Παρασκευή 26 Φεβ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Η επιμονή στα… αυτονόητα-Καταγγελίες για σκοπιμότητες πίσω από επαναξιολόγηση

  23/02/2021 16:20
Η επιμονή στα… αυτονόητα-Καταγγελίες για σκοπιμότητες πίσω από επαναξιολόγηση

Η επιμονή στα… αυτονόητα-Καταγγελίες για σκοπιμότητες πίσω από επαναξιολόγηση

  23/02/2021 16:20

Παρά τις καταγγελίες από άτομα με μόνιμη αναπηρία καθώς και των συγγενών τους για την ταλαιπωρία που δέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που τους αναγκάζουν δίνοντας τους προθεσμία δύο μηνών, να αποδείξουν για άλλη μια φορά το αυτονόητο, ότι έχουν μια μόνιμη αναπηρία, το Υπουργείο Εργασίας, φαίνεται να επιμένει στην επαναξιολόγηση αυτών των ατόμων.

Το Υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση δεν είναι πολιτική για τερματισμό επιδομάτων και έχει δύο σκοπούς. Ο πρώτος αφορά στην πιστοποίηση της κατάστασης αναπηρίας του ατόμου και στην ενημέρωσή του για τα δικαιώματα του σε κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.

Το Υπουργείο σημειώνει επίσης, ότι έχει ληφθεί απόφαση για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας στα πρόσωπα με αναπηρία και στις περιπτώσεις όπου τα ιατρικά και άλλα πιστοποιητικά που προσκομίζονται τεκμηριώνουν έκδηλα καταστάσεις μόνιμης και μη αναστρέψιμης αναπηρίας, όπως αυτό κρίνεται από τους ειδικούς, τότε δεν θα απαιτείται για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης η φυσική παρουσία του ατόμου στα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας, αλλά θα εξετάζονται από το Ιατροσυμβούλιο τα σχετικά πιστοποιητικά.

Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν είναι πολλές. Κάνουν λόγο για πολιτική του Υπουργείου Εργασίας για τερματισμό των επιδομάτων με αυτό τον τρόπο, ενώ άλλοι θεωρούν αδιανόητο, άτομα τα οποία έχουν μια μόνιμη αναπηρία είτε εκ γενετής, είτε που απέκτησαν στην πορεία της ζωής τους, να περνάνε αυτή την δοκιμασία. Μάλιστα αναφέρεται ότι, οι δυσκολίες είναι πολλές, ιδιαίτερα με την πανδημία του κορωνοϊού, που οι μετακινήσεις είναι περιορισμένες.

Σε απάντηση στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής συνομοσπονδίας Οργανώσεων αναπήρων, Χριστάκης Νικολαϊδης τονίζει ότι οι ενέργειες του Υπουργείου ενέχουν σκοπιμότητες αφού, μέσα από την επαναξιολόγηση της αναπηρίας από τις αρμόδιες πολυθεματικές επιτροπές, το Κράτος έχει ως στόχο την απορρόφηση όσο περισσότερων κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης της αναπηρίας.

Την ίδια στιγμή αναφέρει ότι επιστολές δεν φτάνουν ποτέ στα χέρια των δικαιούχων με αποτέλεσμα δύο μήνες μετά να τους αποκόπτεται το επίδομα αναπηρίας.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει ότι εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης που πλήττει εδώ και ένα σχεδόν χρόνο τη χώρα μας λόγω της πανδημίας Covid-19, οι αρμόδιες για τα άτομα με αναπηρίες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξαπέλυσαντους τελευταίους μήνες νέα πρωτόγνωρη επίθεση εναντίον των ατόμων με αναπηρίες που λαμβάνουν επιδόματα από τις Υπηρεσίες αυτές.

«Η πιο πρόσφατη ενέργεια των εν λόγω Υπηρεσιών αφορά στην αποστολή επιστολής προς δεκάδες άτομα λήπτες των εν λόγω επιδομάτων, με την οποία υποβάλλονται εκ νέου σε απίστευτη δοκιμασία και ταλαιπωρίες, αφού ζητείται από αυτούς να υποβάλουν για πολλοστή φορά διάφορα έγγραφα στα οποία συμπεριλαμβάνονται ιατρικά πιστοποιητικά, κατάσταση των εισοδημάτων τους, καταστάσεις του τραπεζικού τους λογαριασμού, περιουσιακά στοιχεία και, της οικογένειας τους και πολλά άλλα, δεχόμενοι ταυτόχρονα απειλές ότι σε περίπτωση που δεν τα προσκομίσουν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα τερματιστεί η καταβολή των επιδομάτων τους».

Στην συνέχεια της ανακοίνωσης σημειώνεται ότι, τα άτομα με αναπηρίες ανάμεσα στα οποία δεκάδες άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο down και οι οργανώσεις τους έδωσαν από τον περασμένο Μάιο μάχες για να τους επιστραφούν επιδόματα που αποκόπηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, λόγω εντοπισμού από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλαγής όσον αφορά τα εισοδήματα τους. Η μόνη αλλαγή που σημειώθηκε αφορούσε την καταβολή ειδικού επιδόματος λόγω της πανδημίας για την περίοδο που τα άτομα αυτά δεν ελάμβαναν οποιοδήποτε άλλο εισόδημα όπως μισθό από την εργασία τους αφού οι εργασίες των επιχειρήσεων όπου εργάζονταν ορισμένες ώρες την εβδομάδα αναστάλθηκαν, Όπως φάνηκε στην πράξη, το Υπουργείο Εργασίας μπορούσε πολύ εύκολα να εντοπιστεί από αυτούς χωρίς να ζητηθούν στοιχεία ή έγγραφα από τους δικαιούχους και με την παραμικρή πράξη στον τραπεζικό τους λογαριασμό προέβηκαν στις επώδυνες γι’ αυτούς περικοπές στο ΕΕΕ.

«Η πιο πάνω ενέργεια των αρμόδιων για τα άτομα με αναπηρίες Υπηρεσιών δεν είναι καθόλου τυχαία και ενέχει σκοπιμότητες, δεδομένου ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες, εάν δεν έχουν αλλότριους σκοπούς, θα μπορούσαν να ενημερωθούν, έχοντας από καιρό τη σχετική εξουσιοδότηση από τους λήπτες, για όλα τα οικονομικά στοιχεία που τους ενδιαφέρουν με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι λήπτες του ΕΕΕ έχουν από την άλληπιστοποιηθεί επανειλημμένα ως άτομα με «σοβαρή ή ολική μόνιμη και μη αναστρέψιμη αναπηρία από το αρμόδιο Τμήμα του Κράτους.

Η απαίτηση να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μέχρι και δέκα έγγραφα εν μέσω της πανδημίας που έπληξε τη χώρα μας, λαμβανομένου υπόψη των περιορισμών στις μετακινήσεις για σκοπούς προστασίας τους από αυτήν, ότι οι διάφορες υπηρεσίες υπολειτουργούν και/ή δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτές, και για την εξασφάλιση τους χρειάζεται η εκ των προτέρων διευθέτηση συνάντησης ακόμα και με τα ΚΕΠ που λειτουργούν σε όλη την Κύπρο, δεν φαίνεται να έχει κανένα άλλο σκοπό από τον τελικό αποκλεισμό όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού πολιτών με αναπηρίες από το κράτος πρόνοιας με μοναδικό σκοπό την εξοικονόμηση επιπρόσθετων οικονομικών πόρων από περικοπές στις κοινωνικές παροχές του Κράτους» τονίζει ο κ. Νικολαΐδης.

Όπως έχει ήδη συμβεί για άτομα με αναπηρίες λήπτες επιδομάτων ή αιτητές του ΕΕΕ και άλλων επιδομάτων τους τελευταίους μήνες, αριθμός δικαιούχων δεν θα κατορθώσουν να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που τους ζητούνται μέσα στα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα, ενώ ένας άλλος αριθμός όπως ήδη έχει συμβεί πολλές φορές, δε θα λάβει ποτέ την εν λόγω επιστολή, χωρίς να υπάρχει τρόπος να διερευνηθεί αν αυτή έχει σταλεί σε αυτούς ή όχι, με αποτέλεσμα οι λήπτες του ΕΕΕ να στερηθούν του δικαιώματος υποβολής της προβλεπόμενης ένστασης ή/και να προσφύγουν στο δικαστήριο για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους για επαρκές βιοτικό επίπεδο, ανεξάρτητη διαβίωση και ενσωμάτωση στην Κοινότητα.

Οι πλείστοι, μάλιστα, από τους αποδέχτες της εν λόγω επιστολής υπογραμίζεται στην ανακοίνωση έχουν αναγνωρισμένα πολύ σοβαρές και μη αναστρέψιμες αναπηρίες και είναι άτομα με εκ γενετής αναπηρίες, που έχουν εξεταστεί ακόμα και πολύ πρόσφατα από τις αρμόδιες επιτροπές του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ότι έχουν μόνιμη σοβαρή αναπηρία.

«Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας εξακολουθεί, επίσης, και παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να τερματίζει απροκάλυπτα, απροειδοποίητα και χωρίς οποιαδήποτε ενημέρωση των ενδιαφερομένων την καταβολή των για χρόνια παρεχόμενων σε αυτούς επιδομάτων, χωρίς να δίνει οποιαδήποτε αιτιολογία στις Οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες και στους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, ακόμα και μετά από υποβολή παραπόνου/ένστασης στην ίδια την Υπουργό.

Δεν είναι επίσης, λίγες οι περιπτώσεις, όπου σε άτομα με αναπηρίες «στάλθηκε» όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετική επιστολή «την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν λαμβάνουν ποτέ» και δεδομένου ότι δεν «ανταποκρίθηκαν μέσα στο χρονοδιάγραμμα που τέθηκε από την Υπηρεσία, τερματίστηκε το επίδομα που ελάμβαναν ή/και αναστάληκε κάθε διαδικασία εξέτασης αίτησης τους για οποιοδήποτε επίδομα».

Η ενέργεια τέλος αυτή αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι, αποσκοπεί και στην επαναξιολόγηση της αναπηρίας από τις αρμόδιες πολυθεματικές επιτροπές, με μοναδικό στόχο την απορρόφηση από μέρους του Κράτους όσο το δυνατό περισσότερων κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης της αναπηρίας στη χώρα μας.

«Σημειώνεται ότι η χώρα μας είναι η τελευταία ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο όσον αφορά το ποσοστό κοινωνικών παροχών που καταβάλλονται στα άτομα με αναπηρία, που έχει άμεσο και σοβαρό αντίκτυπο στη διαβίωση τους. Το 25% των ατόμων με αναπηρίες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, το 35% είναι στο όριο της φτώχειας ενώ το 53% δε διαθέτει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για τη διαβίωση αυτών και της οικογένειας τους.

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων θεωρεί ότι ωρίμασε ο χρόνος για την από μέρους της πολιτείας επίδειξη του ελάχιστου σεβασμού της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρίες, την ουσιαστική και έμπρακτη υποστήριξη τους και την διασφάλιση της πραγμάτωσης των αναφαίρετων, θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων τους».

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας