Δευτέρα 19 Απρ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Τοποθετούνται για την μίσθωση κρατικής γης στη μαρίνα Αγίας Νάπας ΥΠΕΣ και Υφ. Τουρισμού

  27/02/2021 15:49
Τοποθετούνται για την μίσθωση κρατικής γης στη μαρίνα Αγίας Νάπας ΥΠΕΣ και Υφ. Τουρισμού

Τοποθετούνται για την μίσθωση κρατικής γης στη μαρίνα Αγίας Νάπας ΥΠΕΣ και Υφ. Τουρισμού

  27/02/2021 15:49

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε σχέση με την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για το Υφυπουργείο Τουρισμού, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, δημοσιεύει αναλυτική  Έκθεση με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του επί σειρά θεμάτων που αναφέρονται στην έκθεση.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται στο θέμα της σύμβασης μίσθωσης κρατικής γης στον Δήμο Αγίας Νάπας, σημειώνοντας ότι δεν κατανοεί πώς συμβάλλουν στη διαφάνεια αναφορές για το συγκεκριμένο θέμα στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται το Υφυπουργείο δεν είναι σε θέση να κατανοήσει , επίσης, τι προσφέρουν στη διαφάνεια, την οποία επικαλείται η Ελεγκτική Υπηρεσία καθώς και γιατί χρειάζονται, ειδικά μάλιστα από τη στιγμή  που η Υπηρεσία δεν έχει καταλήξει σε κάτι μεμπτό, αναφορές που περιέχονται τόσο στη σύνοψη όσο και στο κείμενο της έκθεσης.

Οι αναφορές της Ελεγκτικής Υπηρεσίες στο συγκεκριμένο θέμα όπως παραθέτονται από το Υφυπουργείο είναι οι εξής: «Σημειώνουμε, χάριν διαφάνειας και ιδίως δεδομένου πως η εκμίσθωση αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι στην εταιρεία Γ ένας εκ των Διευθυντών είναι πρόσωπο από το  οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το πρόσωπο αυτό δεν φαίνεται να έχει μετοχές στην εταιρεία και κατέστη διευθυντής τον Νοέμβριο του 2015, ταυτόχρονα με την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο και στη διεύθυνση της εταιρείας ξένου επενδυτή, ο οποίος (μέσω εταιρειών του) απέκτησε τον έλεγχο του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Γ.

Αναφέρουμε επίσης πως ο ξένος επενδυτής, ο οποίος, όπως αναφέρεται πιο πάνω, απέκτησε το 2015 τον έλεγχο του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Γ, έλαβε το 2016 την κυπριακή υπηκοότητα, στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), κάτι για το οποίο η Υπηρεσία μας, με τα ενώπιόν της στοιχεία, δεν έχει οποιαδήποτε παρατήρηση».

«Ως εκ των πιο πάνω, το Υφυπουργείο δεν έχει οτιδήποτε να σχολιάσει επί του περιεχομένου του μέρους αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης η οποία είναι γενική και την οποία το Υφυπουργείο πάντοτε εφαρμόζει», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι για υποβοήθηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το Υφυπουργείο κοινοποιεί την απάντησή του αυτή, μαζί με την ειδική έκθεση της Υπηρεσίας σας, Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου (λόγω των αναφορών σε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου) και στα Υπουργεία, Τμήματα των οποίων αναφέρονται στην έκθεση, για οποιεσδήποτε ενέργειες κρίνουν σκόπιμες με βάση τις αρμοδιότητές τους.

Σημειώνεται επίσης ότι οι αναφορές αυτές δεν σχετίζονται ούτε με τις αρμοδιότητες του ΚΟΤ, του οποίου το Υφυπουργείο αποτελεί μετεξέλιξη. Κατ’ επέκταση, το Υφυπουργείο δεν μπορεί να διαγνώσει πώς τα συγκεκριμένα αποσπάσματα σχετίζονται με τον έλεγχο της ορθότητας των διαδικασιών επιτέλεσης των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Μεταξύ άλλων το Υφυπουργείο αναφέρει ότι σύμφωνα με τη σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα υποβάλει πρόταση για διορισμό Λειτουργών του Υφυπουργείου ως Συντονιστών των Επιτροπών Παρακολούθησης των Συμβάσεων των Μαρίνων, στην επόμενη συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνων. Όσον αφορά στα Μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης των υπό αναφορά Συμβάσεων, ενδείκνυται να συμπεριληφθεί κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό με υπόβαθρο μηχανικής επιστήμης ή/και εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων για έργα τέτοιας εμβέλειας, από άλλες Κρατικές Υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, τα Μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνων θα κληθούν να εισηγηθούν αντίστοιχους Λειτουργούς από τις Υπηρεσίες που εκπροσωπούν.

Σε άλλο θέμα που θίγει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεσή της και συγκεκριμένα για την καταβολή επιχορήγησης ύψους €260.000 σε ιδιωτική εταιρεία για τη διοργάνωση δύο τουρνουά γκολφ, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι "από την εξέταση του περιεχομένου της ειδικής έκθεσης έχουμε διαπιστώσει ότι δεν αποτυπώνονται ξεκάθαρα, ουσιώδη ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα, τα οποία είχαν αναλυθεί εκτενώς στις δύο επιστολές μας με ημερ. 30.12.2020 και 28.1.2021.  Ως αποτέλεσμα, από την έκθεση δεν μπορεί να δοθεί πλήρης και ορθή εικόνα. Κρίνουμε, συνεπώς, απολύτως αναγκαίο να τα επαναλάβουμε συνοπτικά".

Σημειώνει ότι καταρχήν, στην έκθεση δεν γίνεται καμιά αναφορά στη διαδικασία που ακολούθησε το Υφυπουργείο για την έγκριση και την καταβολή της χορηγίας, εκτός από αποσπασματικές αναφορές και προσθέτει ότι η όλη διαδικασία αναλύθηκε εκτενώς και συγκεκριμένα, ειδικά στην επιστολή του με ημερ. 28.1.2021.

Όπως αναφέρει, ενδεικτικά, η αναφορά ότι επιχορηγήθηκε ολόκληρο το ποσό εξόδων του τουρνουά δεν είναι ορθή, καθώς τα συνολικά έξοδα της διοργάνωσης ήταν λιγότερα από αυτά που επιχορηγήθηκαν, ενώ σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονταν άλλα έξοδα όπως προβολής, τα οποία το Υφυπουργείο είχε καθορίσει ρητά εξαρχής ότι δεν επρόκειτο να επιχορηγήσει.

Δεύτερο, αναφέρει, στην έκθεση δεν γίνεται αναφορά στα οφέλη που αποκόμισε η Κύπρος από την πραγματοποίηση των τουρνουά καθώς και στο ότι, εάν δεν παραχωρείτο η χορηγία, η διοργάνωση δεν θα γινόταν στην Κύπρο, με αποτέλεσμα αυτά τα πλεονεκτήματα να μην είχαν αποκομιστεί.

Τρίτο, το Υφυπουργείο διαφωνεί με τη θέσεις της Υπηρεσίας ότι η «Απόφαση  του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 15.3.2019, με την οποία εγκρίθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια για τις χορηγίες που παραχωρούνται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, θεωρούμε σημαντικό πως το όλο σκεπτικό της Απόφασης ήταν η θέσπιση εξειδικευμένων κριτηρίων για σκοπούς διαφάνειας» και ότι αυτή αποκλείει οποιεσδήποτε άλλες δράσεις  από την παραχώρηση χορηγιών από τη στιγμή που αυτές πληρούν τα κριτήρια που καθορίζει η συγκεκριμένη Απόφαση.

Τέταρτο, όπως αναφέρει στο σχόλιό του, στην έκθεση δεν γίνεται αναφορά στους λόγους που το Υφυπουργείο δεν απευθύνθηκε στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και συνεχίζει ότι παραθέτει συνοπτικά στη συνέχεια όσα σχετικά αναφέρονται για το θέμα στις επιστολές με ημερ. 30.12.2020 και 28.1.2021.

Τέλος, το Υφυπουργείο "θεωρεί εντελώς άστοχο το σχόλιο ότι «θεωρούμε απαράδεκτο να επιχορηγήσει το Υφυπουργείο το 100% των επιλέξιμων δαπανών κάποιας διοργάνωσης…».

"Προφανώς, δεν έχει αντιληφθεί η ΕΥ το μέγεθος της διοργάνωσης, ούτε τα τεράστια έξοδα πραγματοποίησής της, ούτε ότι καμιά εταιρεία στην Κύπρο δε θα μπορούσε να καλύψει αυτά τα έξοδα, εν μέσω πανδημίας. Προφανώς, επίσης, δεν έχει αντιληφθεί ότι το 2020 η τουριστική βιομηχανία της χώρας έχει υποστεί μείωση εσόδων της τάξης του 90%, κάτι το οποίο φυσιολογικά καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή διοργανώσεων, χωρίς τη σημαντική στήριξη από μέρους του Υφυπουργείου, η οποία βεβαίως αποφασίζεται μετά από ενδελεχή και σοβαρή αξιολόγηση της σημαντικότητάς της αποκλειστικά για τη χώρα μας" καταλήγει.

Η απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών

Αναφορικά με τα όσα ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας αναφέρει στην έκθεση του για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκμίσθωση κρατικής γης στον Δήμο Αγίας Νάπας, στην ιδιωτική Εταιρεία, με  αρ. αίτησης ΑΔΧ 40/2017, το Υπουργείο Εσωτερικών "κατηγορηματικά διαβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν σύμφωνες με την υφιστάμενη Νομοθεσία".  

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι "πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία η διάθεση κρατικής γης διέπεται από το άρθρο 18 του Κεφαλαίου 224, (Νόμος Περί διακατοχής εγγραφής και εκτίμησης ακίνητης ιδιοκτησίας) και τον Κανονισμό 8 (1) και (2) που προνοούν με σαφήνεια τη διάθεση κρατικής γης για τουριστικούς σκοπούς, δίνοντας την εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά".

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με τις εισηγήσεις όλων των αρμοδίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της Νομικής Υπηρεσίας η οποία και ενέκρινε το περιεχόμενο της σύμβασης μίσθωσης, προσθέτει.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνεχίζει, η αιτήτρια Εταιρεία, η οποία είναι και η διαχειρίστρια της Μαρίνας της Αγίας Νάπας, αιτήθηκε την μίσθωση του τεμαχίου με αρ. 483 έκτασης 3,093 τμ το οποίο εισέρχεται σαν σφήνα στο χώρο υλοποίησης του έργου,  με σκοπό την αξιοποίηση του για τη δημιουργία μιας πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά άρτιας και ενιαίας ανάπτυξης στην περιοχή με απρόσκοπτη και αδιάκοπη πρόσβαση στην παραλία, πρόνοιες που προνοούνται στους σχετικούς Κανονισμούς.

"Το υπό αναφορά τεμάχιο δεν θα μπορούσε να περιληφθεί στην αρχική διαδικασία μίσθωσης/αδειοδότησης της ανάπτυξης της Μαρίνας αφού ήταν δεσμευμένο με άλλη μίσθωση η οποία τερματίστηκε μεταγενέστερα.Η δε αναφορά του Γενικού Ελεγκτή ότι «αποτελεί μη αποδεκτή πρακτική ένας ιδιώτης να εντοπίζει κρατική γη και χωρίς να τηρείται οποιαδήποτε ανταγωνιστική διαδικασία να αποτείνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και να εξασφαλίζει την εκμίσθωση της» συγκρούεται με τις ξεκάθαρες πρόνοιες του Κανονισμού 8 εδάφια (1) και (2) τα οποία δίνουν τη σχετική εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο" προσθέτει το Υπουργείο.

Ως εκ τούτου, αναφέρει, "αντί ο Γενικός Ελεγκτής να ερμηνεύει κατά το δοκούν τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών και να αφήνει υπονοούμενα για πιθανή εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην όλη διαδικασία, θα ήταν δεοντολογικά ορθότερο, να καταθέσει τη διαφωνία του για το τι οι Κανονισμοί διαλαμβάνουν και να εισηγηθεί την τροποποίηση τους".

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας