Δευτέρα 30 Νοε, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος για τη διακίνηση των Βρετανών σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

  12/07/2019 12:10
Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος για τη διακίνηση των Βρετανών σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος για τη διακίνηση των Βρετανών σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

  12/07/2019 12:10

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμο με τον οποίο ρυθμίζεται το δικαίωμα Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στην περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία.
 
Με τον νόμο που ψήφισε η Βουλή θεσπίζεται το νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο, στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας από την  Ευρωπαϊκή Ένωση  χωρίς  την  επίτευξη  σχετικής συμφωνίας  αποχώρησης,  να  διασφαλίζονται  τα δικαιώματα  ελεύθερης  κυκλοφορίας  και  διαμονής  στη Δημοκρατία των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και των εξαρτώμενων  μελών  των  οικογενειών  τους  οι  οποίοι διέμεναν ή θα επιλέξουν να διαμένουν στη Δημοκρατία μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης αυτού.
 
Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής προς την Ολομέλεια της Βουλής, επιπρόσθετα, ο σκοπός και οι επιδιώξεις του νόμου είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας εξασφάλισης εγγράφων διαμονής από τους εν λόγω υπηκόους, καθώς και της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χορήγησή τους. 
 
Στην Έκθεση αναφέρεται επίσης πως η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισήμανε στην Επιτροπή ότι η τήρηση της αρχής της αμοιβαιότητας αποτελεί προϋπόθεση, για να τεθεί σε εφαρμογή ο προτεινόμενος νόμος, και γι’ αυτό με βάση τις πρόνοιες του νόμου προτείνεται όπως αυτός τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τα μέτρα που θα ληφθούν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραχωρήθηκε παράταση της προβλεπόμενης προθεσμίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς οποιαδήποτε συμφωνία μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019 και, σε περίπτωση που η προθεσμία εκπνεύσει, θα επέλθει αυτόματα η αποχώρηση αυτού χωρίς συμφωνία. 

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν ανάμεσα σε άλλα στην Επιτροπή ότι, κατόπιν προτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα πλείστα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσπίσει μέτρα στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο στην περίπτωση της αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγκριση συμφωνίας αποχώρησης. 

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών κατέθεσαν στην Επιτροπή στοιχεία, βάσει των οποίων διαφαίνεται η πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στο έδαφός του υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν σήμερα.

Με τον νόμο παρέχεται δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την οποία δε θα αποδέχεται τα δελτία ταυτότητας των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου για σκοπούς εξόδου και εισόδου από και στη Δημοκρατία.
 
Επίσης με βάση τον νόμο, τα οποία εν ισχύ έγγραφα διαμονής, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, μόνο στις περιπτώσεις που στα εν λόγω έγγραφα καταγράφεται ημερομηνία λήξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας