
1. Ανάκτηση του ποσού των €5.208 από τον πρώην Πρέσβη
 
2. Μελέτη του ενδεχομένου διενέργειας πειθαρχικής έρευνας για τυχόν πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων των λειτουργών.
 
Με βάση τα όσα αναφέρονται στην έκθεση, στόχος της έρευνας που εισηγήθηκε, ήταν για να ελεγχθούν οι πληρωμές για έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των λειτουργών της πρεσβείας, «υπό την έννοια ότι οι εν λόγω λειτουργοί δεν θα έπρεπε να αποδεχθούν για πληρωμή τα τιμολόγια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του Πρέσβη σε ιδιώτες γιατρούς και φαρμακεία ενόσω βρισκόταν στην Κύπρο».
 
Ζητήθηκε γνωμάτευση
από τον Γ. Εισαγγελέα
Πριν από περίπου ένα χρόνο το Υπουργείο Υγείας με επιστολή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα, ζήτησε γνωμάτευση στα εξής:
 
-Kατά πόσο το γεγονός ότι ο Πρέσβης όφειλε να γνωρίζει ότι δικαιούτο δωρεάν περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια αποδεικνύει κακή πίστη από μέρους του ως προς τη διεκδίκηση και πληρωμή από το κράτος τιμολογίων για ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη στην Κύπρο ύψους €5.208.
 
-Στην περίπτωση που το πιο πάνω γεγονός αποτελεί κακή πίστη, κατά πόσο το Υπουργείο Υγείας νομιμοποιείται να αναζητήσει προς ανάκτηση το ποσό των €5.208  από τον Πρέσβη μετά την πάροδο περίπου πέντε ετών από την περίοδο κατά την οποία διαπράχθηκε η παρατυπία.
 
-Κατά πόσο δικαιολογείται πειθαρχική έρευνα για πλημμέλεια εναντίον του λογιστή της Πρεσβείας ή/και άλλων εμπλεκομένων λειτουργών κατά τον εύλογο χρόνο που επισυνέβηκε η παρατυπία, σε μια περίοδο που, γενικά, επικρατούσε μια χαλαρότητα σε όλες τις πρεσβείες ως προς το σχολαστικό έλεγχο των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των λειτουργών που υπηρετούσαν σε αυτές και δεδομένου ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο το Υπουργείο Υγείας δεν διενεργούσε εκ των υστέρων ελέγχους στα τιμολόγια που αποστέλλονταν σ΄ αυτό μετά τη χρέωση του σχετικού Κονδυλίου απ΄ όπου καλύπτονταν τα έξοδα.
 
Τι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών
Σε απαντητική του επιστολή τον περασμένη Δεκέμβριο, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι, εφόσον το Υπουργείο Υγείας δεν απαίτησε ή και δεν υπόδειξε ότι ο υπάλληλος δεν τα δικαιούται, δεν νομιμοποιείται να προχωρήσει σε αφαίρεση ή απαίτηση ανάκτησης του εν λόγω ποσού από τον Πρέσβη. 
 
Επισημαίνεται ακόμη, ότι όσον αφορά το ενδεχόμενο διενέργειας πειθαρχικής έρευνας στα άτομα που διενήργησαν τον έλεγχο των πληρωμών, με βάση τη διαδικασία που ίσχυε τον δεδομένο χρόνο, ο λογιστικός λειτουργός κατέβαλλε στον υπάλληλο τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες στις οποίες είχε προβεί, εν αναμονή της τελικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας για έγκριση ή απόρριψη. 
 
Ως εκ τούτου, προστίθεται, η λογιστική λειτουργός στην Πρεσβεία δεν είχε άλλη επιλογή, εφόσον σε καμία περίπτωση δεν είχε οποιεσδήποτε διαφορετικές οδηγίες.
 
Οι συστάσεις της Νομικής Υπηρεσίας
Στην έκθεση σημειώνεται ότι τέλη Ιουλίου πέρσι, η Νομική Υπηρεσία ενημέρωσε τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας ότι εναπόκειται στην αρμόδια αρχή να αποφασίσει, ως έχουσα την αποφασιστική αρμοδιότητα της λήψης ή όχι σχετικής απόφασης, για έγερση της αγωγής εναντίον του Πρέσβη προς ανάκτηση του ποσού των €5.208, και δίνοντας τις ανάλογες οδηγίες προς τον Γενικό Εισαγγελέα, είτε διορισμού ερευνώντος λειτουργού με σκοπό να διαφανεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από μέρους του Λογιστή της Πρεσβείας ή και άλλων εμπλεκομένων λειτουργών.
 
Ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι «κατά τη λήψη της απόφασης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο διαρεύσας χρόνος, που εν πάση όμως περιπτώσει προσμετρά προς όφελος των εμπλεκομένων».
 
Αγωγή για ανάκτηση του ποσού
Αναφέρεται σχετικά ότι στις 27.8.2018, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας έδωσε οδηγίες στον Γενικό Εισαγγελέα να εγερθεί αγωγή εναντίον του πρώην Πρέσβη για ανάκτηση του πιο πάνω ποσού.
 
Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας στις 22.1.2019 ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία, ότι από τη διερεύνηση του θέματος δεν προέκυψε ότι η λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας που ήταν τοποθετημένη στην Πρεσβεία ενήργησε με οποιονδήποτε τρόπο που να συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ως εκ τούτου δεν θα διενεργηθεί πειθαρχική έρευνα.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας