Παρασκευή 7 Οκτ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Έτσι θα γίνει η απογραφή πληθυσμού-Η πληθυσμιακή εξέλιξη στο πέρασμα του χρόνου

Γιώργος Χατζηπαναγή  20/09/2021 06:58
Έτσι θα γίνει η απογραφή πληθυσμού-Η πληθυσμιακή εξέλιξη στο πέρασμα του χρόνου

Έτσι θα γίνει η απογραφή πληθυσμού-Η πληθυσμιακή εξέλιξη στο πέρασμα του χρόνου

Γιώργος Χατζηπαναγή  20/09/2021 06:58

Στους δρόμους θα βρίσκονται σε δύο εβδομάδες, περίπου χίλια ειδικά εκπαιδευμένα πρόσωπα, τα οποία θα προβούν σε αναλογική απογραφή του πληθυσμού της Κύπρου, η οποία από το 2031 θα διεξάγεται μόνο ηλεκτρονικά.

Με βάση τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απογραφή πληθυσμού διεξάγεται κάθε δέκα χρόνια, με την τελευταία να έχει πραγματοποιηθεί το 2011.

Τότε, ο πληθυσμός της περιοχής που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, ανερχόταν στις 856,960 άτομα. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται δέκα χρόνια αργότερα ο πληθυσμός να έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Τι θα καταγράφεται

Σκοπός της απογραφής είναι η πλήρης και ακριβής γεωγραφική κάλυψη, καθώς και η καταγραφή όλων των κατοικιών, ιδρυμάτων, νοικοκυριών και ατόμων, Κυπρίων και ξένων υπηκόων, που διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ουσιαστικά θα καταγράφονται μεταξύ άλλων το φύλο, η ηλικία, η υπηκοότητα, ο τόπος γέννησης, το επίπεδο μόρφωσης, το επάγγελμα και η οικογενειακή κατάσταση του κάθε ανθρώπου, καθώς επίσης και η σύνθεση του κάθε νοικοκυριού. Επίσης, θα καταγράφονται στοιχεία για το μέγεθος των κατοικιών, το εμβαδόν τους, τον τύπο κατοικίας, το έτος ανέγερσης τους, το είδος θέρμανσης, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη, κτλ. 

Τέλος, θα καλύπτεται επίσης ο πληθυσμός που διαμένει είτε σε στέγες ηλικιωμένων, είτε σε μοναστήρια ή ακόμα και στις φυλακές.

Σημειώνεται ότι για να αναγνωρίζουν οι πολίτες τα άτομα που θα προβαίνουν στις απογραφές, αυτά θα έχουν ειδική ταυτότητα της Στατιστικής Υπηρεσίας, η οποία θα πιστοποιεί την εξουσιοδότηση που τους δίδεται, βάσει της νομοθεσίας για να συλλέγουν πληροφορίες.

Τεχνολογικές καινοτομίες

Η απογραφή θα ολοκληρωθεί περί τις αρχές Δεκεμβρίου και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται περί τις αρχές Ιανουαρίου 2022. Τα συγκεκριμένα στοιχεία, στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν ως βάση, ώστε να δημιουργηθεί Στατιστικό Πληθυσμιακό Μητρώο, το οποίο από τούδε και στο εξής θα ενημερώνεται από τις αρμόδιες πηγές.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, «η δημιουργία αυτού του Μητρώου Πληθυσμού θα εκμηδενίσει το μεγάλο κόστος διενέργειας απογραφών πληθυσμού, οι απογραφόμενοι δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τον φόρτο απόκρισης και τα επικαιροποιημένα στοιχεία θα μπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς χάραξης πολιτικής σε ετήσια βάση».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ανέπτυξε για τις ανάγκες της απογραφής Πληθυσμού ένα αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα.

Το σύστημα αποτελείται από τέσσερις εφαρμογές. Πρόκειται για την εφαρμογή του απογραφέα που είναι εγκατεστημένη στα tablet που θα χρησιμοποιούν οι απογραφείς και στο οποίο θα καταχωρούνται τα δεδομένα. Ακολούθως, όλα τα δεδομένα που συλλέγονται θα μεταφέρονται μέσω του διαδικτύου στην κεντρική βάση δεδομένων.

Η δεύτερη εφαρμογή, είναι αυτή του «περιφερειακού επιθεωρητή», η οποία επιτρέπει την επεξεργασία των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, καθώς και την παρακολούθηση της κάλυψης. Η τρίτη εφαρμογή είναι αυτή του «επαρχιακού λειτουργού», από την οποία οι υπεύθυνοι λειτουργοί της Στατιστικής Υπηρεσίας μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο της συλλογής δεδομένων στην επαρχία τους. Τέλος, υπάρχει η κεντρική εφαρμογή, από την οποία η διοίκηση της Στατιστικής Υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο στο επίπεδο της χώρας.

Τι δείχνουν οι απογραφές του παρελθόντος

Τα στοιχεία από τις απογραφές που έγιναν στο παρελθόν έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, αφού σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, η πρώτη απογραφή έγινε στις 4 Απριλίου 1881.

Όπως διαπιστώθηκε τότε, ο πληθυσμός της χώρας ήταν 186 χιλιάδες, ενώ δέκα χρόνια αργότερα, έφθασε τις 209 χιλιάδες, φανερώνοντας ουσιαστικά την αυξητική τάση που είχε ο πληθυσμός στην Κύπρο.

Σταδιακά και μέχρι το 1931, ο αριθμός των πολιτών έφθασε τις 347 χιλιάδες. Όπως αναφέρεται εξάλλου, η απογραφή του 1960 ήταν η πρώτη που διενεργήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και η τελευταία υπό την επίβλεψη των Βρετανών.

Παρότι το 1973 διενεργήθηκε νέα απογραφή, κατά την οποία ο πληθυσμός ανερχόταν στις 631 χιλιάδες, εντούτοις τρία χρόνια αργότερα αποφασίστηκε να γίνει νέα απογραφή, λόγω των ραγδαίων μεταβολών που επέφερε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Όπως καταδείχθηκε, ο πληθυσμός κατήλθε στις 497 χιλιάδες, ωστόσο ο συγκεκριμένο αριθμός αφορούσε τις ελεγχόμενες από την Δημοκρατία περιοχές.

Το 1982, ο πληθυσμός ανήλθε στις 522 χιλιάδες, ενώ δέκα χρόνια αργότερα, αυξήθηκε ακόμα περισσότερο, πλησιάζοντας τον προπολεμικό αριθμό, με 615 χιλιάδες.

Στην απογραφή του 2001, οι διαμένοντες στη Δημοκρατία ήταν πέραν των επτακόσιων χιλιάδων (703,529). Στην τελευταία καταγραφή ο πληθυσμός ήταν 856 χιλιάδες.

Ήξερες ότι…

Τέλος, στη σελίδα διατίθενται κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν την ιστορία της απογραφής πληθυσμού, σε άλλες χώρες του κόσμου.

  • Υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι γύρω στο 3800 π.Χ. στη Βαβυλώνα πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση πληθυσμού και ζώων καθώς και των αποθεμάτων βουτύρου, μελιού, γάλακτος, μαλλιού και λαχανικών.
  • Μια από τις πρώτες διατηρημένες απογραφές στον κόσμο είναι αυτή που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα το 2 μ.Χ. κατά τη δυναστεία των Χαν και θεωρείται από τους μελετητές αρκετά ακριβής.
  • Η πιο γνωστή ιστορική απογραφή στην Ευρώπη είναι καταγεγραμμένη στο βιβλίο Domesday και έγινε το 1086 μ.Χ. από τον Γουλιέλμο Α’ της Αγγλίας. Στο βιβλίο διαφαίνεται η κοινωνική και ταξική διαστρωμάτωση της κοινωνίας της εποχής, καθώς και ο τρόπος οργάνωσής της.
  • Ο αγγλικός όρος «Census» προέρχεται από τη λατινική λέξη «censere» (προς αποτίμηση) που χρησιμοποιείτο κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Η απογραφή ήταν βασικό στοιχείο του ρωμαϊκού συστήματος διοίκησης και παρείχε ένα μητρώο των πολιτών και της περιουσίας τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας