Σάββατο 16 Ιαν, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Ι. Φιάκκου: Στόχος της Αρχής να διατηρήσει το στοίχημα ως έναν τομέα διασκέδασης

  28/09/2020 06:56
Ι. Φιάκκου: Στόχος της Αρχής να διατηρήσει το στοίχημα ως έναν τομέα διασκέδασης

Ι. Φιάκκου: Στόχος της Αρχής να διατηρήσει το στοίχημα ως έναν τομέα διασκέδασης

  28/09/2020 06:56
Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διοργανώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά την Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού από τις 5 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2020. Η διοργάνωση στοχεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και στην εμπλοκή και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα προώθησης του Ασφαλούς Παιχνιδιού και προστασίας του κοινού από οποιεσδήποτε επιβλαβείς συνέπειες της ενασχόλησης με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.

Η έναρξη της Εβδομάδας θα δοθεί με το 3ο Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις, διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία μέσα από τις δράσεις της Εβδομάδας να ενημερωθεί για το τί σημαίνει ασφαλές παιχνίδι, τα μέτρα αυτοπροστασίας που μπορεί να θέσει ένας παίκτης, καθώς και τρόπους αντιμετώπισης της διαταραχής τυχερών παιχνιδιών, με απώτερο σκοπό να παραμείνει το τυχερό παιχνίδι διασκέδαση για τα άτομα που αποφασίζουν να ασχοληθούν με αυτό.

Απώτερος στόχος, είναι η καθιέρωση της Εβδομάδας ως μια πλατφόρμα ενημέρωσης και εποικοδομητικού διαλόγου για το Ασφαλές Παιχνίδι, καθώς και μια συνέργεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών εμπλέκοντας ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας: εργαζόμενους στο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, παίκτες, οικογένεια και φίλοι, κοινωνία.

Το μήνυμα της Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού είναι «Ενημερώσου για να παραμείνει το παιχνίδι διασκέδαση/Let’s keep it a game». Η ασφαλής συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια υποδηλώνει ότι, το άτομο που θα αποφασίσει να συμμετέχει στα τυχερά παιχνίδια, θα το πράξει χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή τους γύρω του.
 
REPORTER, με μια σειρά θεμάτων, θα αναδείξει όλες τις πτυχές του ασφαλούς παιχνιδιού, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει στους παίκτες. Μέσα από στατιστικά στοιχεία, συνεντεύξεις από αρμοδίους, καθώς και ανθρώπινες ιστορίες, διαφαίνεται η ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το ασφαλές και υπεύθυνο παιχνίδι.

Η πρόεδρος της Αρχής Στοιχημάτων Ιωάννα Φιάκκου, με συνέντευξη της στον REPORTER, εξηγεί  τους στόχους αλλά και τη βασική αποστολή της Αρχής, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο να διατηρηθεί το στοίχημα και το τυχερό παιχνίδι, τομέας διασκέδασης.
 
-Ποια είναι η βασική αποστολή και το όραμα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων;
Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αποτελεί την αρμόδια αρχή για τη ρύθμιση και εποπτεία της παροχής υπηρεσιών στοιχήματος επί αθλητικών ή άλλων γεγονότων, σε επίγειο και διαδικτυακό επίπεδο. Η Αρχή διέπεται από τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019 και αποστολή της είναι η αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία της στοιχηματικής δραστηριότητας εντός της Δημοκρατίας, η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και ανάπτυξη της οικονομίας, η καταπολέμηση της παρανομίας στον τομέα και η συνεισφορά σε θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας του κοινωνικού ιστού. Όραμα της Αρχής είναι να καταστεί η Κύπρος ένα δίκαιο, διαφανές και ασφαλές κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την προστασία και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.
 
-Μια από τις αρμοδιότητες της Αρχής αποτελεί η εποπτεία για την συμμόρφωση των εποπτευόμενων της με το Νόμο και τους όρους και κανονισμούς έκδοσης της άδειας τους. Σε ποιο βαθμό διαπιστώνετε συμμόρφωση και σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης;
Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι η στρατηγική της Αρχής για τη ρύθμιση και εποπτεία του τομέα ακολουθεί την προσέγγιση της αυτορρύθμισης και στοχεύει στην ανάπτυξη κουλτούρας εθελοντικής συμμόρφωσης από τους εποπτευόμενους. Αυτό προϋποθέτει την αποφυγή εξαντλητικών ή λεπτομερών κανονιστικών προδιαγραφών, την περαιτέρω καθοδήγηση των εποπτευόμενων μέσω σαφών κατευθυντήριων γραμμών, την ενθάρρυνση και επιβράβευση ορθών συμπεριφορών, την επένδυση στην εκπαίδευση των επαγγελματιών του τομέα και ενίσχυση του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και της Αρχής. Η προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε αρχικά λόγω των σοβαρών αδυναμιών του Νόμου και συγκεκριμένα την έλλειψη εργαλείων για την επιβολή του. Ωστόσο, μέσα από τη συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία με τους εποπτευόμενους μας και την επιμόρφωση τους όσον αφορά το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, έχουμε διαπιστώσει την προθυμία να προσαρμοστούν και να αναβαθμιστούν, με συνέπεια πλέον να μιλάμε για μη συμμόρφωση της μειοψηφίας των εποπτευόμενων. Η προσέγγιση αυτή, εκτός του ότι ελαχιστοποιεί το κόστος της ρύθμισης και εποπτείας, ενισχύει τις συνθήκες που απαιτούνται για καινοτομία και ενθαρρύνει την λήψη πρωτοβουλιών. Είναι σημαντικό ότι, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική βελτίωση. Περιθώρια βελτίωσης νοείται ότι υπάρχουν και πρόθεση μας είναι να τα εξαντλούμε ανεβάζοντας το πήχη κάθε φορά ακόμη πιο ψηλά.      
 
-Ποιοι οι στρατηγικοί στόχοι της Αρχής σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας των νεαρών ατόμων και ευάλωτων παικτών;
Στόχος της Αρχής, είναι να διατηρήσει το στοίχημα και το τυχερό παιχνίδι ως έναν τομέα διασκέδασης, μειώνοντας έτσι τη διαταραχή τυχερών παιχνιδιών, προωθώντας παράλληλα την ασφαλή και υπεύθυνη συμμετοχή σε αυτή τη δραστηριότητα και κατ’ επέκταση να εξασφαλίσει την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Η στρατηγική ασφαλούς παιχνιδιού εμπερικλείει ποικίλες δράσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη των στόχων της Αρχής και καθορίζει διάφορους τομείς προτεραιότητας. Η στρατηγική εκπονήθηκε στη βάση των εξής θεματικών: εκπαίδευση και ενημέρωση της κοινωνίας/ενδιαφερόμενων μερών, προώθηση του ασφαλούς παιχνιδιού, πρόληψη και καταπολέμηση της διαταραχής από την υπέρμετρη ενασχόληση στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια και η προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από τον εθισμό στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.
 
-Πρόσφατα η Αρχή έθεσε προς δημόσια διαβούλευση τη δημιουργία πλατφόρμας καθολικής αυτοεξαίρεσης παίκτη. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης πότε εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία;
Η πλατφόρμα καθολικής αυτοεξαίρεσης παίκτη θα αναπτυχθεί από την Αρχή, ούτως ώστε να δώσει ένα ισχυρό εργαλείο και να ενδυναμώσει τους παίκτες, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι επιδεικνύουν προβληματική συμπεριφορά με την ενασχόληση τους με το στοίχημα και να αποτρέψει οποιαδήποτε διαταραχή. Η πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα στον παίκτη να εγγραφεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία και να αυτοαποκλειστεί από όλους τους διαδικτυακούς παρόχους στοιχηματικών υπηρεσιών στους οποίους συμμετέχει. Κατά συνέπεια, εάν ένας παίκτης διατηρεί λογαριασμό σε περισσότερους από ένα αδειούχους αποδέκτες, δεν θα χρειάζεται να αιτηθεί αυτοεξαίρεση από κάθε αδειούχο αποδέκτη ξεχωριστά, αλλά θα το πράττει σε κεντροποιημένη βάση. Επομένως, θα διασφαλιστεί η προστασία των παικτών και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, ενισχύοντας παράλληλα και τον κοινωνικό ιστό από παθολογικές συμπεριφορές.
 
Η πλατφόρμα εκτιμούμε ότι θα αναπτυχθεί και θα τεθεί σε λειτουργία εντός του 2021.
 
-Ποια μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνει ένας παίκτης τυχερών παιγνιδιών, ώστε να μην κινδυνεύει να χάσει πολλά χρήματα ή να εθιστεί σε αυτά;
Στο σημείο αυτό, να τονίσουμε για πολλοστή φορά ότι η ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια θα πρέπει να διενεργείται για σκοπούς διασκέδασης και όχι για ενίσχυση των προσωπικών εισοδημάτων. Μέτρα τα οποία δύναται να λαμβάνει ένας παίκτης για πρόληψη οποιωνδήποτε αρνητικών συνεπειών είναι να καθορίσει τα χρηματικά και χρονικά του όρια και να ισορροπεί το χρόνο του με άλλες δραστηριότητες. Σημαντικό, επίσης, είναι ο παίκτης να μην συμμετέχει στα τυχερά παιχνίδια όταν είναι αναστατωμένος ή στεναχωρημένος και να μην καταναλώνει αλκοόλ, προς αποφυγή επηρεασμού της κρίσης του. Παρότρυνσή μας είναι όπως τα άτομα τα οποία συμμετέχουν ή αποφασίζουν να συμμετέχουν στο στοίχημα και το τυχερό παιχνίδι, να λαμβάνουν τη σχετική πληροφόρηση πριν ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους, έτσι ώστε να μην οδηγούνται σε ανεπιθύμητες καταστάσεις.
 
Το κοινό και οι παίκτες μπορούν να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες από την ιστοσελίδα www.safergambling.gov.cy
 
- Η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από τις 5 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2020. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι η βασική στόχευση;
Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προώθησης του Ασφαλούς Παιχνιδιού, αποτελούν το βασικό στόχο της Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού 2020. Το γεγονός ότι η εβδομάδα διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με ακόμη μεγαλύτερη απήχηση και συμμετοχή από όλες τις ομάδες του πληθυσμού, αποτελεί κορύφωση των προσπαθειών της Αρχής για ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ασφαλές παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις, διαδραστικά παιχνίδια, ενημερωτικές εκστρατείες σε πολυσύχναστα μέρη ανά το παγκύπριο και άλλες δραστηριότητες. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις τις εβδομάδας μπορεί να λάβει κανείς από την ιστοσελίδα www.sgw.cy, καθώς επίσης να δηλώσει συμμετοχή. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν και σε ορισμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 
-Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού. Ποια η θεματολογία του και σε ποιους απευθύνεται;
Το συνέδριο, φέτος, αλλάζει τίτλο και εισάγει μια νέα φιλοσοφία γύρω από την σημασία της ασφαλούς συμμετοχής στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. Η εστίαση στο ασφαλές παιχνίδι αναδεικνύει την ευθύνη της πολιτείας και των παρόχων τυχερών παιχνιδιών να ενισχύσουν περαιτέρω τους μηχανισμούς προστασίας των παικτών. Η θεματολογία του συνεδρίου θα περιλαμβάνει τις τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις γύρω από τις πρακτικές του ασφαλούς παιχνιδιού από την οπτική των ρυθμιστικών αρχών Γαλλίας, Μάλτας, Ελλάδας και Κύπρου, δεδομένα από διάφορες χώρες για τη συμμετοχή των παικτών πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, Covid-19 και επιπτώσεις, τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες, διαταραχή τυχερών παιχνιδιών και ενδοοικογενειακή βία, καθώς και άλλα σημαντικά θέματα. Το Συνέδριο απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας, τόσο σε ιδιωτικές εταιρίες όσο και σε οργανωμένα σύνολα και επαγγελματίες του κλάδου τυχερών παιχνιδιών, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, συμβούλους επιχειρήσεων, μέσα μαζικής ενημέρωσης, λειτουργούς νεολαίας, δικηγορικά και διαφημιστικά γραφεία, αθλητικές ομοσπονδίες και άτομα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Το συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, λόγω των τρεχουσών συνθηκών.
 
-Ποιο είναι το μήνυμα της εβδομάδας;
 «Ενημερώσου για να παραμείνει το παιχνίδι διασκέδαση/Let’s keep it a game».
 Η ασφαλής συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια υποδηλώνει ότι, το άτομο που θα αποφασίσει να συμμετέχει στα τυχερά παιχνίδια, θα το πράξει χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή τους γύρω του.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας