Τετάρτη 22 Σεπ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Ο στόχος των μονάδων Εργασιακής Αποκατάστασης του ΟΚΥπΥ

  05/08/2021 14:30
Ο στόχος των μονάδων Εργασιακής Αποκατάστασης του ΟΚΥπΥ

Ο στόχος των μονάδων Εργασιακής Αποκατάστασης του ΟΚΥπΥ

  05/08/2021 14:30

Η προετοιμασία για επανένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στο εργασιακό περιβάλλον, η δημιουργία κοινωνικών δικτύων προς υποστήριξη της εργασιακής επανένταξης και  η κοινωνική επανένταξη τους στη συνέχεια είναι ένα μεγάλο στοίχημα για κάθε κοινωνία. Σημαντικό λιθαράκι προς την κατεύθυνση αυτή βάζουν οι Μονάδες Εργασιακής Αποκατάστασης (Μ.Ερ.Α) της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, στα πλαίσιο της επαγγελματικής και κοινωνικής αποκατάστασης  των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας λειτουργεί προγράμματα στην κοινότητα δίνοντας την ευκαιρία στα άτομα αυτά να φτάσουν στο καλύτερο επίπεδο αυτονομίας. Για τον σκοπό αυτό δημιούργησε τις δυο Μονάδες εργασιακής αποκατάστασης οι οποίες απευθύνονται σε άτομα ηλικίας 18-60 χρόνων που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα και χρήζουν εκπαίδευσης και στήριξης σε θέματα εργασιακών δεξιοτήτων, αποσκοπώντας στην εργασιακή ένταξη ή επανένταξη τους.

Γενικός στόχος των συγκεκριμένων Μονάδων του ΟΚΥπΥ είναι η προετοιμασία για επανένταξη ή ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στο εργασιακό περιβάλλον, στη δημιουργία κοινωνικών δικτύων προς υποστήριξη της εργασιακής επανένταξης, μέσω της συνεργασίας με άλλους φορείς, όπως επίσης και στην τελική και κοινωνική επανένταξη των ατόμων.

Οι συγκεκριμένες Μονάδες, στην παρούσα φάση, λειτουργούν στη Λευκωσία και στην Λεμεσό. Η Μ.Ερ.Α Λευκωσίας, λειτουργεί από το 2002 σε στενή συνεργασία με την εθελοντική οργάνωση «Σύνδεσμος Προστασίας Ψυχικής Υγείας» και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Μ.Ερ.Α Λεμεσού άρχισε την λειτουργία της τον Ιούλιο 2010 σε συνεργασία  με τον "Όμιλο Ψυχικής Υγείας ". Επιπλέον η Μ.Ερ.Α Λευκωσίας  λειτουργεί στην Λάρνακα πρόγραμμα αξιολόγησης και εργασιακής επανένταξης στα Εξωτερικά ιατρεία του παλαιού νοσοκομείου Λάρνακας  και η Μ.Ερ.Α Λεμεσού λειτουργεί στην Πάφο πρόγραμμα εναλλακτικής απασχόλησης στα εξωτερικά ιατρεία Πάφου στο γενικό νοσοκομείο Πάφου.

Οι δυο Μονάδες συνεργάζονται με άλλα τμήματα της Διεύθυνσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, καθώς επίσης και με άλλους φορείς και υπηρεσίες όπως το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ατόμων με Αναπηρίες, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Κέντρο Παραγωγικότητας, Δημοτικές Αρχές, την Αρχή Ανάπτυξης  Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να καλυφθούν οι εξειδικευμένες ανάγκες των ασθενών.

Συγκεκριμένα, οι Μονάδες Εργασιακής Αποκατάστασης στοχεύουν στην πολύπλευρη στήριξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ώστε να πετύχουν μια ικανοποιητική και αποδοτική επανένταξη η ένταξη στην αγορά εργασίας. Επίσης, οι  Μονάδες αυτές μπορούν να βοηθήσουν τόσο  άτομα που αναζητούν εργασία, μέσα από συμβουλευτική πάνω σε εργασιακά θέματα και εξεύρεση θέσεων εργασίας, όσο και τα άτομα που βρίσκονται ήδη σε επαγγελματικό περιβάλλον και αντιμετωπίζουν δυσκολίες να διατηρηθούν σε αυτό, μέσα από στήριξη και καθοδήγηση στους πραγματικούς  χώρους εργασίας, αλλά και με την κατάλληλη προετοιμασία και στήριξη των εργοδοτών από τους καθοδηγητές εργασίας και τους εργοθεραπευτές  που αποτελούν μέρος της διεπαγγελματικής ομάδας της Μονάδας Εργασιακής Αποκατάστασης.

Η επίτευξη του παραπάνω σκοπού γίνεται, σε γενικές γραμμές, μέσω της αξιολόγησης, της προετοιμασίας του ατόμου μέσα από ατομικά και ομαδικά προγράμματα, της συνεχούς στήριξης και καθοδήγησης των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, της ευαισθητοποίησης κρατικών και κοινοτικών υπηρεσιών και φορέων για μείωση του στίγματος και της προκατάληψης σχετικά με την Εργασιακή Αποκατάσταση Ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας.

Τα προγράμματα στελεχώνουν εργοθεραπευτές, ψυχολόγος, νοσηλευτικός λειτουργός και καθοδηγητής εργασίας ο οποίος εργοδοτείται με την στήριξη του Τμήματος Κοινωνικής ενσωμάτωσης από τον Σύνδεσμο Ψυχικής Υγείας. Οι παραπομπές γίνονται από επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και από προσωπικούς γιατρούς. 

Με επίκεντρο το εξυπηρετούμενο άτομο δίνεται έμφαση στις δικές του ανάγκες, προσφέρεται υποστήριξη, ενδυνάμωση, συνεργασία, προσφέροντας τις εξής δράσεις:

• αξιολόγηση  και σχεδιασμό δράσεων επαγγελματικής (επαν)ένταξης  ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας

• διερεύνηση των εργασιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόμου, προκειμένου να εκπονηθεί ένα εξατομικευμένο σχέδιο αποκατάστασης για κάθε άτομο

• ομάδες προκατάρτισης και εκπαίδευσης – λειτουργία εναλλακτικών μορφών απασχόλησης στο χώρο της Μονάδας, που στοχεύουν σε ανάπτυξη προεπαγγελματικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων

• ατομικά και ομαδικά προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και προώθησης στην απασχόληση

• στήριξη και καθοδήγηση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας , μέσω των καθοδηγητών εργασίας

• αναζήτηση κατάλληλων θέσεων στην αγορά εργασίας

• πρακτική Δοκιμασία, όπου ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια δοκιμαστική περίοδο σε φυσικό χώρο εργασίας

• ατομική, οικογενειακή συμβουλευτική προσέγγιση σε εργασιακά θέματα

• εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα

• ομάδες στήριξης  εργαζομένων

• κοινωνικές Δραστηριότητες και ομαδικά προγράμματα κοινωνικής επανένταξης

• ομάδες ψυχοεκπαίδευσης οικογενειών και συγγενών

• ευαισθητοποίηση κρατικών και κοινοτικών φορέων για μείωση τους στίγματος και της προκατάληψης σε ότι αφορά την εργασιακή τοποθέτηση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας

• ένταξη/προώθηση των  ατόμων που αδυνατούν να ενταχθούν στην ελεύθερη αγορά εργασίας  σε  εναλλακτικές μορφές  απασχόλησης (π.χ. κοινωνικοί συνεταιρισμοί ή κοινωνικές επιχειρήσεις ή αυτοεργοδότηση).

Οι Μονάδες Εργασιακής Αποκατάστασης σας αφορούν αν:

  • εσείς ή μέλος της οικογένειας σας αντιμετωπίζει πρόβλημα ψυχικής υγείας
  • επιθυμείτε να επανενταχτείτε ομαλά στην απασχόληση
  • έχετε στόχο να γίνετε πιο ανεξάρτητος/τη  και αυτόνομος/μη
  • θέλετε να ενισχυθούν οι δεξιότητες σας
  • διεκδικείτε το δικαίωμα της ισοτιμίας και της αποδοχής χωρίς στιγματισμό και προκατάληψη

Οι Μονάδες, στην παρούσα φάση, λειτουργούν στη Λευκωσία και στην Λεμεσό. Στην Λευκωσία, η Μ.Ερ.Α στεγάζεται στην Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση, αρ. 48 στους Αγίους Ομολογητές, ενώ στην Λεμεσό στεγάζεται στην Γωνία Δημοκρατίας 18 και Ζαχαρία Παπαντωνίου, περιοχή Αγίου Ιωάννη.

Σημειώνεται ότι η Μονάδα στη Λευκωσία δέχεται και κατοίκους Λάρνακας ενώ στη Λεμεσό εξυπηρετούνται ασθενείς και από την Πάφο.

Μάθετε περισσότερα καλώντας το 22305106 για την Μ.Ερ.Α Λευκωσίας και 25827166/167 για την Μ.Ερ.Α Λεμεσού.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας