Τετάρτη 6 Ιουλ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Χρήσιμα Τηλέφωνα
 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης              
112
Απώλεια Πιστωτικής Κάρτας (JCC)                                         
(357)22868150
Αστυνομία   
 
Αξιωματικός Υπηρεσίας
1499
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών:                                                  
1498
Αστυνομία Βρετανικών Βάσεων:                                               
1443
Αστυνομικές Διευθύνσεις           
 
Λευκωσία:         
22 80 20 20
Λεμεσός:            
25 80 50 50
Λάρνακα:          
24 80 40 40
Πάφος
26 80 60 60
Αμμόχωστος
23 80 30 30
Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη με την Αστυνομία
1460
Τμήμα Δασών   
 
Αναφορά Δασικών Πυρκαγιών:                                               
1407
Τηλεπικοινωνίες - ΑΤΗΚ               
 
Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης:                                      
132
Αναφορά Βλαβών
80000197
Πληροφορίες Καταλόγου:                                                        
11892
Πληροφορίες Εξωτερικού
11894
Συνδιαλέξεις Εξωτερικού μέσω χειριστών
80000198
Τηλεγραφήματα μέσω τηλεφώνου                                   
80000196
Ηλεκτρισμός - ΑΗΚ         
 
Αναφορά Βλαβών (Παγκύπριος Αριθμός)                         
1800
Υδατοπρομήθεια 
 
Λευκωσία:         
22 69 80 00
Λεμεσός:            
25 83 00 00
Εκτός ωρών γραφείου:
(Γερμασόγεια)  25 38 64 84
99 45 21 53
Λάρνακα:          
24 82 24 00
Εκτός ωρών γραφείου:
 24 36 34 32
Πάφος:
26 93 23 74
Εκτός ωρών γραφείου:
 99 60 36 22
 
Αμμόχωστος:    
23 82 13 23
Αεροδρόμια
 
Λάρνακα
77 77 88 33
Πάφος
77 77 88 33
Υπηρεσία Άμεσης Ανταπόκρισης             
 
Αεροπορικών/Ναυτικών Ατυχημάτων
1441
Λιμάνια 
 
Λεμεσός:            
25 81 92 00
Λάρνακα:         
24 81 52 25
Πάφος:              
26 94 68 40
 Ταχυδρομεία
 
Λευκωσία:         
22 80 57 19
Λεμεσός
25 80 22 59
Λάρνακα
24 80 24 50
Πάφος
26 81 90 14
Αμμόχωστος
24 80 26 00
Δύναμη Πολιτικής Άμυνας          
 
Λευκωσία:         
22 87 94 64
Λεμεσός:            
25 81 10 24
Λάρνακα:          
24 82 83 40
Πάφος:
26 81 84 70
Αμμόχωστος:    
23 81 51 51
Ιατρική Βοήθεια        
 
Νοσοκομεία 
 
Πληροφορίες:  
1400
Λευκωσία  
 
Νέο Γενικό:       
22 60 30 00
Παλαιό Γενικό:
22 80 14 00
Μακάρειο:        
22 40 50 00
Λεμεσός 
 
Νέο Γενικό:
25 80 11 00
Παλαιό Γενικό:
25 30 53 33
Λάρνακα 
 
Νέο Γενικό:
24 80 05 00
Παλαιό Γενικό:
24 30 43 12
Πάφος
 
Γενικό: 
26 80 31 00
Παραλίμνι 
 
Γενικό: 
23 20 00 00

Πίσω στην αρχή της σελίδας