Τρίτη 2 Μαρ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Επικύρωση ποινής για θανατηφόρο-Διαπέρασε νεαρό που έπεσε στην άσφαλτο

Ντίνα Κλεάνθους  01/08/2019 07:02
Επικύρωση ποινής για θανατηφόρο-Διαπέρασε νεαρό που έπεσε στην άσφαλτο

Επικύρωση ποινής για θανατηφόρο-Διαπέρασε νεαρό που έπεσε στην άσφαλτο

Ντίνα Κλεάνθους  01/08/2019 07:02
Επικύρωσε την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου το Ανώτατο, εναντίον κατηγορούμενου στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με τριετή αναστολή, τον οποίο έκρινε ένοχο για τον θάνατο 30χρονου μοτοσικλετιστή στη Λεμεσό που ξεψύχησε στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης όπως καταγράφονται στην απόφαση, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2012, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο άτυχος 30χρονος οδηγούσε μοτοποδήλατο στην οδό Αγίας Ζώνης της Λεμεσού, όταν σε κάποιο σημείο του δρόμου, απώλεσε τον έλεγχο του μοτοποδηλάτου του, με αποτέλεσμα να βρεθεί ξαπλωμένος στην άσφαλτο με το κεφάλι του να βρίσκεται στη μέση του δρόμου φορώντας ακόμη το κράνος του. 

Ο κατηγορούμενος, τότε 63 ετών,  οδηγούσε κατά τον ίδιο χρόνο το όχημα του και σε σημείο που τελείωνε η διαχωριστική νησίδα στα φώτα της συμβολής της Αγίας Ζώνης με τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, αύξησε ταχύτητα προσπερνώντας προπορευόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου κατέθεσε ότι ήταν εμφανές ότι κάτι υπήρχε στο δρόμο βορειότερα της λωρίδας πορείας του. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος δεν είχε διακρίνει τον νεαρό στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα διαπεράσει το θύμα.  

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης εννέα μηνών, πλέον οκτώ βαθμούς ποινής και αποστέρηση του δικαιώματος κατοχής ή λήψης άδειας οδήγησης για περίοδο εννέα μηνών.  Πρόσθετα, το Δικαστήριο άσκησε τη διακριτική του ευχέρεια υπέρ της αναστολής της ποινής φυλάκισης για τρία έτη, με δεδομένη την ηλικία του εφεσίβλητου, τις οικονομικές και οικογενειακές του περιστάσεις, το λευκό ποινικό μητρώο που περιλάμβανε και λευκό οδικό μητρώο, την κατάσταση της υγείας του, η οποία στην πάροδο του χρόνου επιδεινώθηκε, και την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη διάπραξη του αδικήματος.

Ο Γενικός Εισαγγελέας εφεσίβαλε την πιο ποινή του πρωτόδικου Δικαστηρίου, θεωρώντας την ως έκδηλα ανεπαρκή, ως απόρροια δυσανάλογης βαρύτητας που έδωσε το Δικαστήριο στις προσωπικές περιστάσεις του κατηγορούμενου και ότι πλημμελώς εφαρμόστηκε ο Νόμος επί των πραγματικών γεγονότων αναφορικά με τη μαρτυρία οδήγησης οχήματος κατά χρόνο που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή υπερέβαινε το επιτρεπτό όριο (σ.σ σύμφωνα με την Αστυνομία σε έλεγχο αλκοόλης που του διενεργήθηκε η ένδειξη ήταν 57μg% αντί 22μg%)  και για την οποία το Δικαστήριο, κατά την εισήγηση, θα έπρεπε να προσθέσει ανάλογη κατηγορία. 

Η θέση που αναπτύχθηκε από τον Δημόσιο Κατήγορο, Μ. Κουτσόφτα, ήταν ότι ενόψει της σοβαρότητας του αδικήματος, της ανάγκης επιβολής αποτρεπτικών ποινών και της έξαρσης στη διάπραξη τέτοιων αδικημάτων, το Δικαστήριο δεν προσέδωσε τη δέουσα βαρύτητα που άρμοζε υπό τις περιστάσεις, έχοντας υπόψη ότι η προβλεπόμενη από το Νόμο ποινή είναι αυτή της φυλάκισης μέχρι τέσσερα έτη ή χρηματική ποινή που δεν  υπερβαίνει τα €4.300. «Το δυστύχημα λόγω της απερίσκεπτης ενέργειας του κατηγορούμενου προκάλεσε το θάνατο ενός τριαντάχρονου μοτοσικλετιστή, σε περίοδο που τα δυστυχήματα του είδους βρίσκονται σε έξαρση και μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο με την επιβολή αυστηρών ποινών, εφόσον η καταδίκη στο αδίκημα του άρθρου 210 σημαίνει ότι ένας πολίτης της Δημοκρατίας απώλεσε τη ζωή του εξ αιτίας της παράνομης συμπεριφοράς κατηγορουμένου προσώπου, έστω και εάν αυτή έχει λάβει χώραν χωρίς υπαίτια αμέλεια ή πρόθεση».

Επίσης, θέση της Κατηγορούσας Αρχής, ήταν ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη επαρκώς τις συνθήκες διάπραξης του αδικήματος, κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος επιχείρησε προσπέρασμα σε δρόμο που απαγορευόταν λόγω συνεχούς άσπρης γραμμής και που ήταν στις συνθήκες επικίνδυνος χειρισμός, ερχόμενος έτσι αντιμέτωπος με τον θανόντα που ήταν ήδη πεσμένος στο έδαφος, ο οποίος δεν θα έχανε τη ζωή του, εάν δεν προσπερνούσε άλλο όχημα, ο οδηγός του οποίου είχε δει το εμπόδιο στο δρόμο.

Αντίθετα ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, ανέφερε ότι η ποινή της φυλάκισης των εννέα μηνών μετά πάροδο πενταετίας από τη διάπραξη του αδικήματος, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί έκδηλα ανεπαρκής, ιδιαιτέρως με δεδομένο ότι δεν συνέτρεχαν επιβαρυντικοί παράγοντες, ώστε να επιβαλλόταν αυστηρότερη ποινή. Θέση του ήταν, ότι τα ευρήματα του Δικαστηρίου υπεδείκνυαν στιγμιαία λανθασμένη κίνηση, η οποία και κρίθηκε απερίσκεπτη, και επομένως δεν  υπήρχε παρατεταμένη επικίνδυνη οδήγηση.  Ταυτόχρονα υπέδειξε ότι ορθά το Δικαστήριο έκρινε ότι η ποινή της φυλάκισης μπορούσε να ανασταλεί, δεδομένου του λευκού ποινικού μητρώου του, της παρόδου ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος χωρίς να έχει ευθύνη ο ίδιος, της ανάληψης ευθύνης εκ μέρους της ασφαλιστικής του εταιρείας προς αποζημίωση του θύματος, της ανυπαρξίας προηγούμενων βαθμών στην άδεια οδήγησης και των αλλαγών στις προσωπικές, οικογενειακές και οικονομικές του συνθήκες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αφού άκουσε και τις δύο πλευρές, έκρινε ότι «ούτε ως προς το ύψος της επιβληθείσας ποινής φυλάκισης, ούτε και ως προς την απόφαση του Δικαστηρίου να αναστείλει την ποινή, διαπιστώνεται σφάλμα αρχής», απορρίπτοντας την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα.

Όπως αναφέρει στην απόφαση του, η ποινή των εννέα μηνών μαζί με τους εννέα μήνες στέρησης της άδειας οδήγησης, με επιπλέον οκτώ βαθμούς ποινής, ήταν μια εύλογη επιλογή υπό τις ιδιάζουσες συνθήκες της διάπραξης του αδικήματος. 

«Ο εφεσίβλητος ανέπτυξε στιγμιαία ταχύτητα και επανερχόμενος στην πορεία του ενέπεσε επί του ευρισκομένου ήδη στην άσφαλτο ατόμου όχι εξ υπαιτιότητος του εφεσίβλητου, αλλά από προφανείς προηγούμενες λανθασμένες ενέργειες του ιδίου του θανόντος.  Αναμφίβολα ο εφεσίβλητος προκάλεσε το θάνατο του ατυχούς νέου από στιγμιαία απερίσκεπτη πράξη και γι΄ αυτό έχει ήδη τιμωρηθεί και δεν θα ήταν ορθό και δίκαιο μετά την πάροδο τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος είτε να διαφοροποιηθεί η ποινή προς τα άνω, είτε να ακυρωθεί το διάταγμα αναστολής.  Οι προσωπικές συνθήκες του εφεσίβλητου, ιδιαιτέρως τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει επενεργούν προς όφελος της διατήρησης σε ισχύ του διατάγματος αναστολής», κατέληξε το Ανώτατο Δικαστήριο, επικυρώνοντας την ποινή.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας