Σάββατο 27 Νοε, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Επικίνδυνα παιχνίδια και προϊόντα στην αγορά (pics)

  28/12/2020 17:10
Επικίνδυνα παιχνίδια και προϊόντα στην αγορά (pics)

Επικίνδυνα παιχνίδια και προϊόντα στην αγορά (pics)

  28/12/2020 17:10
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) ανακοίνωσε ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 21/12/2020 (RAPEX – Report 52) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 108 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate RAPEX.  Τέσσερα προϊόντα εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία στην αγορά της Κύπρου, χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη και έχει προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή τους.

Τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 108 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
 • Σαράντα πέντε (45) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με τέσσερα (4) από αυτά να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
 • Είκοσι εννιά (29) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με επτά (7) από αυτά να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
 • Δεκατέσσερα (14) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
 • Δέκα (10) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
 • Τέσσερα (4) στην Υπηρεσία Μεταλλείων.
 • Τρία (3) στο Υπουργείο Υγείας.
 • Δύο (2) στο Τμήμα Γεωργίας.
 • Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.


Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 40, έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 41 μέχρι 45  έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλότερου κινδύνου.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν  την Υπηρεσία. Καλεί, επίσης, τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή το κατάστημα από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, και παράλληλα να την ενημερώσουν σχετικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα τηλέφωνα:
 • Γραμμή Καταναλωτή 1429
 • Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930και 22200925
 • Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
 • Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
 • Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας