Παρασκευή 7 Μαϊ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Οι μεγαλομέτοχοι 30 εταιρειών της Κύπρου

Μάριος Ιωάννου  20/07/2020 06:48
Οι μεγαλομέτοχοι 30 εταιρειών της Κύπρου

Οι μεγαλομέτοχοι 30 εταιρειών της Κύπρου

Μάριος Ιωάννου  20/07/2020 06:48

Ποιοι κινούν τα νήματα στις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ;

Το InBusinessNews κατέγραψε τους μεγαλομετόχους των δημόσιων εταιρειών, όπως αυτοί παρουσιάζονται στις καταστάσεις διασποράς μετοχικού κεφαλαίου που ανακοίνωσαν οι περισσότερες εταιρείες.

Οι καταστάσεις αφορούν τους μεγαλομετόχους πέραν των 30 εταιρειών με ημερομηνία αναφοράς την 30η Ιουνίου 2020.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ*
Lamesa Investments Limited (συνδεδεμένη με την Renova Group): 9,27%
Caius Capital LLP: 2,34% (Χρηματοοικονομικά μέσα με παρόμοια οικονομική επίδραση σύμφωνα με τον Κανονισμό 17(1)(β) των Κανονισμών Διαφάνεια (Οδηγία 2004/109/EE) του 2007 της Ιρλανδίας όπως τροποποιήθηκαν: 5,66%) 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD): 5,02%
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd: 4,81%
Senvest Management LLC (σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τους μετόχους): 3,67%
Eaton Vance (σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τους μετόχους): 3,46%
TD Asset Management (σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τους μετόχους): 3,34%
Άλλοι: 68,09%

*Μέχρι τη δημοσίευση του θέματος δεν έχει ανακοινωθεί αναλυτική κατάσταση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Demetra Holdings Plc: 21%
Wargaming Group Limited: 20,60753%
Poppy S.A.R.L.: 17,30321%
Third Point Hellenic Recovery Fund LP: 12,59471%
Ταμείο Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου: 6,26203%
Συγκρότημα Senvest: 5,06544%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 16,66131%

LOGICOM PUBLIC LIMITED
Βαρνάβας Ειρήναρχος (Αντιπρόεδρος ΔΣ):
51,548%
Demetra Holdings Plc: 10,281%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 33,70%

DEMETRA HOLDINGS
Logicon Services Ltd:
29,62%
7Q Invest Ltd/Multi Opportunities: 5,98%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 64,40%

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου:
26%
Heidelbergcement AG (μέσω Compagnie Financiere Et De Participations & Italmed Cement Company Ltd): 25,9795%
The Cyprus Cement Public Company Ltd: 25,30%
Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης: 5,3389%
Διασπορά στο ευρύ κοινό περιλαμβανομένου των Υπαλλήλων της Εταιρείας: 17,1687%


LOUIS PLC
Κωστάκης Λοΐζου (Πρόεδρος ΔΣ):
66,698% (CLIN Company Ltd - η άμεση συμμετοχή περιλαμβάνεται στη δήλωση του Προέδρου του ΔΣ)
Ιάσωνας Περδίος (Μέλος ΔΣ): 3,651%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 29,396%

ALKIS HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD
Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Πρόεδρος ΔΣ): 74,99%
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ: 5,76%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 18,57%

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
Έλενα Χατζηθεοδοσίου (Μέλος ΔΣ):
80,25%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 19,69%

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Κωνσταντίνος Μιτσίδης (Πρόεδρος ΔΣ)
: 19,49%
Στέλιος Χρ. Μιτσίδης (Μέλος ΔΣ): 6,50%
Αλέξανδρος Λυσάνδρου (Μέλος ΔΣ): 19,.49
Χρυσόστομος Σ. Μιτσίδης: 6,50%
Χρυσόστομος Π. Μιτσίδης: 18,27%
Γιώργος Χρ. Μιτσίδης: 6,50%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 22,56%

KEO PLC
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου:
40,4465%
Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο: 28,8620%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 30,2985%

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD
Αριστείδης Μιχαήλ Αριστείδου (Μέλος ΔΣ)/ ΜΟΝΕΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ: 29,9461%
Τάσος Λόρδος (Μέλος ΔΣ)/ Tassos Lordos Holdings Ltd: 24,2404%
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: 11,95%
Δημήτρης Φ. Λόρδος (Πρόεδρος ΔΣ): 10,4962%
Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Lordos United Plastics Publuic Ltd: 4,4994%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 18,1864%

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
Νέαρχος Πετρίδης (Γενικός Διευθυντής):
38,42%
SFS Group Public Company Limited: 27,68%
Γιάννης Πίτσιλλος (Μέλος ΔΣ): 7,96%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 22,57%

BLUE ISLAND PLC
Σταύρος Κρεμμός (Πρόεδρος ΔΣ)
: 29,34%
Suphire Securities & Financial Services Ltd: 24,43%
Γεώργιος Ζαλούμης (Μέλος ΔΣ): 20,05%
UBS AG - Client Omnibus account for non Cyprus Residents: 5,01%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 15,07%

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Κυπριακή Δημοκρατία:
51,07%
CLR Private Equity Ltd: 13,55%
Ελληνική Τράπεζα: 5,30%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 30,03%

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Emerging Capital Limited:
84,32%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 15,68%

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ:
10%
Χριστόδουλος Έλληνας (Πρόεδρος ΔΣ): 8,77%
Φίλιππος Λάρκος (Μέλος ΔΣ): 10,14%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 68,01%

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Μιχαήλ Γ. Λεπτός (Πρόεδρος ΔΣ)
: 74,99%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 24,40%

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD
Ντίνος Λευκαρίτης (CEO):
43,9214%
Μάριος Λευκαρίτης (Μέλος ΔΣ): 6,0457%
Κωστάκης Λευκαρίτης (Πρόεδρος ΔΣ): 5,7707%
Δημήτρης Λευκαρίτης (Μέλος ΔΣ): 3,8453%
Γεωργία Λευκαρίτη Ιωάννου (Μέλος ΔΣ): 3,2770%
Ηλιάνα Θεοφάνους: 5,1096%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 31,6055%

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC
N.K. SHACOLAS (HOLDINGS) LTD):
87,03%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 12,93%

ERMES DEPARTMENT STORES PLC
Cyprus Trading Corporation Plc:
66,99%
Debenhams Retail Plc: 10%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 21,64%

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC
Cyprus Trading Corporation Plc:
78,30%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 21,59%

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD 
Πόλυς Μαλλούππας (Πρόεδρος ΔΣ):
40,23%
CLR Investment Fund Public Ltd: 17,13%
Κώστας Παπακώστας (Μέλος ΔΣ): 16,66%
Κώστας και Ανδρούλλα Γιαννάκη: 7,81%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 15,67%


TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD
Γιαννάκης Κελεπέσιης (Πρόεδρος ΔΣ):
24,39%
Κωνσταντίνος Κάκκουρας (Μέλος ΔΣ): 21,28%
Γιώργος Πίπης (Μέλος ΔΣ): 9,24%
Νεοκλής Αλεξάνδρου (Μέλος ΔΣ): 7,18%
Παναγιώτης Παπανικολάου (Μέλος ΔΣ): 7,18%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 29,08%


A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD
Ανδρέας Τσόκκος (Πρόεδρος ΔΣ):
73,466%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 24,5345%

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
Δημήτριος Λόρδος (Μέλος ΔΣ): 17,874%
Κωνσταντίνος Λόρδος (Μέλος ΔΣ): 16,859%
Demetra Holdings Plc: 16,009%
Τάκης Κυριακίδης (Πρόεδρος ΔΣ): 14,266%
Αρετή Ιωνίδου (Μέλος ΔΣ): 12,876%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 22,11%

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
Μιχαήλ Γ. Λεπτός (Πρόεδρος ΔΣ):
68,27%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 30,32%

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD
Ανδρέας Κωνσταντίνου (Πρόεδρος ΔΣ):
86,87%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 12,82%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Ιδιοκτήτρια Ξενοδοχείου «Ρόδον»)
Universal Life Insurance Public:
17,30%
Aπεήτειον Ίδρυμα: 15,98%
Αντώνης Πισσαρίδης (Πρόεδρος ΔΣ): 11,18%
Νίκος Χατζηιωσήφ (Μέλος ΔΣ): 9,32%
CyVenture Capital Public Company Ltd: 8,36%
Μάριος Χοιρομερίδης (Γραμματέας): 5,35%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 32,30%

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Κυριάκος Μ. Τυλλής & Σία Λτδ (Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Τυλλής):
41,21%
Κυριάκος Τυλλής: 15,97%
Χαράλαμπος Παναγιώτου: 9,74%
Ηλίας Μαυρομμάτης: 9,74%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 23,05%

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
Αιμίλιος Πυρίσιης (Πρόεδρος ΔΣ): 34,31%
Ανδρέας Φραγκουλλής (Μέλος ΔΣ): 20,82%
AstroBank Ltd: 19,99%
Μαρία Μαραθοβουνιώτου: 5,98%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 17,50%

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Διαχείριση περιουσίας Κωστάκη Κουτσοκούμνη: 49,576%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 49,752%

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD 
Κώστας Στ. Γαλαταριώτης (Πρόεδρος ΔΣ): 68,09%
Thomas Schmidheiny: 13,56%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 18,35%

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας