Δευτέρα 16 Μαϊ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Ζαννέτου: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην προστασία ατόμων με αναπηρίες

  03/12/2021 18:34
Ζαννέτου: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην προστασία ατόμων με αναπηρίες

Ζαννέτου: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην προστασία ατόμων με αναπηρίες

  03/12/2021 18:34

Σε εθνικό επίπεδο, το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, παρακολουθεί ακούραστα τις εξελίξεις που αφορούν στην προστασία των ατόμων με αναπηρίες και τη συνεχή προσπάθεια της Δημοκρατίας για την τήρηση των διεθνών της υποχρεώσεων με αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις, αναφέρει η Επίτροπος Λουΐζα Ζαννέτου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες.

Σημειώνει ότι εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη στην προστασία των ατόμων με αναπηρίες  έλαβε χώρα μόλις τον Απρίλιο με τη πρόσφατη τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου του 2000 (127(Ι)/2000) με τον Ν. 56(Ι)/2021 ο οποίος αντικατέστησε τον ορισμό του άρθρου 2 ως προς τον όρο «αναπηρία».

Τονίζεται η συμπερίληψη των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες στον ορισμό ως «μακροχρόνια πνευματική διαταραχή» και η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία και αλλαγή βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση με την σύγχρονη αντίληψη της διεθνούς επιστημονικής  κοινότητας ως προς τα άτομα με ψυχική ασθένεια στις πρόνοιες του νόμου υπό το φως των διεθνών νομικών κειμένων. Λέξεις και φράσεις όπως «ανεπάρκεια» και «μειονεξία» εξαλείφονται από τον προγενέστερο ορισμό για να συνάδει πλήρως με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η Επίτροπος αναφέρει ότι σε μια προσπάθεια καλύτερης εφαρμογής των διεθνών της υποχρεώσεων ως προς την προστασία και διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος στην εργασία και προαγωγής ευκαιριών απασχόλησης και εξέλιξης της σταδιοδρομίας των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας και στην επαγγελματική αποκατάσταση, η Βουλή έχει ψηφίσει τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009 (Ν. 146(I)/2009), όπως έχει τροποποιηθεί, αποβλέποντας στην ανάληψη θετικών δράσεων, μέσω ειδικών διατάξεων, για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, σημειώνει, με τον Ν. 146(Ι)/2009 ρυθμίζεται η πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες που ικανοποιούν καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, σε ποσοστό 10% των εκάστοτε υπό πλήρωση θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, ο περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμος του 2006 (143(I)/2006) καθιερώνει την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) ως κοινωνικό εταίρο του κράτους σε θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία και δημιουργεί υποχρέωση για κάθε υπηρεσία του κράτους που αποφασίζει για θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα άτομα με αναπηρία, διαβούλευσης με την ΚΥΣΟΑ.

Πέραν τούτων, συνεχίζει η Επίτροπος, ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμος του 1980 (Ν. 36/1980), όπως έχει τροποποιηθεί, διέπει το δικαίωμα ατόμων με αναπηρίες σε επιδόματα, ενώ το δικαίωμα σε χορηγία σε τυφλά άτομα ρυθμίζεται ειδικότερα από τον περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμο του 2011 (Ν. 11(Ι)/2011), όπως έχει τροποποιηθεί. Επιπρόσθετα, έχει δημιουργηθεί Ειδικό Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, με κύριο σκοπό την προαγωγή της επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας συγκεκριμένων προγραμμάτων και άλλων δραστηριοτήτων εντός των πλαισίων της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ο περί του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, Νόμος του 2000 (Ν. 103(I)/2000), όπως έχει τροποποιηθεί).

Τέλος, σημειώνει, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες κατοχυρώνονται έμμεσα και από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ειδικότερα από το άρθρο 9 (θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ατόμου για αξιοπρεπή διαβίωση και κοινωνική ασφάλεια) και το άρθρο 28 (δικαίωμα ίσης μεταχείρισης).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας