Σάββατο 16 Ιαν, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Δεν θα δέχεται αιτήματα για ακύρωση προστίμων η Νομική Υπηρεσία

  14/10/2020 10:49
Δεν θα δέχεται αιτήματα για ακύρωση προστίμων η Νομική Υπηρεσία

Δεν θα δέχεται αιτήματα για ακύρωση προστίμων η Νομική Υπηρεσία

  14/10/2020 10:49
Με αφορμή την από την 1η Οκτωβρίου, 2020 έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας που αφορά στην αύξηση των εξώδικων προστίμων σε σχέση με συγκεκριμένες τροχαίες παραβάσεις, η Νομική Υπηρεσία ενημερώνει το κοινό ότι, αιτήματα για ακύρωση όλων ανεξαιρέτως των εξώδικων προστίμων δεν θα γίνονται αποδεκτά από τη Νομική Υπηρεσία εφόσον τέτοια αιτήματα είναι εκτός των πλαισίων της σχετικής νομοθεσίας. Συνεπώς, τα εν λόγω εξώδικα πρόστιμα θα πρέπει είτε να πληρώνονται εντός της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία είτε, εάν ο καταγγελλόμενος το επιθυμεί, να αμφισβητούνται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, όταν ασκηθούν ποινικές διώξεις λόγω της μη πληρωμής τους.
 
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι καταγγελλόμενοι θεωρούν ότι  υπάρχει έκδηλο τυπικό λάθος στην έκδοση και επίδοση του εξώδικου προστίμου μπορούν να απευθύνονται στις Αρχές που εξέδωσαν το εξώδικο πρόστιμο, υποβάλλοντας το παράπονό τους. Οι εν λόγω Αρχές, αξιολογώντας τα αιτήματα, δυνατό να διαβιβάσουν σχετικές εισηγήσεις στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος στα πλαίσια των συνταγματικών του εξουσιών θα εξετάζει το ενδεχόμενο μη ποινικής δίωξης. Νοείται ότι η υποβολή αιτήματος στις αρμόδιες Αρχές δεν αναστέλλει την προθεσμία που προβλέπεται στη σχετική Νομοθεσία για πληρωμή του προστίμου.
 
Περαιτέρω ενημερώνουμε ότι, αιτήματα για αναστολή ποινικής δίωξης όταν πλέον η υπόθεση θα καταχωρείται στο Δικαστήριο θα αξιολογούνται με πολύ αυστηρά κριτήρια και πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας