Τετάρτη 2 Δεκ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Αυτά είναι τα δύο επικίνδυνα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή αγορά

  27/10/2020 09:02
Αυτά είναι τα δύο επικίνδυνα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή αγορά

Αυτά είναι τα δύο επικίνδυνα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή αγορά

  27/10/2020 09:02

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προϊόντα που φαίνονται εδώ είναι επικίνδυνα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ηλεκτρικό σκούτερ άγνωστης προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 43, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01396/20

Μπορεί να εμφανιστούν ρωγμές στην κολώνα του τιμονιού, με κίνδυνο θραύσης της. Εάν η
κολώνα του τιμονιού σπάσει, ο χρήστης μπορεί να χάσει την ισορροπία του, να πέσει από το
σκούτερ και να τραυματιστεί. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας
για τα μηχανήματα.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 43, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01930/20

Το προϊόν φέρει σήμανση CE αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός
από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και να προστατεύει δεόντως. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για μέσα τα ατομικής προστασίας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και γενικά το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663 ή 22405603.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας