Παρασκευή 16 Απρ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Θα σφίξει κι άλλο η μέγγενη για τους παιδόφιλους-Οι αλλαγές που έπονται

  07/09/2019 07:07
Θα σφίξει κι άλλο η μέγγενη για τους παιδόφιλους-Οι αλλαγές που έπονται

Θα σφίξει κι άλλο η μέγγενη για τους παιδόφιλους-Οι αλλαγές που έπονται

  07/09/2019 07:07

Τροποποιητικό νομοσχέδιο με το οποίο θα ενσωματωθούν ακόμα αυστηρότερες ρυθμίσεις στον βασικό νόμο που αφορά τη μεταχείριση των καταδικασθέντων για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών συζητά η κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών, με τις πρώτες αντιδράσεις των μελών της όπως αυτές καταγράφηκαν κατά την προχθεσινή συνεδρία να είναι όχι μόνο θετικές, αλλά εκφράστηκε η βούληση ότι η επιτροπή θα είναι έτοιμη να οδηγήσει το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια για ψήφιση το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις άπτονται της νομοθεσίας για την «Πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» και έρχεται να διευρύνει τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Αρχής Εποπτείας ως προς την παρακολούθηση των καταδικασθέντων γι’ αυτής της φύσης τα αδικήματα όταν αποφυλακίζονται.

Ένα από τα ουσιαστικότερα κενά που εντοπίστηκαν στον βασικό νόμο είναι η μη ρύθμιση της παρακολούθησης των θυτών όταν αυτοί καταδικάζονται στο εξωτερικό και όχι στην Κύπρο, το οποίο έρχεται να καλύψει πρόνοια που διαλαμβάνει ότι οι αφικνούμενοι στην Κύπρο καταδικασθέντες θα παρακολουθούνται και από τις αρχές της Δημοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα οι κυπριακές αρχές θα έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τη χώρα υποδοχής του αποφυλακισθέντος όταν αυτός μεταβαίνει στο εξωτερικό.

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο διαλαμβάνει επίσης διά βίου παρακολούθηση των καταδικασθέντων ώστε τα θύματα να προστατεύονται για το υπόλοιπο της ζωής τους, ενώ η Αρχή Εποπτείας θα έχει εξουσία να αποτείνεται στο δικαστήριο για να εξασφαλίζει απαγορευτικά μέτρα, όπως π.χ. τη μη παρουσία του καταδικασθέντος σε απόσταση 500 μέτρων από χώρο όπου συχνάζουν ανήλικοι.

Ακόμα οι νέες ρυθμίσεις προνοούν ότι οι καταδικασθέντες θα πρέπει αναγκαστικά να παρακολουθούν προγράμματα θεραπείας, ενώ τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών συμφώνησαν ότι ένα ακόμα μέτρο που θα μπορούσαν να ενσωματώσουν στον βασικό νόμο είναι αυτό της ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Οι πρόνοιες του νομοσχεδίου
Αναλυτικά το τροποποιητικό νομοσχέδιο διαλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • Την απαγόρευση οδήγησης του καταδικασθέντα σε περιοχές όπου συχνάζουν παιδιά ή το ίδιο το θύμα.
  • Την απαγόρευση του καταδικασθέντος να εισέρχεται ή παραμένει ή κοντοστέκεται σε απόσταση μέχρι 500 μέτρων από ή κοντά σε σχολεία ή χώρους όπου συχνάζουν το θύμα ή άλλα παιδιά, ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή υπό τους όρους και για τη χρονική περίοδο που δυνατόν να θέσει το δικαστήριο.
  • Την απαγόρευση του καταδικασθέντος να έρχεται σε επαφή ή επικοινωνία με το θύμα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ή με την οικογένεια του θύματος ή με οποιοδήποτε παιδί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένων της τηλεφωνικής επικοινωνίας, αλληλογραφίας, ή οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα πιο πάνω πρόσωπα, ο ίδιος ο καταδικασθείς υποχρεούται να απομακρυνθεί άμεσα και να ενημερώσει σχετικά την Αστυνομία, ή την Αρχή Εποπτείας, ή τον επιτηρητή του.
  • Την απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, ή σε υλικό που σχετίζεται με παιδική πορνογραφία.
  • Η έκδοση διατάγματος δικαστηρίου για επιβολή περιοριστικών μέτρων θα επιτρέπεται έστω κι αν το θύμα έχει ενηλικιωθεί.
  • Η Αστυνομία δύναται οποτεδήποτε να προβεί σε οποιεσδήποτε έρευνες ή στους αναγκαίους ελέγχους  ώστε να διαπιστώσει κατά πόσο ο καταδικασθέντας συνεχίζει να διαμένει στη δηλωθείσα διεύθυνση διαμονής του, ή εργοδοτείται στη δηλωθείσα διεύθυνση εργασίας.
  • Η Αστυνομία ενημερώνει το θύμα ή τον κηδεμόνα του για την πιθανή ημερομηνία αποφυλάκισης του καταδικασθέντος τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από αυτήν και σε περίπτωση που κρίνει ότι το θύμα κινδυνεύει, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη φύλαξή του.
  • Η Αρχή Εποπτείας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και συντονίζει τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες προκειμένου, τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες, να αξιολογούν την κατάσταση του προσώπου που βρίσκεται υπό εποπτεία και να υποβάλλουν έκθεση αναφορικά με τον κίνδυνο επανάληψης των αδικημάτων.
  • Η Αρχή Εποπτείας δύναται να αναθέτει, μέσω αγοράς υπηρεσιών, την εποπτεία ενός ή περισσοτέρων εποπτευομένων προσώπων σε επιτηρητές οι οποίοι ενεργούν υπό την επίβλεψη της Αρχής και σύμφωνα με τους όρους εντολής της.
  • Η Αρχή Εποπτείας, επιπρόσθετα από τις κυρώσεις ή περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται σε άλλα εδάφια του νόμου, δύναται να επιβάλει σε πρόσωπο που παραπέμφθηκε στην Αρχή και ενόσω αυτό βρίσκεται υπό την εποπτεία της, ακόμα και μετά την ενηλικίωση του θύματος, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέτρα:

α) Την παρουσία του σε αστυνομικό σταθμό σε καθορισμένες μέρες και ώρες.

β) Τον περιορισμό του στην οικία του, επίσης σε ώρες που θα καθορίσει το δικαστήριο.

γ) Την παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος για καταδικασθέντες για σεξουαλικά αδικήματα.

δ) Την υποχρέωση να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τυχόν αλλαγή του τόπου διαμονής ή εργασίας του του εντός τριών ημερών από την αλλαγή.

ε) Την υποχρέωση να ενημερώνει για τυχόν αναχώρησή του στο εξωτερικό τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, ενώ και η ίδια η Αστυνομία θα πρέπει να ενημερώνει τις αρχές της χώρας όπου θα ταξιδέψει ο καταδικασθέντας όταν η παραμονή του θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από μία βδομάδα.

στ) Ακόμα ο καταδικασθείς θα υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή εάν έχει συνάψει νέο δεσμό ή προτίθεται να παντρευτεί με πρόσωπο το οποίο έχει παιδιά, ενώ εισάγεται και η υποχρέωση να ενημερώνει τα πρόσωπα με τα οποία διαμένει αναφορικά με την καταδίκη του.

ζ) Μετά από οδηγίες της Αρχής Εποπτείας, η Αστυνομία δύναται να επισκεφθεί τον εποπτευόμενο και σε περίπτωση που διαμένει με άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, να τους παράσχει ενημέρωση για την καταδίκη του.

η) Το Τμήμα Φυλακών θα έχει υποχρέωση τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα να ενημερώνει γραπτώς την Αρχή Εποπτείας για την αναμενόμενη ημερομηνία αποφυλάκισης καταδικασθέντος. Σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης μικρότερης των τριών μηνών ή σε περίπτωση μείωσης της ποινής του, το Τμήμα Φυλακών οφείλει επίσης να ενημερώνει άμεσα την Αρχή Εποπτείας.

θ) Σε περίπτωση που καταδικασθείς για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων υποβάλει αίτηση για αποφυλάκιση στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης Επ΄Αδεία (Parole), αυτό ενημερώνει άμεσα την Αρχή Εποπτείας για την υποβολή της αίτησης και την πορεία εξέτασής της.

ι) Παράλειψη συμμόρφωσης του εποπτευόμενου με τα μέτρα που επιβάλλονται συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 5 χρόνια.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας