Δευτέρα 28 Νοε, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Προωθεί αλλαγές για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ο Προδρόμου, αφήνει εκτός ανεξεταστέους

Φοινιώ Σάββα  07/04/2022 17:36
Προωθεί αλλαγές για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ο Προδρόμου, αφήνει εκτός ανεξεταστέους

Προωθεί αλλαγές για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ο Προδρόμου, αφήνει εκτός ανεξεταστέους

Φοινιώ Σάββα  07/04/2022 17:36

Με τη μορφή του κατεπείγοντος κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, τροποποιητικό νομοσχέδιο, για τους Περί Δειξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμους του 2017 και 2019, το αρμόδιο Υπουργείο, αφού έλαβε έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Την ίδια ώρα, στην Επιτροπή συνεχίστηκε η συζήτηση για το Σχέδιο που είχε παρουσιάσει το Υπουργείο Παιδείας, για τις Παγκύπριες Εξετάσεις, με τους εμπλεκόμενους φορείς στην εκπαίδευση να στέκονται στις αναφορές για τους ανεξεταστέους μαθητές και την εισήγηση να τους απαγορευτεί να συμμετέχουν στις εξετάσεις πρόσβασης.

Η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής σε έκτακτη συνεδρία της, έθεσε επί τάπητος τις αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν, για την αναφορά ότι όσοι μαθητές κριθούν ανεξεταστέοι ή δεν ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους, όπως προνοείται από τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς 2017 έως του 2020, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Αυτή η αναφορά έφερε την αντίδραση, τόσο των γονιών και μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών.

Παίρνοντας το λόγο και ανοίγοντας την συζήτηση, ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Κυπριανός Λούης, κατέθεσε στα μέλη της Επιτροπής, αλλά και τους προσκεκλημένους δεύτερο σχέδιο από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος, με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμους του 2017 και 2019».

Σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο, το Υπουργείο Παιδείας προτείνει τροποποιήσεις σε επτά άρθρα του βασικού νόμου. Η πρώτη τροποποίηση, αναφέρει πως το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του όρου «Επιτροπή Ελέγχου» και του ορισμού αυτού. Η δεύτερη τροποποίηση αναφέρει ότι το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται και αναφέρεται ότι «η ημερομηνία έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης τοποθετείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Παγκύπριων Εξετάσεων απόλυσης για την Γ’ τάξη Λυκείου και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για την Γ’ τάξη Λυκείου».

Η τρίτη τροποποίηση ήταν αυτή που έχει επιφέρει και τις περισσότερες αντιδράσεις, αφού αναφέρει πως τροποποιείται το άρθρο 6 του βασικού νόμου και προστίθεται ότι «νοείται ότι, οι μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου που υστερούν και παραπέμπονται σε ανεξετάσεις και οι μαθητές με μη πλήρη φοίτηση όπως προνοείται από τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς 2017 έως του 2020, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης».

Η τέταρτη τροποποίηση που προτείνει το Υπουργείο, στο εν λόγω νομοσχέδιο, αναφέρει πως αντικαθίσταται ο πλαγιότιτλος του άρθρου 14 του βασικού νόμου με το «Επιτροπή Θεματοθέτησης» και αντικατάσταση σε όσες αναφορές υπάρχουν για τις Επιτροπές Θεματοθέτησης. Η πέμπτη τροποποίηση αναφέρει ότι στο άρθρο 16 του βασικού νόμου, αντικαθίσταται ο πλαγιότιτλος με το «Σύνθεση Επιτροπής Θεματοθέτησης» και αντικαθίστανται κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, λόγω φρασεολογίας.

Η έκτη τροποποίηση αναφέρει πως διαγράφεται το άρθρο 17 του βασικού νόμου, ενώ η τελευταία τροπολογία αναφέρει πως το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται και προστίθεται η πρόταση «νοείται ότι η αρμόδια αρχή δύναται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, που οφείλεται σε εχθροπραξίες, πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημία, σεισμό και καταιγίδα, να εκδίδει σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 31ης Ιανουαρίου έκαστου έτους και πριν από την ημερομηνία των Παγκύπριων Εξετάσεων, νέο διάταγμα αναθεωρώντας τον Οδηγό των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης».

Φωνές για τους ανεξεταστέους

Στην Επιτροπή Παιδείας, καλεσμένοι βρέθηκαν και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων, αλλά και των οργανωμένων γονέων, οι οποίοι στις τοποθετήσεις τους εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες για τις αναφορές για τους ανεξεταστέους. Πρώτος το λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας Χατζησάββας, ανέφερε πως οι τροποποιήσεις που έχει καταθέσει το Υπουργείο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ έδωσε κάποιες αλλαγές που έχει καταγράψει η οργάνωση.

Όπως σημείωσε, το Υπουργείο πρέπει να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που έχει διαγραφεί η Επιτροπή Ελέγχου, την οποία χαρακτήρισε, μάλιστα, ως δεύτερο μάτι στις εξετάσεις. Συνεχίζοντας, αναφερόμενος στην τροποποίηση που αφορά στις ημερομηνίες έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων, η θέση της οργάνωσης είναι όπως προστεθεί πως η ημερομηνία αυτή δεν θα ξεπερνά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Όσον αφορά στους ανεξεταστέους, ο κ. Χατζησάββας σημείωσε πως είναι στα χέρια των βουλευτών αν θα αποδεχτούν την εν λόγω τροποποίηση, ωστόσο ως οργάνωση, σημείωσε, δεν έχει πρόβλημα να παρακαθήσουν οι εν λόγω μαθητές σε εξέταση.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ σημείωσε πως την αντίδραση της οργάνωσης έχει προκαλέσει και η αναφορά «επιδημία» και όχι «πανδημία», καθώς επιδημία μπορεί να παρατηρηθεί και με την έξαρση της γρίπης. «Κάθε φορά που θα υπάρχει μία επιδημία, θα μετακινούνται οι Παγκύπριες;», διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος των οργανωμένων γονέων, Χαράλαμπος Διονυσίου, ο οποίος σημείωσε πως ως Συνομοσπονδία είναι αντίθετη με την τοποθέτηση ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης οι ανεξεταστέοι. Συνεχίζοντας, ο κ. Διονυσίου σημείωσε πως όσον αφορά στους θεματοθέτες θα πρέπει να υπάρχει η αναφορά ότι δεν μπορούν να εξέλθουν τους εξεταστικού κέντρου πριν από τα 40 λεπτά, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων, ενώ ως γονείς, υπέδειξε, θεωρούν ως απαραίτητη προϋπόθεση να παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ο κ. Διονυσίου αναφέρθηκε και στο θέμα των παιδιών με αναπηρίες, τονίζοντας πως θα πρέπει να υπάρχουν εύλογες αναπροσαρμογές στα γραπτά, για διευκόλυνση των παιδιών.

Ο εκπρόσωπος των μαθητών στη συνεδρία, αναφερόμενος στην πρόνοια για τους ανεξεταστέους, χαρακτήρισε την κίνηση του Υπουργείου εγκληματική, αφού θα υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους μαθητές και θα πρέπει να φύγει άμεσα.

Η ανταπάντηση του Υπουργείου

Ο λόγος δόθηκε εκ νέου στον διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, ο οποίος απάντησε ότι αντιλαμβάνεται τις αναφορές, τόσο των καθηγητών, όσο και των γονιών, υποδεικνύοντας πως όσον αφορά στους θεματοθέτες, επιμορφώνονται και παρακολουθούν σεμινάρια, ενώ όσον αφορά στην ημερομηνία, σημείωσε πως δεν χρειάζεται να μπει πρόνοια για τις 10/6, αφού είναι δεδομένο ότι δεν θα ξεκινήσουν μετά από την εν λόγω ημερομηνία οι εξετάσεις. Προσθέτοντας, αναφορικά με το χρονικό περιθώριο των 40 λεπτών για την αποχώρηση των θεματοθετών, ο κ. Λούης υπογράμμισε ότι υπάρχει πρόνοια που περιλαμβάνει την εν λόγω άποψη.

Αναφορικά με το θέμα των ανεξεταστέων, ο κ. Λούης σημείωσε πως το Υπουργείο έχει παρουσιάσει ένα σχεδιασμό που ετοίμασε, ενώ σε περίπτωση που η Βουλή ψηφίσει το αντίθετο, το Υπουργείο είναι έτοιμο να λάβει μέτρα, ώστε να συμμετέχουν και οι ανεξεταστέοι μαθητές στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας