Οι μεγαλομέτοχοι του Ρόδον

Σχεδόν καμία αλλαγή δεν παρουσιάστηκε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος», ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Ρόδον, στον Αγρό.

Όπως προκύπτει από τα εξαμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας στο ΧΑΚ, κύριος μεγαλομέτοχος παραμένει στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 η Universal Life Insurance Co Ltd. με ποσοστό 17,30%.

Διαβάστε ακόμα: Πρόταση Παμπορίδη: To Brexit και η ευκαιρία για τις Νομικές Υπηρεσίες της Κύπρου

Διαβάστε ακόμα: ARC: Έτσι θα είναι το νέο πάρκο εναλλακτικής ψυχαγωγίας στο Παλιομέτοχο! (Photos)

Διαβάστε ακόμα: ONE: Οι αριθμοί ενός πύργου

Ακολουθεί το Απεήτειον Ίδρυμα με ποσοστό 15,98%, ενώ ο Πρόεδρος του ΔΣ, Αντώνης Πισσαρίδης κατέχει το 11,18%.

Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ, Νίκος Χατζιηωσήφ κατέχει το 9,32% της ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Ρόδον, ενώ το 8,36% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ελέγχει η CyVenture Capital Public Company Ltd.

Η μοναδική αύξηση στο μετοχικό κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε από το μέλος του ΔΣ, Μάριο Χοιρομερίδη, το ποσοστό του οποίου ανήλθε στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 στο 5,10% από 4,97% στις 30 Ιουνίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι η β' φάση της προγραμματισμένης ανακαίνισης και αναβάθμισης του ξενοδοχείου Ρόδον αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2020 και για τον σκοπό αυτό εξασφαλίστηκε τραπεζική χρηματοδότηση.

Το ξενοδοχείο λειτούργησε και πάλι την 1η Ιουνίου 2018, έπειτα από ανακαίνιση.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει υποβάλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού αίτηση για χορηγία. Σε περίπτωση έγκρισης, το ποσό της χορηγίας αναμένεται να ανέλθει περίπου στις €500,000.