Πέμπτη 9 Δεκ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Οι αποφάσεις της Ζέτας για τα Ειδικά Σχέδια-Άρχισαν οι αιτήσεις για τον Απρίλιο

  27/04/2021 13:39
Οι αποφάσεις της Ζέτας για τα Ειδικά Σχέδια-Άρχισαν οι αιτήσεις για τον Απρίλιο

Οι αποφάσεις της Ζέτας για τα Ειδικά Σχέδια-Άρχισαν οι αιτήσεις για τον Απρίλιο

  27/04/2021 13:39

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι δημοσιευτήκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι ακόλουθες πρόσθετες Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID-19, για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν σήμερα οι Αποφάσεις:

 • η Απόφαση για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών (Απόφαση Αρ. 114, Κ.Δ.Π. 176/2021) για την περίοδο από την 26η Απριλίου 2021 μέχρι την 9η Μαΐου 2021.
 • η Απόφαση για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης - Τροποποίηση (Απόφαση Αρ. 115, Κ.Δ.Π. 177/2021).

Αναφορικά με την Απόφαση (Αρ. 109) του 2021 (Κ.Δ.Π. 168/2021) η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Απριλίου 2021 και αφορούσε στην περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021 αυτή τροποποιείται με την προσθήκη της παραγράφου «15».

 • η Απόφαση για το Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση - Τροποποίηση (Απόφαση Αρ. 116, Κ.Δ.Π. 178/2021).

Αναφορικά με την Απόφαση (Αρ. 112) του 2021 (Κ.Δ.Π. 171/2021) η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Απριλίου 2021 και αφορούσε στην περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021, το Παράρτημα Ι της Κ.Δ.Π. 171/2021 διαγράφεται και αντικαθίσταται από το Έντυπο ΕΕΑ.5 που ορίζεται στο Παράρτημα Ι της Απόφασης με Αρ.116 και το Παράρτημα ΙΙ της Κ.Δ.Π. 171/2021 τροποποιείται με τη διαγραφή της γραμμής «47. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής» και της γραμμής «48. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία» και την αναρίθμηση της γραμμής που ακολουθεί.

Στο μεταξύ το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι έχουν αναρτηθεί σήμερα στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy οι αιτήσεις για τα ακόλουθα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021:

 1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Αίτηση ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14),
 2. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό (Αίτηση ΕΕΑ.10 ή ΕΕΑ.11),
 3. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Αίτηση ΕΕΑ.4),
 4. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Αίτηση ΕΕΑ.8) και
 5. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Υγείας (Αίτηση ΕΕΑ.15).

Έχουν επίσης αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy υποδείγματα Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή που πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με την αντίστοιχη αίτηση.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τα πιο κάτω Ειδικά Σχέδια θα ακολουθήσουν:

 1. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Αίτηση ΕΕΑ.3),
 2. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Αίτηση ΕΕΑ.5),
 3. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών κάτω των έξι (6) ετών ή Παιδιών που φοιτούν σε Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών που εξυπηρετούν παιδιά σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία (Αίτηση ΕΕΑ.16)(αφορά την περίοδο 26/4/2021-9/5/2021).

Τονίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021 είναι τα μεσάνυκτα της Δευτέρας, 10 Μαΐου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση που τους αφορά εγκαίρως δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά από την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία και δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.

Τονίζεται ότι για να είναι εφικτή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων θα πρέπει να υποβληθεί και η κατάλληλη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού που αναφέρεται στην κάθε αίτηση, νοουμένου ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας