Πέμπτη 25 Φεβ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Κοινωνική εργασία στα σχολεία για τους μαθητές Δημοτικού που βιντεογραφούν την τηλεκπαίδευση

  17/01/2021 14:40
Κοινωνική εργασία στα σχολεία για τους μαθητές Δημοτικού που βιντεογραφούν την τηλεκπαίδευση

Κοινωνική εργασία στα σχολεία για τους μαθητές Δημοτικού που βιντεογραφούν την τηλεκπαίδευση

  17/01/2021 14:40

Κυρώσεις θα επιβάλλονται σε μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι παραβιάζουν τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την τηλεκπαίδευση. Συγκεκριμένα, όσοι μαθητές βιντεοσκοπούν ή ηχογραφούν το μάθημα, θα λαμβάνουν επίπληξη, ενώ θα υποχρεώνονται σε κοινωνική εργασία μέσα στο σχολείο.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης απέστειλε εγκύκλιο στα σχολεία, στην οποία αναφέρονται οι κυρώσεις παιδαγωγικής φύσης μαθητών/ριών, με σκοπό την προαγωγή του σχολικού έργου και της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς των παιδιών κατά την υλοποίηση δράσεων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι κυρώσεις αυτές απορρέουν από τον Γενικό Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς ο οποίος αποτελεί μέρος των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2008 έως 2020 και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική.

2. Η οποιαδήποτε οπτικογράφηση ή ηχογράφηση των εκπαιδευτικών από μαθητές/μαθήτριες κατά την υλοποίηση δράσεων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί σαφή παραβίαση του Γενικού Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς, εφόσον η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί συνέχιση της παρεχόμενης διά ζώσης και με φυσική παρουσία εκπαίδευσης. Για τις περιπτώσεις, επομένως, οπτικογράφησης ή/και ηχογράφησης εκπαιδευτικών από μαθητές/μαθήτριες, επιβάλλονται οι πιο κάτω κυρώσεις, παιδαγωγικής φύσης:

2.1 Γίνεται επίπληξη στον/στη μαθητή/μαθήτρια.

2.2 Ενημερώνεται άμεσα ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/μαθήτριας.

2.3 Ενημερώνεται η διεύθυνση του σχολείου.

2.4 Σε περίπτωση δημοσίευσης του οπτικογραφημένου/ηχογραφημένου υλικού, όταν και εφόσον ο/η μαθητής/μαθήτρια επιστρέψει στη διά ζώσης φοίτηση στο σχολείο:

2.4.1 Επιβάλλεται ποινή στέρησης συμμετοχής σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις και αθλοπαιδιές εντός του σχολείου καθώς και άλλες ενδοσχολικές δραστηριότητες για μία περίοδο από μία μέχρι τριάντα συνεχόμενες ημέρες μέσα στο ίδιο σχολικό έτος.

2.4.2 Υποχρεώνεται για προσφορά κοινωνικής εργασίας μέσα στο σχολείο, στο πλαίσιο των συνηθισμένων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν τα παιδιά.

2.5 Γνωστοποιείται στους/στις μαθητές/μαθήτριες ότι οι δράσεις σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υλοποιούνται σύμφωνα πάντοτε με το πρόγραμμα που ορίζεται από το σχολείο τους και μέσω του λογισμικού Microsoft Teams και μόνο. Η χρήση άλλων λογισμικών για επικοινωνία ή κοινωνικοποίηση στο πλαίσιο των δράσεων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Υ.Π.Π.Α.Ν. εκ μέρους των μαθητών/ριών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.

3. Η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους/τις εκπαιδευτικούς ή/και το γραμματειακό προσωπικό αποτελεί ποινικό/πειθαρχικό παράπτωμα.

Οι διευθύνσεις των σχολείων κλήθηκαν να ενημερώσουν το προσωπικό και τους μαθητές του σχολείου με στόχο τον σεβασμό και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών του σχολείου.

Κυρώσεις και για τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης

Κυρώσεις θα δέχονται και οι μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης, που θα παραβιάζουν τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά στην τηλεκπαίδευση. Σε εγκύκλιο που αποστάλθηκε στα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης αναφέρεται πως στους βασικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του 2017 (Μέρος V (22). (1)(α)), γίνεται αναφορά στα Παιδαγωγικά μέτρα, τα οποία αποβλέπουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του μαθητή και την ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας του, καθώς επίσης και στη διασφάλιση, μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, της δημοκρατικής ζωής, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα Παιδαγωγικά μέτρα, που προνοούνται στους Κανονισμούς, στις περιπτώσεις μαθητών, που προβαίνουν σε οπτικογράφηση ή/και ηχογράφηση εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, συστήνονται τα ακόλουθα Παιδαγωγικά μέτρα:

i. Δεν επιτρέπεται η καθυστέρηση για συμμετοχή του μαθητή στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση.

ii. Η αδικαιολόγητη απουσία από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα καταγράφεται.

iii. Δεν επιτρέπεται η παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τη χρήση έξυπνων συσκευών (π.χ. έξυπνο κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα) ή λογισμικού Η/Υ το οποίο χρησιμοποιείται για καταγραφή ήχου και εικόνας.

iv. Η συμμετοχή και παρακολούθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ατομική υπόθεση του κάθε μαθητή. Δεν επιτρέπεται σε τρίτα άτομα να παρεμβαίνουν ή και να παρενοχλούν την ομαλή διεξαγωγή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ο μαθητής υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τον/την εκπαιδευτικό/τρια σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε άλλο άτομο μαζί του και παρακολουθεί το μάθημα.

v. Ο μαθητής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση ακατάλληλου ψηφιακού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

vi. Δεν είναι επιτρεπτή η αναγραφή υβριστικών/προσβλητικών ή άλλων συνθημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

vii. Στις περιπτώσεις που μαθητές θα χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή για καταγραφή ήχου ή και εικόνας του μαθήματος, τότε ο/η εκπαιδευτικός θα τις αφαιρεί και θα τις παραδίδει στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

viii. Δεν επιτρέπεται η παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του εξ αποστάσεως μαθήματος.

ix. Κάθε είδους λεκτική ή υβριστική ή ρατσιστική ή προσβλητική ή σεξιστική συμπεριφορά θεωρείται παράπτωμα.

3. Η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους/τις εκπαιδευτικούς ή/και το γραμματειακό προσωπικό αποτελεί πειθαρχικό/ποινικό αδίκημα.

Οι διευθύνσεις των σχολείων κλήθηκαν να ενημερώσουν το προσωπικό και τους μαθητές του σχολείου με στόχο τον σεβασμό και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών του σχολείου.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας