Κυριακή 25 Σεπ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Την επίλυση διαφορών σε συμβάσεις έργων του Δημοσίου, συζήτησαν ΕΤΕΚ, Γενικό Λογιστήριο και ΕΥ

  09/04/2021 20:33
Την επίλυση διαφορών σε συμβάσεις έργων του Δημοσίου, συζήτησαν ΕΤΕΚ, Γενικό Λογιστήριο και ΕΥ

Την επίλυση διαφορών σε συμβάσεις έργων του Δημοσίου, συζήτησαν ΕΤΕΚ, Γενικό Λογιστήριο και ΕΥ

  09/04/2021 20:33

Το θέμα της αξιοποίησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων του Δημοσίου, μέσω της εισαγωγής σχετικής ρήτρας στα έγγραφα κατασκευαστικών συμβολαίων του δημοσίου, συζήτησαν στη διάρκεια της τηλε-συνάντησης, το ΕΤΕΚ, το Γενικό Λογιστήριο, η Ελεγκτική Υπηρεσία και διάφορες αναθέτουσες Αρχές του κράτους.

Σε ανακοίνωση το ΕΤΕΚ αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της τηλε-συνάντησης, η οποία ήταν πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, επεσήμανε ότι η μη έγκαιρη αντιμετώπιση διαφορών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων οδηγεί κατά κανόνα στην σπατάλη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και στη διατάραξη των σχέσεων μεταξύ των μερών, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται τεράστιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων και με κίνδυνο την ανατροπή των στόχων που έχουν τεθεί για την υλοποίησή τους.

Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ ανέφερε ότι η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει τα οφέλη της αξιοποίησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών όσον αφορά την απρόσκοπτη εξέλιξη των έργων, την ταχεία αντιμετώπιση των διαφορών αλλά και τη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των μερών σε αποδεκτά καλά επίπεδα.

Ανέφερε επίσης ότι οι Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών αποτελούν πλέον διεθνώς ευρέως χρησιμοποιούμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, ενώ πρόσφατα έχει προστεθεί ρήτρα στα κατασκευαστικά συμβόλαια ΜΕΔΣΚ, όπως  για αξιοποίηση πέραν της Διαιτησίας και των πιο ευέλικτων μεθόδων της Διαμεσολάβησης και της Κριτικής Διαδικασίας.

Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ, στη διάρκεια της τηλε-συνάντησης διαφάνηκε ότι υπήρξε γενικά συναντίληψη όσον αφορά το θετικό αντίκτυπο που θα έχει η αξιοποίηση Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, στην αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση διαφορών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων του δημοσίου αλλά και στην ομαλή εξέλιξη των έργων.

Τέλος, το ΕΤΕΚ αναφέρει πως σε συνέχεια της τηλε-συνάντησης, αναμένεται να γίνει ανταλλαγή απόψεων και τυχόν προβληματισμών που δύναται να υπάρχουν σε σχέση με την εφαρμογή των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών σε έργα του Δημοσίου, με σκοπό αυτές να εξεταστούν και να εξευρεθούν τρόποι ώστε να υπερκεραστούν, ώστε να προχωρήσει άμεσα η εισαγωγή ρήτρας σε κατασκευαστικά συμβόλαια έργων του δημοσίου, μέσω της οποίας θα δίδεται η δυνατότητα αξιοποίησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών για την αποτελεσματική επίλυση διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας