Δευτέρα 16 Μαϊ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Στοχεύουν στη διασφάλιση ευκαιριών στους νέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο

  14/01/2022 15:29
Στοχεύουν στη διασφάλιση ευκαιριών στους νέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στοχεύουν στη διασφάλιση ευκαιριών στους νέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο

  14/01/2022 15:29

Στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στους νέους, εστίασε το Εργαστήριο Συν-σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, που διοργάνωσε στις 14 Ιανουαρίου το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη, ως ο Εθνικός Συντονιστής για το Έτος, στις εγκαταστάσεις του Experience Center της PwC Cyprus στη Λευκωσία. Σκοπός του Εργαστηρίου ήταν η διασφάλιση των απαιτούμενων συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπουργείων και Κρατικών Υπηρεσιών, καθώς και των αντιπροσωπευτικών ενώσεων των νέων της Κύπρου, προς επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.

Στο Εργαστήριο Συν-σχεδιασμού συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος και η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση. Επίσης, στο Εργαστήριο έλαβαν μέρος η Αλεξάνδρα Ατταλίδου ως εκπρόσωπος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γενικοί Διευθυντές και στελέχη από όλα τα Υπουργεία και κυβερνητικές υπηρεσίες, ημικρατικούς οργανισμούς, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, τη Σύνοδο Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων, καθώς και εκπρόσωποι του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και άλλων αντιπροσωπευτικών ενώσεων νεολαίας.

Το 2022 ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, λαμβανομένου υπόψη του αρνητικού αντίκτυπου της πανδημίας στους νέους. Βασικό στόχο αποτελεί η διασφάλιση ευκαιριών και προοπτικών για τη νέα γενιά στη μετά πανδημία περίοδο, καθώς και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική και κοινωνική ζωή των κρατών μελών, στο πλαίσιο της προσπάθειας οικοδόμησης μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης.

Σεντώνας: Συσχετισμός Εθνικού Πλάνου για το Έτος με τους Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία

Κατά την παρουσίασή του, ο Επίτροπος του Πολίτη Παναγιώτης Σεντώνας, αναφέρθηκε στους Στόχους του Εθνικού Πλάνου για το Έτος Νεολαίας, καθώς και στη διασύνδεσή τους με τους Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την ισότητα των φύλων, τη διαμόρφωση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, την ψυχική υγεία και ευεξία, τη διασφάλιση απασχόλησης για όλους, τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης, καθώς και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Συνεχίζοντας, ο κ. Σεντώνας ανέφερε πως «η πανδημία επέφερε μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στους νέους ανθρώπους – στην εκπαίδευσή τους, την κοινωνική τους ένταξη, την απασχόληση και την ψυχική τους υγεία. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας μάς δίνει την ευκαιρία να εστιάσουμε στο πώς διανοίγονται εκ νέου προοπτικές και ευκαιρίες για τη νέα γενιά στη μετά την πανδημία περίοδο, μέσα από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης NextGenerationEU».

Προδρόμου: Περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για τους νέους σε όλα τα επίπεδα

Στην εισαγωγική του παρέμβαση ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου ανέφερε ότι «ως Υπουργείο αρμόδιο για θέματα της νέας γενιάς είδαμε από την πρώτη στιγμή με θετικό φακό την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ανακήρυξη του 2022 ως έτους Νεολαίας. Η επιλογή που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ιδιαίτερα εύστοχη: έτος νεολαίας, για να εστιάσουμε στο αύριο, στην ελπίδα για το αύριο και γι’ αυτό τον λόγο χρειάζεται να ενδυναμώσουμε τους νέους και τις νέες και να τους δώσουμε ευκαιρίες. Συμφωνούμε με το σκεπτικό και τη στοχοθεσία της, καθώς και το πνεύμα που τη διέπει».

Ο κ. Προδρόμου επεσήμανε ότι η νεολαία έχει πληγεί σοβαρά από την πρωτοφανή πανδημία τα τελευταία δύο χρονιά και χρειάζεται άμεσα υποστήριξη και ενδυνάμωση. «Η παροχή περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών στους νέους, ειδικότερα στους λιγότερο προνομιούχους, είναι καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει να διανοιχθεί σε όλα τα επίπεδα: το τοπικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ανανεωθεί η δέσμευσή μας για ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή των νέων για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον: ένα μέλλον πιο πράσινο, για όλους και όλες, συμπεριληπτικό και βέβαια ένα μέλλον ψηφιακό. Θέλουμε οι νέες και οι νέοι να οδηγήσουν το μέλλον, την πορεία μετά και έξω από την πανδημία», τόνισε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, σημείωσε πως οι επιδιωκόμενες μεταρρυθμίσεις έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των παιδαγωγικών προσεγγίσεων, την αναβάθμιση των δομών και τη βελτίωση των υποδομών για την ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.

Ο κ. Προδρόμου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο νέο Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητών και Μαθητριών που εφαρμόζεται σταδιακά αυτά τα χρόνια, το νέο σχέδιο αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τελική διαμόρφωση, καθώς και στο σχέδιο για την καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκών της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, όπως και στην ανάγκη προώθησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης γενικότερα.

Κλείνοντας, ο Υπουργός ανέφερε πως ορισμένες από τις προαναφερθείσες μεταρρυθμίσεις έχουν περιληφθεί για στήριξη στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Κύπρος-Το αύριο», ενώ σειρά δράσεων υλοποιούνται από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες με την υποστήριξη τόσο εθνικών, όσο και ευρωπαϊκών πόρων, με βασικότερους το ERASMUS +, το Κεφάλαιο Νεολαία, καθώς και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Ισχυρή η βούληση της πολιτείας να προστατεύσει το μέλλον των νέων, διαβεβαιώνει ο Κόκκινος

Στη δική του παρέμβαση ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος είπε πως "με την έλευση του νέου έτους και σε συνθήκες, ακόμη, πανδημίας οφείλουμε να ανακάμψουμε, να αναπτυχθούμε και να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες, ένα καλύτερο, πιο υγιές, πιο ανθεκτικό και πιο βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη μας".

Απευθυνόμενος στους νέους και νέες που συμμετείχαν στο εργαστήρι, ανέφερε πως αποτελούν "έμπνευση στο ταξίδι αυτό και δίνουν ώθηση να προχωρήσουμε με τολμηρά και γοργά βήματα, αξιοποιώντας το μεγαλύτερό μας πλεονέκτημα δηλαδή την ποιότητα, τις ικανότητες και τη ψυχική δύναμη της νεολαίας μας".

"Η ισχυρή βούληση της Πολιτείας να προστατεύσει το μέλλον των νέων θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Αντανακλάται εξάλλου και στην παρουσία όλων μας σήμερα εδώ. Το Υφυπουργείο, συγκεκριμένα, προτίθεται να δρομολογήσει εντός του έτους στοχευμένες ενέργειες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, και όχι μόνο", συμπλήρωσε.

Ο Υφυπουργός διευκρίνισε πως αυτές τις ενέργειες θα τις συνδιαμορφώσει το Υφυπουργείο μαζί με τους ίδιους τους νέους, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις δικές τους ιδέες, ενδιαφέροντα και προσδοκίες. Πρόκειται, πρόσθεσε, για "ενέργειες για συνδιαμόρφωση πολιτικών και ευρεία διάχυση της σημασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που τόσο χρειάζεται η χώρα μας, το οποίο θέτει τις βάσεις για μία ακμάζουσα, ανταγωνιστική οικονομία και μία ευημερούσα, χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία".

Αναφέρθηκε ακόμη στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο οποίο €282 εκατομμύρια, πέραν του 23% των συνολικών επενδύσεων, αφιερώνονται σε δράσεις με ψηφιακή υφή, που στόχο έχουν να  εξοπλίσουν τους νέους με όλα τα εχέγγυα, εργαλεία, γνώσεις και δεξιότητες για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη, και ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά. 

Ανθούση: Να ακούσουμε πραγματικά όσα έχουν να μας πουν οι νέοι για τις ανησυχίες και το όραμά τους

Στο χαιρετισμό της η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση είπε πως η συμπερίληψη των ζητημάτων που απασχολούν τους νέους στην ατζέντα των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και των κέντρων λήψεως αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιδιώκει να ενισχύσει τους νέους, να τους δώσει φωνή και να αυξήσει τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες χάραξης πολιτικών.   

Αναφέρθηκε στο ρόλο του Υφυπουργείου της στην επίτευξη των στόχων για την ενδυνάμωση των νέων στη χώρα μας, με σημαντικότερο, όπως είπε, την προώθηση στρατηγικών από την παιδική κιόλας ηλικία. Σύμφωνα με την Υφυπουργό, το Υφυπουργείο της έχει προχωρήσει σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία/Υπηρεσίες στη δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2022.  

"Στόχος της εν λόγω Σύστασης του Συμβουλίου είναι, μεταξύ άλλων, η πρόληψη και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών, η πρόσβαση σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες (προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, τροφή και στέγαση). Για την επίτευξη του στόχου απαιτείται μια σειρά πολιτικών αποφάσεων και δράσεων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των παιδιών αυτών στις βασικές υπηρεσίες", εξήγησε η κ. Ανθούση.

Πρόσθεσε πως η ενίσχυση των νέων υπό φροντίδα επιτυγχάνεται παράλληλα μέσω του θεσμού της ημιανεξάρτητης διαβίωσης και η επιδίωξη είναι, σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και άλλους φορείς όπως είναι οι Τοπικές Αρχές, να εφαρμοστούν προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, διευρύνοντας έτσι τις προοπτικές για επαγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωση.

Η κ. Ανθούση είπε παράλληλα πως το Υφυπουργείο, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επενδύει στην επέκταση της διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτών κέντρων παιδικής φροντίδας για βρέφη και παιδιά μέχρι την ηλικία των 3 ετών και 8 μηνών.

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στους ευρύτερους σχεδιασμούς μας για διευκόλυνση των νεαρών γονέων, με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, έτσι ώστε, αφενός, τα παιδιά να εντάσσονται σε ένα μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον που συντείνει στην ανάπτυξή τους και, αφετέρου, οι γονείς να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας αρμονικά την επαγγελματική, την κοινωνική και την προσωπική ζωή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας