Τετάρτη 14 Απρ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις παρά τις βελτιώσεις διαπιστώνει για τον ΟΝΕΚ η Ελεγκτική Υπηρεσία

  27/01/2021 13:38
Λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις παρά τις βελτιώσεις διαπιστώνει για τον ΟΝΕΚ η Ελεγκτική Υπηρεσία

Λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις παρά τις βελτιώσεις διαπιστώνει για τον ΟΝΕΚ η Ελεγκτική Υπηρεσία

  27/01/2021 13:38

Λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις σε σχέση με τη λειτουργία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσίας Κύπρου, στην έκθεσή της για τον ΟΝΕΚ που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα.

«Παρόλο που γενικά παρατηρείται βελτίωση, εντοπίστηκαν και πάλι λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις σε σχέση με τη λειτουργία του Οργανισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά στην καταβολή χορηγιών προς τους διάφορους δικαιούχους, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται, σε όλες τις περιπτώσεις, η κανονικότητα των δαπανών ή/και τα συμφέροντα του Οργανισμού», αναφέρεται στην Έκθεση.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να καταβάλλει την κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζει τα συμφέροντά του και να ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας και των κανόνων που ο ίδιος καθορίζει για την καταβολή χορηγιών.

Ο έλεγχος που έγινε αφορά στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος που έληξε στις 31.12.2018.

Στα κυριότερά της ευρήματα η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2018 ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε με καθυστέρηση, με αποτέλεσμα οι οποιεσδήποτε δαπάνες διενεργήθηκαν από 1.3.2018 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσής του (5.4.2018) να μην είναι νομοθετικά καλυμμένες.

Σημειώνεται ότι στις 31.12.2019, ποσό ύψους €994.048, που αφορά στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Νέα Γενιά σε Δράση», το οποίο ολοκληρώθηκε, παρέμεινε κατατηθέμένο σε τραπεζικό λογαριασμό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί μέσω των Προϋπολογισμών των επόμενων ετών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε περιπτώσεις επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Πρωτοβουλίες Νέων» και «Φοιτητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για τις οποίες δεν εφαρμόστηκαν πλήρως οι πρόνοιες των σχετικών Οδηγών που εξέδωσε ο Οργανισμός, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αμφιβολίες ως προς την κανονικότητά τους. Για ικανοποίηση των αρχών της νομιμότητας, της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης η Ελεγκτική Υπηρεσία τόνισε, όπως αναφέρεται, για άλλη μια φορά τη σημαντικότητα της εφαρμογής των σχετικών προνοιών του Οδηγού, σε όλες τις περιπτώσεις.

«Επισημάναμε ότι δεν θα πρέπει να καταβάλλονται χορηγίες σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν αμφιβολίες ως προς την υλοποίηση των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων», αναφέρεται.  

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των έργων υποδομής και γραφείων του ΟΝΕΚ, ο Ανάδοχος δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/παραστατικά έγγραφα που καθορίζονται στη σύμβαση, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να μην καταβάλει οποιανδήποτε πληρωμή από τις 3.7.2017 μέχρι και τις 17.10.2019. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επεσήμανε τη σημαντικότητα της έγκαιρης και ορθής εφαρμογής των όρων της νέας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού.

Επιπλέον παρατήρησε ελλιπή παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, αφού συγκεκριμένοι όροι εντολής δεν φαίνεται να υλοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο. Επισημάνθηκε ότι οι εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή πρέπει να τυγχάνουν της δέουσας σημασίας και να τίθενται απευθείας ενώπιον του ΔΣ, για ενημέρωση και λήψη διορθωτικών μέτρων.

Διαπιστώθηκε επίσης μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Κανονισμών για το θεσμοθετημένο ωράριο από το προσωπικό που εργάζεται στη Λεμεσό, και για λειτουργό άλλης επαρχίας παραμένει σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια το έλλειμμα 158 ωρών εργασίας.

Επίσης αναφέρεται ότι ο Οργανισμός παραχώρησε διάφορες χορηγίες για στήριξη προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων οργανισμών/σωματείων, για τα οποία ήταν συνδιοργανωτής, χωρίς να ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες.

Παράλληλα δεν προωθήθηκαν ακόμα ενέργειες για εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από τον Οργανισμό, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι συνεισφορές στο Σχέδιο Συντάξεων των υπαλλήλων είναι αρκετές για κάλυψη των μελλοντικών του υποχρεώσεων.

Ολόκληρη η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualso_gr/annualso_gr?OpenForm# 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας