Παρασκευή 23 Απρ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Απορρίπτει αναφορές για άσκηση βίας από ιατροσυμβούλιο το Τμ. Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

  05/03/2021 14:15
Απορρίπτει αναφορές για άσκηση βίας από ιατροσυμβούλιο το Τμ. Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

Απορρίπτει αναφορές για άσκηση βίας από ιατροσυμβούλιο το Τμ. Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

  05/03/2021 14:15

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες με ανακοίνωση του, απορρίπτει «κάθε γενική και αόριστη αναφορά, που έγινε για δήθεν άσκηση βίας ή κακοποίησης από ιατροσυμβούλια, που συστήνει το Τμήμα».

Αναφέρει ότι στις Επιτροπές Αξιολόγησης Αναπηρίας συμμετέχουν ιατροί και επαγγελματίες αποκατάστασης από τον ιδιωτικό τομέα και ακολουθούν διαδικασίες με βάση Πρωτόκολλα Αξιολόγησης και σύμφωνα με τις συμβάσεις τους με το Τμήμα, σημειώνοντας ότι από το 2014 που λειτουργεί το νέο Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας μέχρι σήμερα, συνήθως τα παράπονα που υποβάλλει το κοινό προέρχονται από περιπτώσεις που απορρίφθηκαν για λήψη επιδόματος.

Όπως αναφέρεται, ελάχιστες μεμονωμένες καταγγελίες, που υποβλήθηκαν για θέματα συμπεριφοράς των Αξιολογητών διερευνήθηκαν και λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα.

«Η ανωνυμία των Αξιολογητών που συμμετέχουν στις Επιτροπές Αξιολόγησης και η ανακοίνωση μόνο των ειδικοτήτων τους είναι δυστυχώς αναγκαστική για λόγους διαφύλαξης της αντικειμενικότητας των πορισμάτων αξιολόγησης. Μετά την έκδοση και γνωστοποίηση του πορίσματος αξιολόγησης και εξέτασης της αίτησης του, ο πολίτης, σύμφωνα και με τα ισχύοντα για τα προσωπικά του δεδομένα, δύναται να ζητήσει και να έχει πρόσβαση στον φάκελο αξιολόγησης και να πληροφορηθεί για τα ονόματα των αξιολογητών και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τον αφορούν», προστίθεται.

Το Τμήμα, σημειώνει ότι διενεργεί μόνο τις απαραίτητες αξιολογήσεις για να μπορέσει, ως οφείλει στο πλαίσιο της νομοθεσίας και των σχεδίων που διαχειρίζεται, να τεκμηριώσει ότι οι δικαιούχοι για παροχές και υπηρεσίες ικανοποιούν τα απαιτούμενα κριτήρια και προϋποθέσεις.

«Αν κάποιος αιτητής δεν ικανοποιεί τα κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζουν οι νόμοι και τα σχέδια ή κάποιος που λάμβανε ένα επίδομα το έλαβε χωρίς να τα ικανοποιεί, τότε ορθά κρίνεται ως μη δικαιούχος», σημειώνεται.

Οι πραγματικοί δικαιούχοι, αναφέρεται, ενημερώνονται όχι μόνο για τα επιδόματα που αιτούνται, αλλά και για άλλες παροχές και υπηρεσίες που είναι στη διάθεσή τους. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών που το Τμήμα παρέχει ή επιχορηγεί, πέραν των επιδομάτων, είναι η υποστήριξη για ένταξη στην απασχόληση, η υποστήριξη για ένταξη σε κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης, οι κοινωνικοί συνοδοί, η ενδυνάμωση των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες για να παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη τους.

Αποστολή του Τμήματος, που ιδρύθηκε από 1.1.2009, σημειώνεται, ήταν η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα εκσυγχρονίσουν τη διαχείριση των θεμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

«Δώδεκα χρόνια μετά, η διαχείριση αναπηρικών παροχών προς 10.000 λήπτες με δαπάνη €45 εκ. ετησίως, η εφαρμογή του νόμου για τον διορισμό ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με 200 διορισθέντες, η εφαρμογή σχεδίων στήριξης στην ανοικτή αγορά εργασίας 370 ατόμων με νοητική και ψυχική αναπηρία, η εφαρμογή σχεδίων κοινωνικών συνοδών με υπηρεσίες προς 1.170 άτομα με οπτική και νοητική αναπηρία και αυτισμό, η δημιουργία 11 νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης στην κοινότητα άτομα με νοητική αναπηρία ή αυτισμό, ο συντονισμός της Πρώτης Εθνικής Στρατηγικής και των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Αναπηρία αποδεικνύουν πράξεις ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες και βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας