Κυριακή 11 Απρ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Διευκρινίσεις ΥΠΑΜ για θέμα υγειονομικής εξέτασης υποψηφίων ΣΥΟΠ

  27/01/2021 14:21
Διευκρινίσεις ΥΠΑΜ για θέμα υγειονομικής εξέτασης υποψηφίων ΣΥΟΠ

Διευκρινίσεις ΥΠΑΜ για θέμα υγειονομικής εξέτασης υποψηφίων ΣΥΟΠ

  27/01/2021 14:21

Διευκρινίσεις στο θέμα της διαδικασίας των υποψήφιων Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) και την αδυναμία εκ μέρους σημαντικού αριθμού υποψηφίων να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις έγκαιρα λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, δίνει με ανακοίνωση του το Υπουργείο Άμυνας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΥΠΑΜ,  έχουν αποφασιστεί τα ακόλουθα:

(α)      Η Υγειονομική Εξέταση αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί μόνο για όσους/ες υποψήφιους/ες θα κληθούν για να υπογράψουν «Σύμβαση Απασχόλησης», με βάση τη Σειρά τους στον Τελικό Πίνακα και λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις.

(β)      Όσοι υποψήφιοι ολοκλήρωσαν τις ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις μετά τις 3.12.2020, δεν θα απαιτηθεί να τις επαναλάβουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

(γ)      Σε περίπτωση που υποψήφιος/α ΣΥΟΠ προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση που θα πραγματοποιηθεί πριν από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, χωρίς όλες τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις, ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική Εξέταση, θα διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα.

(δ)      Το Υπουργείο Άμυνας θα σας αποστείλει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Αθλητικής Δοκιμασίας και της Στρατιωτικής Δοκιμασίας.

(ε)      Κατά την Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν πρόσφατη (όχι πέραν των 2 μηνών πριν την ημερομηνία έναρξης της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας) βεβαίωση από ιατρό (το Δελτίο Υγείας των αθλητών δεν θα γίνεται αποδεκτό), ότι δύνανται να συμμετάσχουν στις εν λόγω Δοκιμασίες (μαζί με το Δελτίο Ταυτότητάς τους).  Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει στην Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία χωρίς τα πιο πάνω, δεν θα του/της επιτραπεί η συμμετοχή και θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.  Εάν ο/η υποψήφιος/α θεωρηθεί αποτυχών/ούσα σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες Δοκιμασίες αποκλείεται από όλα τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας.

(στ)    Σημειώνεται ότι, όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλλονται σε δωρεάν εξέταση (rapid test) για τον κορωνοϊό, πριν από την είσοδό τους στον αθλητικό χώρο διεξαγωγής της Αθλητικής Δοκιμασίας και της Στρατιωτικής Δοκιμασίας.  Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι θετικός στον κορωνοϊό, θα διευθετηθεί όπως προσέλθει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.  Εάν υποψήφιος/α βρέθηκε θετικός/ή στον κορωνοϊό πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Αθλητικής Δοκιμασίας και της Στρατιωτικής Δοκιμασίας, θα πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα το Υπουργείο Άμυνας, αποστέλλοντας σχετικό αποδεικτικό, με email (syop@mod.gov.cy) και τηλεομοιότυπο (αρ. φαξ. 22807583).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας