Τρίτη 7 Φεβ, 2023 | Επικοινωνία
trans gif

Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου για ανελίξεις ακαδημαϊκού προσωπικού στο Παν. Κύπρου

  09/12/2022 15:19
Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου για ανελίξεις ακαδημαϊκού προσωπικού στο Παν. Κύπρου

Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου για ανελίξεις ακαδημαϊκού προσωπικού στο Παν. Κύπρου

  09/12/2022 15:19

Ενδιαφέρον για τις ανελίξεις του ακαδημαϊκού προσωπικού παρουσιάζει πρόσφατη απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Δικαστηρίου, με την οποία ακύρωσε απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου για μη ανέλιξη Μέλους του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και τερματισμό απασχόλησης, δικαιώνοντας την αιτήτρια.

Σε ανακοίνωσή του, το Δικηγορικό Γραφείο ΣΚΟΡΔΗΣ & ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., το οποίο χειρίστηκε την υπόθεση εκ μέρους της αιτήτριας, αναφέρει ότι η  απόφαση κρίνεται σημαντική, καθώς αποφαίνεται για τη νομιμότητα σε σχέση με δύο καθοριστικά ζητήματα διαδικασίας και ουσίας.

Σύμφωνα με το Δικηγορικό Γραφείο της αιτήτριας, το πρώτον, επί της διαδικασίας, αφορά στην υποχρέωση που έχει το Εκλεκτορικό Σώμα στη βάση ρητής νομοθετικής διάταξης να υποβάλλει στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, όχι μόνο την απόφασή του για ανέλιξη ή μη, ως η τρέχουσα πρακτική, αλλά και τεκμηριωμένη έκθεση η οποία να περιλαμβάνει και τις γραπτές παρατηρήσεις/ενστάσεις της/του υπό κρίση Μέλους του Ακαδημαϊκού Προσωπικού, καθώς και τις απαντήσεις του ιδίου του Εκλεκτορικού Σώματος επ’ αυτών.

Επίσης, το Δικηγορικό Γραφείο αναφέρει πως το Διοικητικό Δικαστήριο διαπιστώνει παράλειψη υποβολής τεκμηριωμένης έκθεσης, πλάνη περί τη σχετική κανονιστική διάταξη και κρίνει ότι συνιστά λόγο ακύρωσης της επίδικης απόφασης, ενώ σημειώνει ότι είναι το Συμβούλιο, το οποίο σύμφωνα με τη νομοθεσία «έχει εξουσία και αρμοδιότητα να προβαίνει στις απαραίτητες διαπιστωτικές πράξεις που αφορούν τις εκλογές ή προαγωγές του ακαδημαϊκού προσωπικού και να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του».

Δεύτερο, επί της ουσίας, το Διοικητικό Δικαστήριο αναφερόμενο στις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος για ανέλιξη σε θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας/Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη αναφορά στην τεκμηρίωση «αξιόλογου αυτοδύναμου ερευνητικού έργου, διαπιστώνει ότι η απαίτηση για ύπαρξη μονογραφίας βρίσκεται «σε αντίθεση με το γράμμα του Νόμου», καθώς αυτή αναφέρεται ενδεικτικά και διαζευκτικά «προς απόδειξη της απαίτησης για δημοσίευση εργασιών που τεκμηριώνουν αξιόλογο αυτοδύναμο ερευνητικό έργο». 

Στην κατάληξή του, αναφέρει το Δικηγορικό Γραφείο ΣΚΟΡΔΗΣ & ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., δεν καθιστά σαφές ότι «οι απαιτήσεις του νομοθέτη μπορούν να διευρύνονται μόνο με τροποποίηση της Νομοθεσίας». 

Διαπιστώνει, επίσης, απουσία δέουσας αιτιολογίας από την απορριπτική απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος και υπογραμμίζει τη σημασία της δέουσας/επαρκούς αιτιολογίας, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος νομιμότητας από το Δικαστήριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας