Δευτέρα 27 Σεπ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Άμεση ανάκληση της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ για σπουδές εξ αποστάσεως, ζητά η Σύνοδος Πρυτάνεων

  25/07/2020 11:20
Άμεση ανάκληση της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ για σπουδές εξ αποστάσεως, ζητά η Σύνοδος Πρυτάνεων

Άμεση ανάκληση της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ για σπουδές εξ αποστάσεως, ζητά η Σύνοδος Πρυτάνεων

  25/07/2020 11:20

Την άμεση ανάκληση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) στην Ελλάδα περί «επικαιροποίησης» του πλαισίου αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, ζητά, σε ψήφισμα της, από την ελληνική Κυβέρνηση, η Σύνοδος των Πρυτάνεων των κυπριακών Πανεπιστημίων, η οποία, όπως αναφέρει, θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ακύρωσης στην πράξη των επιπτώσεων της απόφασης αυτής.
 

Η Σύνοδος Πρυτάνεων των κυπριακών Πανεπιστημίων συνεδρίασε εκτάκτως χθες, στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και της Προέδρου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), προκειμένου να συζητήσει την πρόσφατη (26.06.2020) απόφαση του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ της Ελλάδας που «επικαιροποιεί» το πλαίσιο αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως.
 
Στο ψήφισμα της, η Σύνοδος διαπιστώνει ότι η απόφαση δεν «επικαιροποιεί» απλώς, αλλά μεταβάλλει ριζικά το πλαίσιο αναγνώρισης τίτλων σπουδών που αποκτώνται με σπουδές εξ αποστάσεως, σε βαθμό τέτοιο που πρακτικά καθιστά απαγορευτικές τις εξ αποστάσεως σπουδές στους φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους στην Ελλάδα και ότι ελέγχεται ως προς τη νομική της ισχύ έναντι τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως δυνάμει πολλαπλώς παραβιάζουσα βασικές αρχές του Δικαίου και ως υπερβαίνουσα τις εκ του νόμου κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ.
 
Διαπιστώνει, επιπρόσθετα, ότι είναι παιδαγωγικά, ακαδημαϊκά και κοινωνικά πολύ προβληματική και είναι πλήρως αντίθετη με τις πρακτικές που υποστηρίζει το European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) σε σχέση με τη διασφάλιση ποιότητας στα προγράμματα σπουδών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής μάθησης, ενώ βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με ευρέως διαδεδομένες υφιστάμενες πρακτικές σε χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής.
 
Η Σύνοδος στο ψήφισμα της αναφέρει ότι η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ είναι πλήρως αντίθετη με τη φιλοσοφία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  η οποία αποσκοπεί στη παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης καταργώντας εμπόδια και περιορισμούς σε σχέση με το χρόνο και το χώρο σπουδών και ως εκ τούτου, αφαιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση σε άτομα τα οποία για διάφορους λόγους αδυνατούν να ταξιδεύουν.
 
Διαπιστώνει, επίσης, ότι η απόφαση αυτή επιφέρει ζημιογόνες συνέπειες και αναστάτωση στους υφιστάμενους και νεο-εγγραφέντες φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προγραμματίσει τις σπουδές τους βάσει προϋπολογισμού και με βάση τα υφιστάμενα, πριν της αποφάσεως, δεδομένα, ενώ πολλοί εξ αυτών θα αναγκαστούν είτε να διακόψουν τις σπουδές τους ή να μην τις αρχίσουν, με αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματός τους για πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 
«Επιφέρει ζημιογόνες και καταστροφικές συνέπειες σε όλα τα πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιφέρει καίριο πλήγμα στον στρατηγικό στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου», σημειώνει.
 
Για τους λόγους αυτούς, η Σύνοδος στο ψήφισμα της ζητά από την ελληνική Κυβέρνηση να ενεργήσει για την άμεση ανάκληση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ και δηλώνει ότι, σε αντίθετη περίπτωση, και προς στήριξη και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των φοιτητών και φοιτητριών, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόμιμων μέσων κατά της απόφασης αυτής ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και αρχής, εθνικής ή Ευρωπαϊκής.
 
Όπως αναφέρει, τα μέσα αυτά εξετάζονται ήδη.
 
Η Σύνοδος διαβεβαιώνει τους φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν ή προγραμματίζουν να φοιτήσουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών των κυπριακών Πανεπιστημίων ότι, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ακύρωσης στην πράξη των επιπτώσεων της απόφασης αυτής. 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας