Τετάρτη 27 Οκτ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Τόσα θα είναι το πρόστιμο στις επιχειρήσεις που δεν θα δέχονται πληρωμή με κάρτες

  24/09/2021 16:43
Τόσα θα είναι το πρόστιμο στις επιχειρήσεις που δεν θα δέχονται πληρωμή με κάρτες

Τόσα θα είναι το πρόστιμο στις επιχειρήσεις που δεν θα δέχονται πληρωμή με κάρτες

  24/09/2021 16:43

Ελέγχους σε επιχειρήσεις για επιβεβαίωση της εφαρμογής του Διατάγματος που αφορά την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτες για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής, προτίθεται να πραγματοποιήσει το Τμήμα Φορολογίας, εντός Οκτωβρίου του 2021 και σε περίπτωση παράβαση των προνοιών του Διατάγματος θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι και €2.000. 

Σε ανακοίνωση το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα έπρεπε να είχαν συμμορφωθεί με το Διάταγμα μέχρι και τις 18/9/2021, ενώ επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της προθεσμίας συμμόρφωσης, η εφαρμογή του Διατάγματος παρατείνεται μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου του 2021.

Επιπλέον, αναφέρει ότι επιχειρήσεις οι οποίες καθίστανται «Υπόχρεοι» για αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτες, μετά την εφαρμογή του Διατάγματος (μετά τις 18/9/2021), οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται «Υπόχρεοι».

Αναφορικά με την ενημέρωση καταναλωτών για αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας, αναρτώντας σχετική πληροφόρηση στην είσοδο των υποστατικών και στα ταμεία.

Προσθέτει ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του Διατάγματος, επιβάλλεται, με βάση το άρθρο 50ΣΤ του Νόμου, διοικητικό πρόστιμο μέχρι και €2.000. 

Σύμφωνα με το Διάταγμα, ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα προς εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές όπως ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS, μέθοδοι και εφαρμογές όπως virtual POS που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας δηλαδή πωλήσεις εξ’ αποστάσεως.

Νοείται ότι για σκοπούς εφαρμογής της πιο πάνω παραγράφου, η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης όπως e-banking δεν αποτελούν τερματικό αποδοχής καρτών.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής όπως VISA, MASTER CARD, MAESTRO, UNION PAY και άλλες παρόμοιες και δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσων πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές σύστημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας