Τρίτη 26 Ιαν, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Δημοσιεύθηκαν οι κανονισμοί για υποστατικά φύλαξης ζώων

  03/08/2020 14:12
Δημοσιεύθηκαν οι κανονισμοί για υποστατικά φύλαξης ζώων

Δημοσιεύθηκαν οι κανονισμοί για υποστατικά φύλαξης ζώων

  03/08/2020 14:12
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε σημερινή τους ανακοίνωση, καλούν τους υπεύθυνους/ διαχειριστές των εκτροφείων, ξενοδοχείων, καταφυγίων και υποστατικών προσωρινής φύλαξης σκύλων και γάτων σε εκτροφεία, ξενοδοχεία, καταφύγια και άλλα υποστατικά που φιλοξενούν ζώα «να γνωστοποιήσουν στα οικεία Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία την ύπαρξη των υποστατικών τους, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ενημέρωση τους αναφορικά με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας».
 
Σε ανακοίνωση, την οποία αναμεταδίδει το ΓΤΠ, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι στις 15/11/2019 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) Κανονισμοί του 2019» (Κ.Δ.Π. 359/2019), οι οποίοι ρυθμίζουν τα θέματα κατασκευής και λειτουργίας των εν λόγω υποστατικών.
 
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, αναφέρεται τέλος, «υποστατικά που λειτουργούσαν πριν την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, δηλαδή πριν τις 15/11/2019, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι 18 μήνες από την έναρξη ισχύος των Κανονισμών, δηλαδή μέχρι τις 15/05/2021. Μετά την ημερομηνία αυτή, κανένα υποστατικό για το οποίο δεν θα έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ευημερίας, με το οποίο θα βεβαιώνεται η συμμόρφωση του με τις διατάξεις των Κανονισμών, δεν θα δύναται να λειτουργεί».
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας