Τρίτη 5 Ιουλ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Στοίχημα η ανάκαμψη του αγροτικού τομέα

Νίκος Γεωργίου  19/04/2021 16:57
Στοίχημα η ανάκαμψη του αγροτικού τομέα

Στοίχημα η ανάκαμψη του αγροτικού τομέα

Νίκος Γεωργίου  19/04/2021 16:57

Η Κύπρος είναι μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ που στήριξε έγκαιρα τον πρωτογενή της τομέα με συγκροτημένο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του κλάδου και την καταλυτική συμβολή του στη διασφάλιση της επάρκειας τροφίμων στην αγορά, η κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων με στόχο τη στήριξη του αγροτικού τομέα.

Από το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίθηκαν πέραν των 30 οριζόντιων και εξειδικευμένων μέτρων, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα €15 εκατ.. Παράλληλα, προωθήθηκαν αρκετές μεταρρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις, με σκοπό την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και τη διασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος για τους παραγωγούς μας. Τα μέτρα αφορούν κλάδους που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία, όπως είναι οι αγρότες που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές, οι αιγοπροβατοτρόφοι, οι αμπελουργοί, οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών, οι παραγωγοί λαχανικών, οι αλιείς, οι ανθοκαλλιεργητές και άλλοι. Επιπλέον, εξαγγέλθηκαν μέτρα ύψους €97 εκατ. για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, για τη μεταβατική περίοδο 2021. Τα  μέτρα  περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων χρηματοδότηση δράσεων έξυπνης γεωργίας μέσα από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης των προβλημάτων που προκύπτουν στις ορεινές περιοχές κυρίως από έντονα καιρικά φαινόμενα, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για καλύτερη εξυπηρέτηση της άρδευσης καθώς και εφαρμογή σχεδίου με σκοπό την ορθολογική διατήρηση των κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Έγιναν αρκετά, μπορούν όμως να γίνουν και περισσότερα. Στόχος είναι ο τομέας να αποτελέσει ξανά πυλώνα στήριξης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, μέσα από την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξή του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από  μεταρρυθμίσεις που ήδη προωθούνται από την κυβέρνηση, όπως:

  • Αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον αγροτικό τομέα
  • Ανάδειξη των κυπριακών προϊόντων και η προστασία τους από τον αθέμιτο ανταγωνισμό
  • Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών
  • Ορθολογική αξιοποίηση του Μητρώου Αγροτών
  • Βελτίωση του συστήματος γεωργικής ασφάλισης
  • Αναθεώρηση του Νόμου για τη λειτουργία κτηνοτροφικών περιοχών
  • Προώθηση της καινοτομίας και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών για μείωση του κόστους παραγωγής, η παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • Προώθηση της πράσινης και βιώσιμης γεωργίας, με στόχο τη μείωση της χρήσης γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων και λιπασμάτων και η ενίσχυση της βιολογικής Γεωργίας
  • Εφαρμογή της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποτελεί το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της ΕΕ.

Κεφαλαιώδους σημασίας στη διαδικασία υλοποίησης της αγροτικής πολιτικής είναι η συνεννόηση και η διαβούλευση με το αγροτικό κίνημα. Ακούγοντας και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των άμεσα εμπλεκόμενων, δηλαδή των αγροτών, εξασφαλίζεται η επιτυχής εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Το βέβαιο είναι ότι ο αγροτικός τομέας βρίσκεται σήμερα ενώπιον πολλών προκλήσεων. Η οικονομική κρίση της περιόδου 2008-2013, οδήγησε αρκετούς νέους να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Η αναζωογόνηση του τομέα και η ενίσχυσή του -πάντοτε σε σωστή επιστημονική και επαγγελματική βάση και με στόχο να αποτελέσει πυλώνα ανοικοδόμησης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της υπαίθρου- αποτελεί στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.

Νίκος Γεωργίου

Επαρχιακού γραμματέα ΔΗΣΥ Αμμοχώστου

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας