Τετάρτη 19 Ιαν, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Χαράσσοντας στρατηγική ανάπτυξης για τους μικρούς

  11/05/2021 07:21
Χαράσσοντας στρατηγική ανάπτυξης για τους μικρούς

Χαράσσοντας στρατηγική ανάπτυξης για τους μικρούς

  11/05/2021 07:21

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν απαραίτητη και ζωτικής σημασίας μηχανή δημιουργίας καινοτομίας και θέσεων εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι 90% των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο είναι ΜμΕ, αντιλαμβανόμαστε την τεράστια συνεισφορά τους στην παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, η κρίση, που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δυσχερές περιβάλλον για τις  επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει επηρεάσει τις ΜμΕ σε βαθμό δυσανάλογο με το μέγεθος τους.

Οι ΜμΕ διαθέτουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είτε αποτελούν πλεονεκτήματα για την αξιοποίηση των προκλήσεων, είτε  μειονεκτήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη τους. Μεταξύ άλλων τα κυριότερα πλεονεκτήματα των ΜμΕ είναι η ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, χαμηλότερο κόστος προσαρμογής, άμεση εποπτεία του προσωπικού, και της εξυπηρέτησης του κοινού με δυνατότητα εξυπηρέτησης ιδιαιτέρων αναγκών των πελατών, διευκόλυνση των μεγάλων επιχειρήσεων και εισαγωγή καινοτομιών λόγω της δημιουργικότητας που αναγκάζονται να επιδείξουν.

Μειονεκτήματα των ΜμΕ που λειτουργούν αρνητικά και απειλητικά πολλές φορές προς την ίδια την επιβίωση τους, είναι ο μεγάλος επιχειρηματικός κίνδυνος που δημιουργείται από την συγκέντρωση της εξουσίας στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη και από την έλλειψη κεφαλαίων καθώς και η πιστοληπτική τους αδυναμία για μακροχρόνιο δανεισμό. Η θέση των ΜμΕ δυσχεραίνεται περαιτέρω από τη μικρή παραγωγική ικανότητα τους, τις δυσκολίες στην υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων λόγω στενότητας κεφαλαίων όπως επίσης και από την ανυπαρξία οικονομιών κλίμακας που έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται καλύτερες τιμές από τους προμηθευτές.

Έτσι, για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσής τους, οι ΜμΕ επιβάλλεται να ανανεώνουν σε συνεχή βάση τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής τους.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που εμπεριέχει η συμπερίληψη σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων, καθώς ενδεχομένως να συνιστά μια καθόλα μοναχική διαδικασία, αφού οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν μικρό αριθμό διευθυντικών στελεχών και έχουν να αντιμετωπίσουν μοναδικές προκλήσεις, η ΙΜΗ, η Ελληνική Τράπεζα, η Epic και το Πανεπιστήμιο Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) οργανώνουν το παγκύπριο συνέδριο για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τίτλο «Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Κύπρο», όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να μοιραστούν εμπειρίες και να αναπτύξουν εποικοδομητικό διάλογο για θέματα που αποτελούν την καθημερινή εταιρική τους πρακτική, καθώς επίσης και τις προκλήσεις και τις φιλοδοξίες τους.

Θεματολόγιο

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα γίνει ανασκόπηση της κυπριακής Οικονομίας και ο ρόλος των ΜμΕ, ενώ μεταξύ άλλων θα αναλυθούν θέματα:

  • Χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης των Επιχειρήσεων
  • Καλές πρακτικές διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Σύγχρονες μορφές του Μάρκετινγκ για τις ΜμΕ
  • Ο Σύγχρονος Καταναλωτής: Τα θέλω του και πώς αυτά εξαργυρώνονται σε πωλήσεις
  • Η σχέση επιχείρησης –τράπεζας
  • Χρηματοδοτικά οχήματα για την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Τεχνολογία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός για ΜμΕ
  • Κυπριακές Οικογενειακές Επιχειρήσεις- η σημαντικότητα του πλάνου διαδοχής
  • Πρόσληψη και Κατάρτιση Κατάλληλου Προσωπικού

Το συνέδριο απευθύνεται προς:

Όλα τα διευθυντικά στελέχη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.  

Για εγγραφή, κάντε κλικ εδώ.  

Οργανωτής: IMH

Partners: Epic, Ελληνική Τράπεζα, Πανεπιστήμιο Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus)

Χορηγοί επικοινωνίας: Περιοδικό IN Business, Περιοδικό GOLD, Πόρταλ REPORTER

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ, τηλ.: +357 22505555, φαξ: 22679820, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com, ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας